Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor er dette?. Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor er dette?. Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor er dette?

2 Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en kort beskrivelse av hvordan råolje og naturgass er blitt dannet I tillegg til at dere skal kunne forklare og beskrive vil vi også at dere har fått kjennskap til: stirlingmotoren og hvordan denne virker Hva kalles olje og gass?

3 Hydrokarboner Hydrokarboner er organisk-kjemiske forbindelser som inneholder karbon og hydrogen. De kan settes sammen på mange forskjellige måter og molekylsammensetningen avgjør hvilke produkter vi får. Råolje og naturgass består hovedsakelig av hydrokarboner. Illustrasjon: Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet. Kan du navnet på noen hydrokarboner?

4 Naturgass: fargeløs brennbar gass som er dannet ved nedbrytning av organisk materiale kan finnes i porøse bergarter under havbunnen sammen med råolje eksempler på naturgass: metan (CH 4 ), etan (C 2 H 6 ), propan (C 3 H 8 ), butan(C 4 H 10 ) Alle disse er hydrokarboner Bilde: Propan, C 3 H 8 Hvilken flytende naturgass produseres på Melkøya?

5 Råolje: Utseende og sammensetning varierer etter hvor oljen er hentet opp fra Hydrokarbonene i råolje er tyngre og større enn i naturgass. Produseres det lett olje (kondensat) på Melkøya?

6 Kull: fast materiale med høyt energiinnhold dannet enten naturlig eller kunstig fra ulike typer organisk materiale den beste kvaliteten på kullet befinner seg ofte flere hundre meter under bakken Har vi kullgruver i Norge?

7 Raffineri Før råolje og gass kan brukes som brensel, smøremiddel, asfalt eller råstoff i kjemisk industri, må de enkelte bestanddelene skilles ut. Dette skjer i oljeraffineriet.

8 Fraksjon: En fraksjon består av hydrokarboner med kokepunkt innenfor et bestemt temperaturområde.

9 CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2 H 2 O + energi Forbrenningsreaksjon 1. Hydrokarboner som brensel -Alle hydrokarboner brenner når de blir antent -Jo kortere kjede med C-atomer, jo lettere blir hydrokarbonet antent Noen egenskaper ved hydrokarboner Metangass + oksygengass (fra luft) karbondioksidgass + vann +

10 2. Lengden på C-kjeden gir informasjon om kokepunkt og tilstanden til stoffet -Ved kokepunktet går et stoff fra væske til gass. Jo lengre C-kjeden i molekylene er, desto høyere er kokepunktet for stoffet. - Ut fra antall C-atomer i formelen for et hydrokarbon kan vi si noe om tilstanden til stoffet. Alkaner antall C-atomerTilstand ved romtemperatur 1-4 C-atomergass 5-17 C-atomervæske 18 eller flere C-atomerfast stoff

11 Strømproduserende kraftverk Det kan brukes ulike energikilder til å drive slike kraftverk

12 Hvilke andre typer kraftverk finnes det?

13

14 Kull: 41 % Olje: 6 % Gass: 20 % Til sammen utgjør fossile brensler 67 % av verdens totale produksjon av elektrisitet. Vannkraft:16 % Kjernekraft:15 % Vindkraft: 0,5 % Resten er fra Biomasse, geotermisk, avfall… Kilde: www.iea.org Verdens elektrisitetsproduksjon (2006):

15

16  Energimontør  Telekom montør  Prosessoperatører  Ingeniører  Telekommunikasjonsmontør  Vedlikeholds koordinator  sikkerhetskontrollører Jobb muligheter

17 Kvalifikasjoner  Datakunnskaper  Engelsk  Realkompetanse, matte, naturfag

18


Laste ned ppt "Hvor er dette?. Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google