Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nøkler til naturfag Et etterutdanningskurs basert

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nøkler til naturfag Et etterutdanningskurs basert"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nøkler til naturfag Et etterutdanningskurs basert
på Forskerføttermodellen

2 Nasjonal dugnad Region Institusjon Oslo Naturfagsenteret (ansvarlig)
Skolelaboratoriet i fysikk, UiO Skolelaboratoriet i kjemi, UiO Høgskolen i Oslo og Akershus Vitensenteret Teknisk museum Trondheim Høgskolen i Sør-Trøndelag (ansvarlig) Skolelaboratoriet i naturfag, NTNU Vitensenteret i Trondheim Innlandet Høgskolen i Hedmark (ansvarlig) Vitensenteret Innlandet Bergen Høgskolen i Bergen (ansvarlig) Skolelaboratoriet i naturfag, UiB VilVite (Vitensenter) Tromsø Skolelaboratoriet i naturfag, UiT (ansvarlig) Vitensenteret Lærerutdanning, UiT

3 Kurset adresserer Tidlig innsats Tverrfaglighet GRF knytta til fag
Målgruppe: lærere som underviser på trinn Tverrfaglighet Naturfag og norsk GRF knytta til fag

4 Faglige tema Kjemiske endringer Spenning med strøm
Tverrfaglig undervisningsprogram fra Forskerføtter Sentrale begreper: kjemiske reaksjoner, stoffer, egenskaper, atomer og molekyler Opplæring i ulike aktiviteter fra Kjemiske endringer Aktiviteter gjennomføres i egne klasser Erfaringsutveksling, diskusjon og refleksjon Spenning med strøm Utforskende aktiviteter knyttet til elektriske kretser Sentrale begreper : strøm, spenning, motstand, effekt, sluttet krets, poler

5 Forskerføttermodellen
Utforskende undervisning Fokus på begrepslæring Systematisk variasjon av læringsaktiviteter: Les det! Gjør det! Si det! Skriv det!

6 Forskerføttermodellen
"Utforskende undervisning er drevet av nysgjerrighet. Det involverer undring, å stille spørsmål, og å observere. Det er også å lese bøker om hva andre har lært, planlegge undersøkelser, samle og analysere informasjon, tenke over hva man har lært i lys av nye bevis, og å foreslå forklaringer og forutsigelser. Utforskende undervisning fordrer kritisk og logisk tenkning, å overveie alternative forklaringer og evnen til å forandre egne ideer. Både forskere og gode lesere er utforskende!" (Barber, 2009)

7 Utforskende undervisning
Hvilke bevis for krefter finner du på dette bildet? Hvordan sortere gule og blå baller? Observer hjulet på s. 4. Hvilken form har hjulet? Kan du si noe om funksjonen? Kan hjul uten eiker trille?

8 Kjemiske reaksjoner overalt
Systematisk variasjon av aktiviteter Kjemiske reaksjoner overalt Si det! Diskusjon av resultater Skriv det! Elever skriver instruksjonstekster Les det! Alt er lagd av kjemiske stoffer. Stoffer endres og danner nye stoffer med nye egenskaper Gjør det! Elever eksperimenterer med ulike stoffer og observerer kjemiske endringer

9 Fra ord til begrep Lav  Passiv  Aktiv Begrep Habitat Definisjon
Beskyttelse Vann Mat Lys Ørken Skog Strand Habitat Begrep Hvis vi vil ha et terrarium i klasserommet, må vi passe på at det har like forhold som organismenes naturlige habitat. Gjenkjennelse Definisjon Nettverk Kontekst Anvendelse Syntese Habitat Lav  Passiv  Aktiv Habitat: stedet hvor en organisme har nok mat, vann, lys og beskyttelse for å overleve. Et habitat har alt et dyr trenger for å overleve. I et ørkenhabitat er det tørt og få trær. Alt som er levende har et habitat hvor de lever. De har tilpasninger som gjør at de overlever i dette habitatet. Alle levende organismer kan ikke overleve i det samme habitatet. Pearson et al. 2011

10 Læringsressurser Lærerveiledninger Elevbøker Bokser med utstyr

11 Lærerveiledning naturfag.no

12 Elevbøker

13 Bokser

14 Kursdagene

15 Dag 1 Tema: Utforske kjemiske endringer
Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper hva mener vi med utforskende aktiviteter, grunnleggende ferdigheter, kjemiske reaksjoner/endringer  Innføring i Forskerføtter og leserøtter grunnleggende prinsipper: utforskning, grunnleggende ferdigheter, begreper bakgrunn for prosjektet osv. «Kjemiske endringer» Gjennomgang av Forskerføtterenheten (Modellerer elevenes arbeid)  Utforskning 1 i hurtig-tempo; 1:10 (egenskaper, stoffer, kjemiske reaksjoner, utgangsstoff, produkt, data, observere, bevis, hypotese, atomer, molekyler, rene stoffer, stoffblandinger) Om læringsressursene (nettressurser, lesebøker, arbeidsbøker, bokser…) Lunsj Fordypning og nyansering av kjemiske begreper egenskaper, stoffer, kjemiske reaksjoner, utgangsstoff, produkt, atomer, molekyler, rene stoffer, stoffblandinger Vha. undrende og utforskende aktivitet Dra paralleller til VGG Lesing og skriving i naturfag Begreper og vurdering Hva vurderes underveis Hvordan vurdere underveis Hvordan har vi jobbet som forskere? Om naturvitenskapens vesen Hva skal gjøres til neste gang? Kompetansemål: forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem. 

16 Dag 2 Tema: Partikkelmodellen
Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper kort oppsummering av hva de har gjort i klassen innspill fra blogg/wiki Videre om «Kjemiske endringer» Utforsking 2: Å variere parametere Skrive tabeller Formulere spørsmål/hypoteser Planlegge eget eksperiment Kommunisere i naturvitenskap  Lunsj Partikkelmodellen i lys av lærernes erfaringer fra klasserommet Hva er partikkelmodellen? Utforskning for å belyse partikkelmodellen (forberedelse, data, diskusjon) Ulike sjangre i naturfag (tabell, poster etc.) Resultater fra forskning i FFLR Oppsummering av dagen Begreper Hvordan har vi jobbet som forskere (NoS)? Hva skal gjøres til neste gang? Kompetansemål: formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon Kompetansemål: beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

17 Dag 3 Tema: Spenning med strøm
Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper kort oppsummering fra klasserommet Oppsummering av Forskerføtter og leserøtter enheten «Kjemiske endringer» Begrepsforståelse og vurdering underveis – deling av erfaringer Elektrisitet aktivisere forkunnskaper motivasjon/undring for temaet (undring om lyn, høyspentledninger, elbiler, ‘verden er elektrisk’, elektromagnetisme) utforsking om elektriske kretser (med forberedelsesfase, datainnsamlingsfase og diskusjonsfase, evt. kommunikasjonsfase) Lunsj Forts. elektrisitet, evt. magnetismeforsøk (fra Forskerføtter? - antigravitasjonsapparat) Oppsummering Begrepsvegg - hvilke begreper er sentrale? (fagord + forskerspireord) Hvordan har vi jobbet som forskere (NoS) Flere gode Forskerføtter- ressurser Verdensrommet, Gravitasjon og magnetisme, Variasjon og tilpasning etc. Videre nettverk Evaluering av kurset Kompetansemål: gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi og reklamere for ferdig framstilt produkt


Laste ned ppt "Nøkler til naturfag Et etterutdanningskurs basert"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google