Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RegionInstitusjon OsloNaturfagsenteret (ansvarlig) Skolelaboratoriet i fysikk, UiO Skolelaboratoriet i kjemi, UiO Høgskolen i Oslo og Akershus Vitensenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RegionInstitusjon OsloNaturfagsenteret (ansvarlig) Skolelaboratoriet i fysikk, UiO Skolelaboratoriet i kjemi, UiO Høgskolen i Oslo og Akershus Vitensenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 RegionInstitusjon OsloNaturfagsenteret (ansvarlig) Skolelaboratoriet i fysikk, UiO Skolelaboratoriet i kjemi, UiO Høgskolen i Oslo og Akershus Vitensenteret Teknisk museum TrondheimHøgskolen i Sør-Trøndelag (ansvarlig) Skolelaboratoriet i naturfag, NTNU Vitensenteret i Trondheim InnlandetHøgskolen i Hedmark (ansvarlig) Vitensenteret Innlandet BergenHøgskolen i Bergen (ansvarlig) Skolelaboratoriet i naturfag, UiB VilVite (Vitensenter) TromsøSkolelaboratoriet i naturfag, UiT (ansvarlig) Vitensenteret Lærerutdanning, UiT Nasjonal dugnad

3 Tidlig innsats – Målgruppe: lærere som underviser på 5.-7. trinn Tverrfaglighet – Naturfag og norsk GRF knytta til fag Kurset adresserer

4 Kjemiske endringer Tverrfaglig undervisningsprogram fra Forskerføtter Sentrale begreper: kjemiske reaksjoner, stoffer, egenskaper, atomer og molekyler Opplæring i ulike aktiviteter fra Kjemiske endringer Aktiviteter gjennomføres i egne klasser Erfaringsutveksling, diskusjon og refleksjon Spenning med strøm Utforskende aktiviteter knyttet til elektriske kretser Sentrale begreper : strøm, spenning, motstand, effekt, sluttet krets, poler Faglige tema

5 Utforskende undervisning Fokus på begrepslæring Systematisk variasjon av læringsaktiviteter: Les det! Gjør det! Si det! Skriv det! Forskerføttermodellen

6 "Utforskende undervisning er drevet av nysgjerrighet. Det involverer undring, å stille spørsmål, og å observere. Det er også å lese bøker om hva andre har lært, planlegge undersøkelser, samle og analysere informasjon, tenke over hva man har lært i lys av nye bevis, og å foreslå forklaringer og forutsigelser. Utforskende undervisning fordrer kritisk og logisk tenkning, å overveie alternative forklaringer og evnen til å forandre egne ideer. Både forskere og gode lesere er utforskende!" (Barber, 2009) Forskerføttermodellen

7 Hvordan sortere gule og blå baller? Hvilke bevis for krefter finner du på dette bildet? Observer hjulet på s. 4. Hvilken form har hjulet? Kan du si noe om funksjonen? Kan hjul uten eiker trille? Utforskende undervisning

8 Gjør det! Elever eksperimenterer med ulike stoffer og observerer kjemiske endringer Les det! Alt er lagd av kjemiske stoffer. Stoffer endres og danner nye stoffer med nye egenskaper Skriv det! Elever skriver instruksjonstekster Si det! Diskusjon av resultater Systematisk variasjon av aktiviteter Kjemiske reaksjoner overalt

9 Fra ord til begrep Gjenkjennelse DefinisjonNettverkKontekstAnvendelseSyntese Habitat: stedet hvor en organisme har nok mat, vann, lys og beskyttelse for å overleve. Et habitat har alt et dyr trenger for å overleve. I et ørkenhabitat er det tørt og få trær. Beskyttelse Vann MatLys ØrkenSkog Strand Habitat Alt som er levende har et habitat hvor de lever. De har tilpasninger som gjør at de overlever i dette habitatet. Alle levende organismer kan ikke overleve i det samme habitatet. Hvis vi vil ha et terrarium i klasserommet, må vi passe på at det har like forhold som organismenes naturlige habitat. Pearson et al. 2011 Habitat Lav  Passiv  Aktiv Begrep

10 Lærerveiledninger Elevbøker Bokser med utstyr Læringsressurser

11 naturfag.no Lærerveiledning

12 Elevbøker

13 Bokser

14 Kursdagene

15 Dag 1 Tema: Utforske kjemiske endringer Fordypning og nyansering av kjemiske begreper – egenskaper, stoffer, kjemiske reaksjoner, utgangsstoff, produkt, atomer, molekyler, rene stoffer, stoffblandinger – Vha. undrende og utforskende aktivitet – Dra paralleller til VGG Lesing og skriving i naturfag Begreper og vurdering -Hva vurderes underveis -Hvordan vurdere underveis Hvordan har vi jobbet som forskere? – Om naturvitenskapens vesen Hva skal gjøres til neste gang? Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper -hva mener vi med utforskende aktiviteter, -grunnleggende ferdigheter, -kjemiske reaksjoner/endringer Innføring i Forskerføtter og leserøtter -grunnleggende prinsipper: utforskning, grunnleggende ferdigheter, begreper -bakgrunn for prosjektet osv. «Kjemiske endringer» -Gjennomgang av Forskerføtterenheten (Modellerer elevenes arbeid)  Utforskning 1 i hurtig-tempo; 1:10 (egenskaper, stoffer, kjemiske reaksjoner, utgangsstoff, produkt, data, observere, bevis, hypotese, atomer, molekyler, rene stoffer, stoffblandinger) -Om læringsressursene (nettressurser, lesebøker, arbeidsbøker, bokser…) Lunsj Kompetansemål: forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem.

16 Dag 2 Tema: Partikkelmodellen Lunsj Partikkelmodellen i lys av lærernes erfaringer fra klasserommet – Hva er partikkelmodellen? – Utforskning for å belyse partikkelmodellen (forberedelse, data, diskusjon) Ulike sjangre i naturfag (tabell, poster etc.) Resultater fra forskning i FFLR Oppsummering av dagen – Begreper – Hvordan har vi jobbet som forskere (NoS)? Hva skal gjøres til neste gang? Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper -kort oppsummering av hva de har gjort i klassen -innspill fra blogg/wiki Videre om «Kjemiske endringer» Utforsking 2: – Å variere parametere – Skrive tabeller – Formulere spørsmål/hypoteser – Planlegge eget eksperiment – Kommunisere i naturvitenskap Kompetansemål: beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen Kompetansemål: formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

17 Dag 3 Tema: Spenning med strøm Lunsj Forts. elektrisitet, evt. magnetismeforsøk (fra Forskerføtter? - antigravitasjonsapparat) Oppsummering – Begrepsvegg - hvilke begreper er sentrale? (fagord + forskerspireord) – Hvordan har vi jobbet som forskere (NoS) Flere gode Forskerføtter- ressurser – Verdensrommet, Gravitasjon og magnetisme, Variasjon og tilpasning etc. Videre nettverk Evaluering av kurset Erfaringsdeling/aktivisere forkunnskaper -kort oppsummering fra klasserommet Oppsummering av Forskerføtter og leserøtter enheten «Kjemiske endringer» -Begrepsforståelse og vurdering underveis – deling av erfaringer Elektrisitet -aktivisere forkunnskaper -motivasjon/undring for temaet (undring om lyn, høyspentledninger, elbiler, ‘verden er elektrisk’, elektromagnetisme) -utforsking om elektriske kretser (med forberedelsesfase, datainnsamlingsfase og diskusjonsfase, evt. kommunikasjonsfase) Kompetansemål: gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi og reklamere for ferdig framstilt produkt


Laste ned ppt "RegionInstitusjon OsloNaturfagsenteret (ansvarlig) Skolelaboratoriet i fysikk, UiO Skolelaboratoriet i kjemi, UiO Høgskolen i Oslo og Akershus Vitensenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google