Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29.03.2015. Om kurset Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29.03.2015. Om kurset Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Om kurset Norges Fotballforbund |  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis  Klubben kan velge å dele kurset i en teorikveld og en praksiskveld  Ungdomsfotballkvelden er ikke et « A4 kurs, men må tilpasses klubbens egenart. Kurskvelden skal ALLTID starte med klubbens og ungdommens verdigrunnlag og fortsette med virkemidler for å nå disse i hverdagen.  Klubbene skal arrangere Ungdomsfotballkvelden hvert år. Derfor er det også lagt inn «valgfrie tema» slik at klubben kan velge tema ut ifra ståsted, relevans, kompetanse og klubbegenart Side 2

3 Mål – Hensikt – Innhold  Delmål for Ungdomsfotballkvelden:  å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre  å øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktelse i den praktiske hverdagen  at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere  at «Lengst mulig – Best mulig» er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet Norges Fotballforbund |

4 INNHOLD Norges Fotballforbund | DEL 1  DU SOM UNGDOMSFOTBALLTRENER  VERDIFULLT VERDIGRUNNLAG Side 4

5 INNHOLD DEL 2  HVOR STÅR VI I CHARLOTTENLUND I DAG? I HVOR GÅR VI?  ETTERLEVER VI UNGDOMSFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG I HVERDAGEN ?  … ELLER BETYR DET Å VINNE FOTBALLKAMPEN FOR MYE ? Norges Fotballforbund |

6 INNHOLD DEL 3  PRAKSIS MED CSK G14 Norges Fotballforbund |

7 DU SOM UNGDOMSFOTBALLTRENER….til refleksjon ! Norges Fotballforbund |  Din erfaringsbakgrunn, kunnskap og kompetanse som ungdomsfotballtrener: antall år, lag, nivå  Min motivasjon: Hvorfor er jeg trener i ungdomsfotballen ?  Hva er det viktigste jeg er opptatt av som ungdomsfotballtrener ? Side 7

8

9 Leksjon 1: Ungdomsfotballens verdigrunnlag Norges Fotballforbund | Involvering og medbestemmelse Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig Differensiering i trenings og kamptilbudet

10 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 2. FRA BARN TIL UNGDOM – PUBERTETEN Norges Fotballforbund |

11 VERDIGRUNNLAGET Fra barn til ungdom – hvor ligger utfordringene 3. Ulike vekst- og utviklingskurver Norges Fotballforbund |

12 RESULTAT vs. UTVIKLING Norges Fotballforbund | 12 DEN STØRSTE UTFORDRINGEN I UNGDOMSFOTBALLEN: FOR MANGE TRENERE ER OPPTATT AV RESULTATET !!!!!!! RESULTATUTVIKLING For stort fokus på å vinne Bruker kortsiktige virkemidler Treneren tar valgene i kampen Dommeren blir en motstander FAIR PLAY blir underordnet Treneren som rollemodell For lite fokus i hverdagen Skape og påvirke læring Se spillerne som ressurs Dommeren som medspiller FAIR PLAY grunnleggende Treneren som rollemodell

13 Norges Fotballforbund |

14 HVA ER VI OG – HVOR KAN VI FORBEDRE OSS? Hvilke verdier står din klubb for på ungdomssida? Finnes en visjon og klubbverdier? Nedfelte målsettinger? Konkrete virkemidler for å nå verdiene og målsettingene? Hva gjør ”klubben” for at du som trener etterlever klubbverdiene ? Hva bidrar du selv med av tid og energi for at klubben skal lykkes med å nå målsettingene for ungdomsfotballen ? Er det nødvendig med en helsesjekk? Hvordan måler vi ut? Norges Fotballforbund |

15 Norges Fotballforbund | Må med

16 Norges Fotballforbund |

17 Treningsøkta.no Norges Fotballforbund |

18 ØKTA – CSK G14 Norges Fotballforbund |

19 ØKTA – CSK G14 Norges Fotballforbund |


Laste ned ppt "29.03.2015. Om kurset Norges Fotballforbund | www.fotball.no  Ungdomsfotballkvelden er et kveldskurs på 4 undervisningstimer – med både teori og praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google