Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.07.2014 Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.07.2014 Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen…"— Utskrift av presentasjonen:

1 04.07.2014 Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen…

2 04.07.2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Spillerutviklings komite Anleggs utvalg Fair Play utvalg Leder utvalg Rekrutterings utvalg Lederforum Koordineringsforum Trener utvalg

3 04.07.2014

4 Rogaland fotballkrets ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget FTU TRYGG TRAFIKK Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle ! Overhold fartsgrensene

5 04.07.2014 Barnefotball - Hovedmål Gi så mange barn som mulig en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både på trening og i kamp og i trygge klubbmiljøer

6 04.07.2014 Fundamentet – synet på mennesket Ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder og seksuell legning Alle mennesker er like verdifulle selv om fotballferdigheten er forskjellig

7 04.07.2014 Differensiering i trening og kamp «Ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning» Del inn spillere – ulike nivå  ulike utfordringer Klubben må bestemme at vi skal differensiere Meld på nok lag (5’er: max 8 spillere, 7’er: max 10 spillere) Bruk hospitering mellom årsklasser

8 04.07.2014 Jevnbyrdighet – resultat av differensiering Vi ønsker ikke 13-0 kamper Jevnbyrdighet = jevn motstand på trening og i kamp Skaper spenning, glede og engasjement en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet, utvikling og mestring

9 04.07.2014 Huskeliste hjemmekamp •Før kampen (arrangør): •ledig bane/hvilket underlag •ta kontakt med motstander i god tid – avtal kamp •«skal vi unngå 13-0?» •ta kontakt med dommer •vester til bortelag (v draktlikhet) •penger til dommer? •sjekk at garderober er ledig og ryddet •klargjøring av banen; merking, •baller (kamp og oppvarming) •ta i mot gjestende lag, og dommere •har alle leggbeskyttere? Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

10 04.07.2014 Huskeliste for gjestende lag Før kampen: • undersøk kampdato og klokkeslett dersom motstander ikke har tatt kontakt • planlegg reisemåte • fremmøte i god tid før kampstart (minimum 30 min) • sjekk farge på hjemmelagets drakter (ta alltid med vester) • vi liker heller ikke 13-0 kamper… Etter kampen: • takk motstander og dommer • sjekk garderobe før hjemreise, rydd opp etter dere Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

11 04.07.2014 Frisoner i barnefotball Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland Det innføres frisoner i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark

12 04.07.2014 Ekstra spiller i 5er og 7er Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller.

13 04.07.2014 Fair play-møtet Norges Fotballforbund | www.fotball.no I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende. Side 13

14 04.07.2014 Barnefotball 6–12 år: 5`er og 7`er Norges Fotballforbund | www.fotball.no Spillet: 1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. 2. Utspillsregelen skal benyttes. 3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina. 4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? Rammene: 1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. 3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. Side 14 Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

15 04.07.2014 Fair Play Fair Play-hilsen betyr at alle lagene skal stille opp på rekke og håndhilse før og etter kampen Trenere hilser også! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

16 04.07.2014 Veileder for de yngste – dommer for de eldre…. Vurder nivået – legg lista riktig… Spilleregler på fotball.no Vær kledd som en ”dommer” Lagleder/trener bør ikke være dommer Dommer i barnefotballen

17 04.07.2014 Fair Play - foreldrevettregler

18 04.07.2014 Bruk av overårige spillere gutter og jenter 6-12 år Det kan pr. kamp benyttes en overårig spiller på et 7’er og 5’er lag Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel.

19 04.07.2014 Utstyr - hjelpemidler Utstyr: Drakter/Riktig skotøy Leggbeskyttere Førstehjelpsutstyr Hjelpemidler som begge lag bør ha: ABC Lov og Reglement/ Spilleregler Kampreglement for Rogaland Fotballkrets Laglederbok Skademeldingsskjema Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

20 04.07.2014 Prosedyrer ved skader (og lidelser) Ved alvorlige skader ring 113 eller legevakt Alle skader/lidelser skal rapporteres via elektronisk skademeldingsskjema. www.fotballforsikring.nowww.fotballforsikring.no (Så snart som mulig etter at skaden har skjedd) Skader (og lidelser) skal alltid rapporteres til Idrettens skadetelefon(04420). Hovedregel: Dette MÅ gjøres før behandlingen kan starte. Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

21 04.07.2014 Protester Det er kun klubbens leder som kan protestere formelt. Hva kan protesteres på ? Forhold som sen kampstart, mangler ved mål og spillebanen, dommerens nøytralitet «Kampen gjennomføres under protest» Forhold som oppstår under kampen må være av formell karakter, ikke dommers skjønn «Bruk av ikke spilleberettiget spiller» Kun ca. 20 formelle protester på 40 000 kamper! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

22 04.07.2014 Bruk av overårige spillere gutter og jenter 6-12 år Det kan pr. kamp benyttes en overårig spiller på et 7’er og 5’er lag Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel

23 04.07.2014 5’er og 7’er fotball 5’er (6-10 år)7’er (11/12 år) Banen33x18m – 45x25m40x20m – 60x40m Spilletid2x20min2x30min Størrelse mål3x2m – 5x2m Størrelse ball3 eller 44 Ballen sparkes eller kastes ut, ikke over midtstreken Spilleregler: Fotball.no eller RFK

24 04.07.2014 www.fotball.no/kretser/rogaland Nyheter fra kretsen Faglig informasjon Lov og reglement Aktuelle skjema Retningslinjer Forsikringsordninger Hvem gjør hva i RFK Resultater og Tabeller Oversikt over cuper/turneringer Utdanningstilbud Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

25 04.07.2014 UNGDOMSFOTBALL DOMMER/SERIE KONS Jorunn Einarsen 41 40 22 69 Jorunn.einarsen@fotball.no Heidi Austigard Østerhus 92 63 66 90 heidi.osterhus@fotball.no heidi.osterhus@fotball.no Svein Gunnar Hermansen 47 61 67 72 svein.hermansen@fotball.no svein.hermansen@fotball.no Finner ikke svaret? – kontakt: Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

26 04.07.2014 BARNEFOTBALL Heidi Austigard Østerhus 92 63 66 90 heidi.osterhus@fotball.no heidi.osterhus@fotball.no Jorunn Einarsen 41 40 22 69 Jorunn.einarsen@fotball.no Finner ikke svaret? – kontakt: Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland

27 04.07.2014 ….sluttord Del kunnskap i klubben Praktiser Fair Play Lykke til med sesongen 2014! Rogaland Fotballkrets | www.fotball.no/rogaland


Laste ned ppt "04.07.2014 Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google