Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette må du vite for sesongen 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette må du vite for sesongen 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette må du vite for sesongen 2014
ABC i ungdomsfotballen… Dette må du vite for sesongen 2014 ABC kurset/klubbkvelden er utarbeidet for å gjøre hverdagen enklere for alle som er knyttet opp imot en lagleder/trener funksjon i klubben. Det er mye å sette seg inn i og jobben blir mye enklere dersom man er kjent med regler og retningslinjer. Samtidig vil man også i heftet få mange gode tips til en enklere fotballhverdag.

2 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013
Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Koordineringsforum Dommer komite Kvalitetsklubb komite Spillerutviklings komite Anleggs utvalg Trener utvalg Rekrutterings utvalg Fair Play utvalg Leder utvalg

3

4 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle ! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget FTU Rogaland fotballkrets TRYGG TRAFIKK

5 Barnefotball - Hovedmål
Gi så mange barn som mulig en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel både på trening og i kamp og i trygge klubbmiljøer

6 Fundamentet – synet på mennesket
Alle mennesker er like verdifulle selv om fotballferdigheten er forskjellig Ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder og seksuell legning All fotballaktivitet må bygge på fundamentet at alle mennesker er like mye verd. Selv om spilleren er et fotballtalent så er hun ikke verd mer en hun som er treg. Fotballferdigheter er underordnet det faktum at vi alle har lik verdi som mennesker. Det må vi alldri gå på akord med. Fotballen skal inkludere. Ingen skal stenges ute. Fotball for alle – er viktig og vil bli viktigere i framtiden.

7 Differensiering i trening og kamp
«Ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning» Del inn spillere – ulike nivå  ulike utfordringer Klubben må bestemme at vi skal differensiere Meld på nok lag (5’er: max 8 spillere, 7’er: max 10 spillere) Bruk hospitering mellom årsklasser

8 Jevnbyrdighet – resultat av differensiering
Vi ønsker ikke 13-0 kamper Jevnbyrdighet = jevn motstand på trening og i kamp Skaper spenning, glede og engasjement en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet, utvikling og mestring

9 Huskeliste hjemmekamp
Før kampen (arrangør): ledig bane/hvilket underlag ta kontakt med motstander i god tid – avtal kamp «skal vi unngå 13-0?» ta kontakt med dommer vester til bortelag (v draktlikhet) penger til dommer? sjekk at garderober er ledig og ryddet klargjøring av banen; merking, baller (kamp og oppvarming) ta i mot gjestende lag, og dommere har alle leggbeskyttere? Eksempel: resultat Rogaland Fotballkrets |

10 Huskeliste for gjestende lag
Før kampen: undersøk kampdato og klokkeslett dersom motstander ikke har tatt kontakt planlegg reisemåte fremmøte i god tid før kampstart (minimum 30 min) sjekk farge på hjemmelagets drakter (ta alltid med vester) vi liker heller ikke 13-0 kamper… Etter kampen: takk motstander og dommer sjekk garderobe før hjemreise, rydd opp etter dere Rogaland Fotballkrets |

11 Frisoner i barnefotball
Det innføres frisoner i femmer- og sjuerfotball ved igangsetting fra keeper ved målspark Rogaland Fotballkrets |

12 Ekstra spiller i 5er og 7er
Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Rogaland Fotballkrets |

13 Fair play-møtet I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende. Norges Fotballforbund | Side 13

14 Barnefotball 6–12 år: 5`er og 7`er
Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen. Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler: Spillet: 1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. 2. Utspillsregelen skal benyttes. 3. Tilbakespillsregelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina. 4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? Rammene: 1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen. 2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. 3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god. 4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. Norges Fotballforbund | Side 14

15 Fair Play Fair Play-hilsen betyr at alle lagene skal stille opp på rekke og håndhilse før og etter kampen Trenere hilser også! En av de tiltakene som ble innført i fjor gjennom FP var FP-hilsen i forkant og i etterkant av alle fotballkamper. Dette ble praktisert veldig forskjellig i fjor og vi henstiller til alle lag/lagledere om å følge opp dette, slik at FP-hilsen blir gjennomført. Både spillere og trenere/lagledere skal gjennomføre dette. Begynn med engang og da det blir ikke noe problem å gjøre dette utover sesongen. Dommerne er også instruert ifht. å påse at FP-hilsen blir gjennomført. Rogaland Fotballkrets |

16 Dommer i barnefotballen
Veileder for de yngste – dommer for de eldre…. Vurder nivået – legg lista riktig… Spilleregler på fotball.no Vær kledd som en ”dommer” Lagleder/trener bør ikke være dommer

17 Fair Play - foreldrevettregler
FP-foreldrevettregler er et annet tiltak. Det er laget et lite grønt kort som klubben bør dele ut til alle lag, for videre utdeling til alle foreldre/foresatte. Deles også ut på alle sentrale tiltak vi har gjennom soneturneringer, KM etc.

18 Bruk av overårige spillere gutter og jenter 6-12 år
Det kan pr. kamp benyttes en overårig spiller på et 7’er og 5’er lag Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel.

19 Leggbeskyttere Utstyr: Drakter/Riktig skotøy Førstehjelpsutstyr
Utstyr - hjelpemidler Utstyr: Drakter/Riktig skotøy Leggbeskyttere Førstehjelpsutstyr Hjelpemidler som begge lag bør ha: ABC Lov og Reglement/ Spilleregler Kampreglement for Rogaland Fotballkrets Laglederbok Skademeldingsskjema Rogaland Fotballkrets |

20 Prosedyrer ved skader (og lidelser)
Ved alvorlige skader ring 113 eller legevakt Alle skader/lidelser skal rapporteres via elektronisk skademeldingsskjema. (Så snart som mulig etter at skaden har skjedd) Skader (og lidelser) skal alltid rapporteres til Idrettens skadetelefon(04420). Hovedregel: Dette MÅ gjøres før behandlingen kan starte. Rogaland Fotballkrets |

21 Kun ca. 20 formelle protester på 40 000 kamper!
Det er kun klubbens leder som kan protestere formelt. Hva kan protesteres på ? Forhold som sen kampstart, mangler ved mål og spillebanen, dommerens nøytralitet «Kampen gjennomføres under protest» Forhold som oppstår under kampen må være av formell karakter, ikke dommers skjønn «Bruk av ikke spilleberettiget spiller» Kun ca. 20 formelle protester på kamper! Rogaland Fotballkrets |

22 Bruk av overårige spillere gutter og jenter 6-12 år
Det kan pr. kamp benyttes en overårig spiller på et 7’er og 5’er lag Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel

23 5’er (6-10 år) 7’er (11/12 år) Banen 33x18m – 45x25m 40x20m – 60x40m
5’er og 7’er fotball 5’er (6-10 år) 7’er (11/12 år) Banen 33x18m – 45x25m 40x20m – 60x40m Spilletid 2x20min 2x30min Størrelse mål 3x2m – 5x2m Størrelse ball 3 eller 4 4 Ballen sparkes eller kastes ut, ikke over midtstreken Spilleregler: Fotball.no eller RFK

24 Faglig informasjon www.fotball.no/kretser/rogaland Nyheter fra kretsen
Lov og reglement Aktuelle skjema Retningslinjer Forsikringsordninger Hvem gjør hva i RFK Resultater og Tabeller Oversikt over cuper/turneringer Utdanningstilbud Rogaland Fotballkrets |

25 Jorunn Einarsen Finner ikke svaret? – kontakt: 41 40 22 69
Heidi Austigard Østerhus Svein Gunnar Hermansen DOMMER/SERIE KONS UNGDOMSFOTBALL Rogaland Fotballkrets |

26 Heidi Austigard Østerhus 92 63 66 90 heidi.osterhus@fotball.no
Finner ikke svaret? – kontakt: Heidi Austigard Østerhus Jorunn Einarsen BARNEFOTBALL Rogaland Fotballkrets |

27 Del kunnskap i klubben Praktiser Fair Play
….sluttord Del kunnskap i klubben Praktiser Fair Play Lykke til med sesongen 2014! Rogaland Fotballkrets |


Laste ned ppt "Dette må du vite for sesongen 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google