Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989

2 Idéen til Kyrkjetunet • I samsvar med og innanfor råma av det som er sagt i § 23 og § 25, første lekken, i Lov om Den norske Kirkes ordning, kan kyrkjelydshuset gje rom for ulike former for arbeid av kristen, diakonal og sosial karakter. (sitat: vedtekter) • Primært det som reknast som kyrkjelydsarbeid i Os; inkl organisasjonane sitt arbeid.

3 Historie • Etablering av Stiftelsen Kyrkjelydshus i Os i 1985 • Kostnad ca 4 mill; derav 2 mill i lån. • Lån, inkl Teigentomten nedbetalt i 2005 • 2011 Stiftelsen nedlagt og eigedom overført til Os sokneråd – Dra nytte av MVA-refusjonsordning

4 Rammevilkår for Kyrkjetunet • Ein offentleg del – kontorfløy – Finansiert av kommunen og driftstilskot til soknerådet • Forsamlingsdel – Finansiert gjennom • Leige (eksterne og interne) • Gjevarteneste og offer • Dugnadsinnsats

5 Ønskjer for utbygging • Storsal med plass til (gjerne større ?) • Toalettanlegg • Fleire rom • Lagerplass Og sist, men ikkje minst: – Økonomisk gjennomførbart

6 Våre planer

7 Kostnader • Fått en prisvurdering gjennom et større entreprenørfirma som kjenner dagens marked og hadde bygget prosjekter som kunne være referanse på kostnad. • 7,5-8 mill + mva • + interiør og utstyr • Behov for opprusting/helhetsløsning i ganger

8 Finansiering • SR kan «skrape sammen» opp mot 1 mill. • Offentlige stønadsordninger; inntil 1 mill dersom vi er heldige. (Ventetid) • Os kommune: NEI • Lag- og organisasjoner ? • Bedrifter ? • Andre ? (legat, fonds, stiftelser, …) • Kyrkjelyden; det vil si deg og meg og noen til.

9 Hvordan kan du og jeg bidra ? • Givertjeneste – Flott, men sein finansiering og prosjektet tar tid. – For noen kan det være løsning • Fordel – Lett tilgjengelig ordning • Ulempe – Tar tid og sårbar når noen ikke følger opp

10 KAPITAL-LÅN / GAVE • Enkleste: En raus gave (gave med 4 el 5 0-tall) • De mer realistiske; kombinasjon av lån/gave med skattefrihet. • Presentasjon av noen modeller.

11 Ulike modeller • Prinsippet: • Jeg stiller et beløp til rådighet for soknerådet som rente- og avdragsfritt lån (!!) • Soknerådet spør om du vil gi avkall på lånet med et beløp fra tid til annen • Du gir avkall på del av lånesum og sier det er en gave til soknerådet • Gaven innmeldes og utløser skattefordel

12 Hvordan får jeg tak i pengene ? • Jeg har penger i banken • Jeg låner pengene • Kombinasjon av disse • FORDELER. – Pengene kommer raskt til disposisjon for utbygging – Ikke rentekostnad el kredittutfordringer for SR

13 Tabell – ulike beløp og tid GAVEBELØP Årlig avskrivingAntall årBidrag pr mndSkatte-fordel IAvdrag/renterSkatte-fordel II

14 Hvorfor skal vi bygge ut K-tun ? • Større arena for menighetens aktiviteter • Plass til større samlinger • Plass til flere parallelle samlinger (flere rom) • Vi har en unik plassering sentralt i Os • God tilkomst

15 Menighetsarbeid • Fellesskap, - kristent og sosialt fellesskap • Kunnskapsformidling; om ulike aktiviteter og om kristen tro • Kulturelle sider; opplevelser i form av mat, musikk, sang, fortellinger/diskusjoner, +++ • Diakoni; arena for diakonale tiltak og utøvelse • (Sitat Gro: «Alt henger sammen med alt.»)

16 FRAMDRIFT • Fra 1/10  31/10 – Teikningstid – (Tilleggstid 2-4 mnd ?) • DRAUM; fullteikna til 1/3-13 • Ferdigstille teikningar/prosjekt/byggemelde til 30/6-13 • Anbodsinnhenting og byggestart 1/ • Innflytting 15/ samstundes med at vi markerer 25-års jubileum for trinn I

17 Realistisk ?? • Dersom mange nok av oss vil dette nok klarer vi det ! • Noen valg – Ville prioritere gjennomføring; dvs gi avkall på noe annet • Utsette bytte av bil en periode ? • Utsette andre investeringer en periode ? • Prioritere litt annerledes i hverdagen

18 Teikningsdokument TILSAGNSDOKUMENT Underteikna ønskjer å støtte opp om utbygging av Kyrkjetunet i Os og vil stille KR ……………………………….. til disposisjon som rente- og avdragsfritt lån til disposisjon for Os sokneråd som eigenkapital for utbygging. Lånet løper over inntil 20 år. Beløpet vert innbetalt til Os sokneråd kto Innan 1/ Alternativ dato: ………….. for innbet. • Beløpet er øyremerkt utbygging av Kyrkjetunet. • Os sokneråd vil sjå til at pengane berre vert nytta til utbygging av kyrkjetunet og at rekneskapen for dette vert revidert i samsvar med gjeldande økonomiforskrift for kyrkjeleg verksemd.


Laste ned ppt "DRAUMEN OM STORSAL Kyrkjetunet i Os Tatt i bruk oktober 1989."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google