Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.econ.no PULS-samling, 29/4-2003 Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS Bodø Havnevesen Linjegods Termo Pan Marine ASA Terra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.econ.no PULS-samling, 29/4-2003 Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS Bodø Havnevesen Linjegods Termo Pan Marine ASA Terra."— Utskrift av presentasjonen:

1 PULS-samling, 29/ Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS Bodø Havnevesen Linjegods Termo Pan Marine ASA Terra Seafood AS Støttet av Puls-programmet, Norges Forskningsråd Marine leveringsnettverk: Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter

2 PULS-samling, 29/ Formål og problemstillinger Formål : Beskrive alternative strategier for leverandører av marine produkter i internasjonale markeder. Hovedproblemstillinger: Hvilke alternative hovedstrategier følger matleverandørene? Hvilke alternative hovedstrategier følger matleverandørene? Hvilke nettverksstrategier og –egenskaper inngår i disse strategiene? Hvilke nettverksstrategier og –egenskaper inngår i disse strategiene? Hvilke forhold bidrar til endringer i strategier og nettverk over tid? Hvilke forhold bidrar til endringer i strategier og nettverk over tid?

3 PULS-samling, 29/ Prosjektets hovedoppgaver  Identifisere og beskrive strategier i matmarkedet, dvs markedsstrategi og leveringsnettverk.  Identifisere kravene til aktører for å gjennomføre alternative strategier.  Analysere gap mellom forutsetninger og krav i ’Det marine Norge’.  Igangsette to til tre pilotprosjekter

4 PULS-samling, 29/ Hovedoppgaver og status Strategier i matmarkedet Kravene til aktørene Forutsetninger og gap Pilotprosjekter Grunnleggende markedsforståelse Hypoteser Empiriske undersøkelser: Polen Frankrike Tyskland UK Grov beskrivelse av andre Grunnleggende forståelse av leveringsnett- verk og -strategi Hypoteser Empiriske undersøkelser, samme empiri Strukturelle forutsetninger Atferd, Kompetanse Rammebetingelser Empiri innen produksjon, markedsføring og logistikk Oppstrøm Nordland Understreket = stor del utført Kursiv = utkast til dokumentasjon Vanlig skrift = Planlagt

5 PULS-samling, 29/ Markedsstuasjonen midlertidig sterkt forverret På kort sikt sterkt forverret På kort sikt sterkt forverret Dette kunne vært forutsett Dette kunne vært forutsett Markedssituasjonen tvinger næringen inn i en ren råvareleverandørrolle Markedssituasjonen tvinger næringen inn i en ren råvareleverandørrolle

6 PULS-samling, 29/ På kort sikt forverret Ledende aktør i vårt prosjekt sliter, Fishmarket, forsvant Ledende aktør i vårt prosjekt sliter, Fishmarket, forsvant Næringens finansieringssituasjon er dramatisk svekket Næringens finansieringssituasjon er dramatisk svekket Krisen går utover selskapene med sterkest satsing nedstrøms, dvs mot nye strategier i matmarkedet Krisen går utover selskapene med sterkest satsing nedstrøms, dvs mot nye strategier i matmarkedet Situasjonen vil endre seg til det bedre Situasjonen vil endre seg til det bedre

7 PULS-samling, 29/ Kilde: SSB-utenrikshandelen, ECON Analyse, Fiskeridirektoratet. Tonn pr. mnd Kunne vært forutsett; Prisene følger kostnadsutviklingen, prisbobler sprekker Mengde (kg) Gj. snitt (NOK/Enhet) Poly. (Produksjonskost (Ca)) Pris pr kg Korrelasjon mellom pris og volum = - 0,805

8 PULS-samling, 29/ Markedssituasjonen tvinger næringen inn i ren råvareleverandørsituasjon Investeringer i nedstrømssatsing blir utelukket Investeringer i nedstrømssatsing blir utelukket Norske eksportører går tilbake til trader rollen Norske eksportører går tilbake til trader rollen Hindringer for restrukturering av norsk leverandørside Hindringer for restrukturering av norsk leverandørside Eldorado for dagligvarekjedene og eksisterende distributører Eldorado for dagligvarekjedene og eksisterende distributører Fragmentering og konkurranse på leverandørsiden Fragmentering og konkurranse på leverandørsiden Ingen investeringsevne i strategiske posisjoner i leveringskjeden Ingen investeringsevne i strategiske posisjoner i leveringskjeden Opprettholder sine distribusjonsformer som hindrer effektiv distribusjon av foredlede norske produkter Opprettholder sine distribusjonsformer som hindrer effektiv distribusjon av foredlede norske produkter Dvs: Det er nå nødvendig med et mer langsiktig perspektiv på markedsutviklingen.

9 PULS-samling, 29/ Tidsbegrenset mulighet Logistikknettverkene er ikke utformet (case Polen, egen rapport) Dagligvarekjedene har intet riktig konsept for distribusjon av sterkt økte mengder industrialisert marin ferskvare Ny pakketeknologi gir åpning for nye merkevarer


Laste ned ppt "Www.econ.no PULS-samling, 29/4-2003 Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS Bodø Havnevesen Linjegods Termo Pan Marine ASA Terra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google