Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marine leveringsnettverk: Strategier og roller i fremtidens leveringsnettverk for marine produkter
Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS Bodø Havnevesen Linjegods Termo Pan Marine ASA Terra Seafood AS Støttet av Puls-programmet, Norges Forskningsråd

2 Formål og problemstillinger
Formål : Beskrive alternative strategier for leverandører av marine produkter i internasjonale markeder. Hovedproblemstillinger: Hvilke alternative hovedstrategier følger matleverandørene? Hvilke nettverksstrategier og –egenskaper inngår i disse strategiene? Hvilke forhold bidrar til endringer i strategier og nettverk over tid?

3 Prosjektets hovedoppgaver
Identifisere og beskrive strategier i matmarkedet, dvs markedsstrategi og leveringsnettverk. Identifisere kravene til aktører for å gjennomføre alternative strategier. Analysere gap mellom forutsetninger og krav i ’Det marine Norge’. Igangsette to til tre pilotprosjekter

4 Hovedoppgaver og status
Understreket = stor del utført Kursiv = utkast til dokumentasjon Vanlig skrift = Planlagt Strategier i matmarkedet Kravene til aktørene Forutsetninger og gap Pilotprosjekter Grunnleggende markedsforståelse Hypoteser Empiriske undersøkelser: Polen Frankrike Tyskland UK Grov beskrivelse av andre Grunnleggende forståelse av leveringsnett-verk og -strategi Hypoteser Empiriske undersøkelser, samme empiri Strukturelle forutsetninger Atferd, Kompetanse Rammebetingelser Empiri innen produksjon, markedsføring og logistikk Oppstrøm Nordland

5 Markedsstuasjonen midlertidig sterkt forverret
På kort sikt sterkt forverret Dette kunne vært forutsett Markedssituasjonen tvinger næringen inn i en ren råvareleverandørrolle

6 På kort sikt forverret Ledende aktør i vårt prosjekt sliter, Fishmarket, forsvant Næringens finansieringssituasjon er dramatisk svekket Krisen går utover selskapene med sterkest satsing nedstrøms, dvs mot nye strategier i matmarkedet Situasjonen vil endre seg til det bedre

7 Poly. (Produksjonskost (Ca))
Kunne vært forutsett; Prisene følger kostnadsutviklingen, prisbobler sprekker Pris pr kg Tonn pr. mnd 30 000 Korrelasjon mellom pris og volum = - 0,805 70 60 50 20 000 40 Gj. snitt (NOK/Enhet) 30 10 000 20 Mengde (kg) Poly. (Produksjonskost (Ca)) 10 Dette er veldig interessante data. Men det er ikke veldig pedagogisk nå. Hvorfor har vi ike overskriftsmal? Skriv inn relasjonen som er testet: feks. Pt=vt+feilledd?? Lag egen figur på relasjonen: Definisjon av pt og vt, hviklke volumer, priser osv. Er det årsdata, kun Europa osv. På dette grunnlaget kan vi lage en enkelt prognose: Hva er gjennomsnittsmarginen etter Lag en figur på gjennomsnittsmargin Hvorfor ikke ta en regresjon: pt=fn(vt og kostnadstallet for norske produsenter!!!!) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Kilde: SSB-utenrikshandelen, ECON Analyse, Fiskeridirektoratet.

8 Markedssituasjonen tvinger næringen inn i ren råvareleverandørsituasjon
Investeringer i nedstrømssatsing blir utelukket Norske eksportører går tilbake til trader rollen Hindringer for restrukturering av norsk leverandørside Eldorado for dagligvarekjedene og eksisterende distributører Fragmentering og konkurranse på leverandørsiden Ingen investeringsevne i strategiske posisjoner i leveringskjeden Opprettholder sine distribusjonsformer som hindrer effektiv distribusjon av foredlede norske produkter Dvs: Det er nå nødvendig med et mer langsiktig perspektiv på markedsutviklingen.

9 Tidsbegrenset mulighet
Logistikknettverkene er ikke utformet (case Polen, egen rapport) Dagligvarekjedene har intet riktig konsept for distribusjon av sterkt økte mengder industrialisert marin ferskvare Ny pakketeknologi gir åpning for nye merkevarer


Laste ned ppt "Ivar Pettersen, ECON Analyse Prosjektpartnere: Nor Cargo Thermo AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google