Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDIEN AV SAMARBEID ved rekruttering Næringskonferansen i Vest - 29.11.2012 - Trond Wisnes Nilsen Sotra Contracting AS - SOCON / VNR Verkstedsgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDIEN AV SAMARBEID ved rekruttering Næringskonferansen i Vest - 29.11.2012 - Trond Wisnes Nilsen Sotra Contracting AS - SOCON / VNR Verkstedsgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDIEN AV SAMARBEID ved rekruttering Næringskonferansen i Vest - 29.11.2012 - Trond Wisnes Nilsen Sotra Contracting AS - SOCON / VNR Verkstedsgruppen

2 Historikk: 2009/2010: Gode Sirklar gjennomførte en kartlegging kalt "Bølgjekrefter” for å se på virkningene av finanskrisen, og mulige tiltak i regionen. 2011: Gode Sirklar sin kartlegging avdekket blant annet et behov for å opprette en møteplass og en utviklingsarena hvor SMB bedriftene kunne samles. ”Kompetanseforum Vest” ble opprettet. Januar 2012: ”Kompetanseforum Vest” blir lagt inn under VNR-paraplyen, og blir til bransjegruppen ” VNR Verkstedsgruppen”.

3 §1: Formål VNR Verkstedsgruppen sitt formål er å: • ivareta medlemmene sine felles interesser slik at bedriftene i regionen får stadig positiv utvikling. • heve kompetansenivået hos medlemsbedriftene. • arbeide for kollegial forståelse og samhold mellom medlemmene.

4

5 Vi tror på at det vil være verdifullt at bedriftene i vår region har en følelse av fellesskap med sine konkurrenter! VNR Verkstedsgruppen skal være i ledende posisjon og være foretrukket leverandør i egen region!

6 Rekrutteringsprosjektet: • Rekrutteringsprosjektet for “Sotra/Øygarden” drives av og er initiert av Gode Sirklar AS som er næringsutviklingsselskapet for kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Likestilt samarbeidspartner er Vest Næringsråd. • Målet er å styrke tilgangen på ingeniørkompetanse i regionen. Et av hovedproduktene er å utvikle felles register og database for ingeniører og tekniske fag til bruk for næringsliv og det offentlige. • Tiltakene vil bl.a. omfatte kontakt med skoler og utdannings- institusjoner, målrettet profilering og markedsføring av regionen på rekrutteringsmesser og definerte karrieredager. • Gjennomført undersøkelse: Hvordan dekke din bedrifts behov for ingeniørkompetanse?

7 DEL 1 – INGENIØRBEHOV: 1A) Har bedriften din behov for ingeniører/teknisk kompetanse på høyskole/universitetsnivå? Nei [4] 15% Ja, innen 1 år [7] 26% Ja, innen 6 mnd. [11] 41% Ja, innen 2 år eller senere [5] 19%

8 DEL 2 – TILTAK: 2A) Har din bedrift planlagt egne rekrutteringstiltak?

9 DEL 3 – MEDVIRKNING: 3A) Kan det være aktuelt for din bedrift å delta i/støtte det aktuelle rekrutteringsprosjektet?

10 Etablering av ingeniørbedrift - bakgrunn: • Etablering av ingeniørbedriften kan sees på som et langsiktig virkemiddel for rekruttering fra VNR Verkstedsgruppen. • Meget stramt rekrutteringsmarked for ingeniører til den enkelte SMB-bedrift. • SMB hver for seg er ofte ikke store nok til egne ingeniøravdelinger. • Sikre tilgang på ingeniørtjenester for SMB-bedrifter. • Ønske om å samle, bevare og utvikle eksisterende lokal kompetanse (vedrørende vedlikehold av rigger, subsea-utstyr, prosjektledelse mv.).

11 Etablering av ingeniørbedrift - suksesskriterier: • Markedet for bedriften er der allerede – enkel oppstart: Oppdrag hos SMB eierbedrifter. • Tilbyr et attraktivt fagmiljø med bredt kompetansenivå og med nærhet til produksjonsmiljøet på Sotra! • Et alternativ til kandidater som ønsker å være en større brikke i et lite spill! • Et alternativ til kandidater som kanskje bor på Sotra, men arbeider på Kokstad/Sandsli over dagens Sotra-samband…! • Vi tror det finnes kremmeraktige kandidater der ute som ønsker å være med å eie, drive og utvikle dette selskapet!

12 Etablering av ingeniørbedrift - Hvordan: • Synliggjøring av attraktivitet – eventuelt med egen annonsering! • Oppslutning om VNR og Gode Sirklar sitt Rekrutteringsprosjekt – ”Det lokale alternativet!” • Favne om ”kremmerkandidatene” fra VNR og Gode Sirklar sitt Rekrutteringsprosjekt – regionens bedrifter favner om de ”ordinære” kandidatene! • Ta i bruk nettverket i medlemsbedriftene i VNR Verkstedsgruppen!


Laste ned ppt "VERDIEN AV SAMARBEID ved rekruttering Næringskonferansen i Vest - 29.11.2012 - Trond Wisnes Nilsen Sotra Contracting AS - SOCON / VNR Verkstedsgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google