Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Workshop, Dokka – 9. nov. 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Workshop, Dokka – 9. nov. 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Workshop, Dokka – 9. nov. 2011

2 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 2 Bakgrunn og innhold Henvisning, januar 2011 –Bistand/veiledning… For å øke samarbeidsatferd/forebygge utfordrende atferd Kommunikasjon, PCS Innhold –Målrettet miljøarbeid –Analyse av atferd –Tiltak, faglig tilnærming

3 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 3 MÅLRETTET MILJØARBEID Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

4 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 4 FAGADMINISTRASJON Nedskrevne rutiner Tydelig ifht. endringer Sørge for nødvendig opplæring Kvalitetssikring Signering/avkryssing Sjekklister ifht opplæring Inndeling i team Viktig at systemene er oppdatert

5 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 5 OBSERVASJON/KARTLEGGING Subjektive vurderinger av person, atferd, motivasjon, m.m. Standariserte verktøy/sjekklister (Basisregistrering, el.l.) Tilpassede skjema Intervju, video

6 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 6 MÅLVALG Mål for hvem? Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realistiske mål Operasjonalisere/delmål Konkret, målbart

7 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 7 BASELINE ”Utgangspunktet” Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

8 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 8 METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet til prosedyrer

9 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 9 REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode! Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere ikke effekt Grafisk framstilling –synliggjøre –motiverer –tilgjengelig for alle

10 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 10

11 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 11 EVALUERING På rett vei? Behov for endringer i metodikk? Endre mål? –Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

12 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 12 Metode/tiltak Hva er motivasjonen og årsaken til denne atferden? Ferdighet Forståelse Effektive virkemiddel Kommunikasjon

13 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 13 FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR? Analysere hva som kan være funksjonen til en respons/atferd Se på hva som skjer i forkant og etterkant Kartlegge om hensikten kan være: –unngåelse –unnslippelse –sosialt betinget –sensorisk

14 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 14 Hvilke alternativer råder vi over? Tilrettelegge Opplæring Forsterke ønsket atferd Straffe uønsket atferd Endre motivasjonsbetingelser

15 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 15 … Kommunikasjon / påvirke omgivelsene –Gi alternativer som virker –Gi like reaksjoner på like utspill –Gi like krav og forventninger i like situasjoner

16 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 16 Eks. POSITIV FORSTERKNING Er tørst - ”kan jeg få drikke?” - Får drikke Er tørst - biter seg i armen - Får drikke

17 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 17 Eks. NEGATIV FORSTERKNING Fryser - ”kan du hente jakka mi?” - Får jakka ---fjærner ubehaget å fryse--- Instruks fra personale ”vask badet” - Slår etter personalet - Pers. går vekk, slipper å vaske


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Workshop, Dokka – 9. nov. 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google