Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013. Negativ forsterkning  Escape  Aversiv situasjon  instrumentell respons fjerner det aversive  Hodepine  tar en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013. Negativ forsterkning  Escape  Aversiv situasjon  instrumentell respons fjerner det aversive  Hodepine  tar en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013

2 Negativ forsterkning  Escape  Aversiv situasjon  instrumentell respons fjerner det aversive  Hodepine  tar en Aspirin  hodepine forsvinner Instrumentell responsKonsekvens

3 Negativ forsterkning  Avoidance  Varsel om aversiv situasjon  instrumentell respons hindrer det aversive  Frykter hodepine  slapper av  hodepine inntreffer ikke Forventning, forestilling, antakelse Instrumentell respons Konsekvens

4 BS US Når først avolidance-responsen er etablert, er den veldig persistent

5 Avoidance  Veletablert i en rekke studier (dyr, mennesker)  Meget motstandsdyktig mot ekstinksjon  Hvorfor?  Teoretisk forklaring  Tofaktor-teori (Mowrer)  Kognitiv teori (Seligman

6 Avoidance  Tofaktor-teori  Klassisk betinging: Ubehag, frykt er betinget til en situasjon  “Jeg er livredd for å ta ordet i forsamlinger”  Operant betinging: Instrumentell respons fjerner ubehaget  “Jeg unngår forsamlinger der jeg må ta ordet.”

7 Avoidance – tofaktor-teori  Frykt etableres ved klassisk betinging  Snakke i forsamling  fryktreaksjon: BS – BR - US  Tanken på å snakke: BS  BR  Det å faktisk snakke i forsamling: US  UR  Frykt fjernes/reduseres ved operant betinging  Forsamling  flukt (ESCAPE) US fjernes  Unngå forsamling  unngåelse (AVOIDANCE) BS fjernes Avoidance = escape fra BS!

8 Avoidance – tofaktorteori - problem  Effektiv unngåelse = ekstinksjon av BR  BS  BR  Instrumentell respons som hindrer US  Effektiv unngåelse = man opplever aldri den faktiske fryktstuasjonen = ekstinksjon av BR = bortfall av avoidance- responsen  Ny runde: Man opplever igjen den faktiske fryktsituasjonen  ny avoidance-læring  Dvs: Teorien predikerer en syklisk runddans  Dette skjer ikke – avoidance-responsen ekstingveres “aldri” Maia, 2012 BR svekkes

9 Avoidance – kognitiv teori  Opsjon 1; ”Hvis jeg ikke tar vitamin C”  blir forkjølet  Opsjon 2: ”Hvis jeg tar vitamin C”  blir ikke forkjølet  Forventning = erfaring  «forsterker» avoidance-responsen = opprettholdes i det uendelige Preferanse bestemmer Seligman & Johnston, 1973

10 Avoidance – moderne teori  «To-faktor»  Valens etableres via klassisk betinging  Instrumentell atferd etableres via «prediksjonfeil», dvs. forskjellen mellom utfall og forventning  Faktisk utfall > forventet: Bedre  styrking av respons  Faktisk utfall < forventet: Verre  svekkelse av respons Maia, 2012

11 Kontrafaktisk tenkning  Kontrafaktisk tenkning: Tanker om hva som kunne ha skjedd Brudd i kjeven FAKTISKKONTRAFAKTISK ”Hadde jeg bare…” ”Heldigvis… OPPOVERSAMMENLIGNING NEDOVERSAMMENLIGNING

12 Effekter av kontrafaktisk tenkning  Upward comparison: Utfallet ses i lys av et bedre alternativ  Faktum: Fikk D til eksamen (A er kontrafaktisk utfall)  Anger: “Hadde jeg bare...”  Adaptiv funksjon: Endrer atferd/tenkning til neste gang  Downward comparison: Utfallet ses i lys av et verre alternativ  Faktum: Fikk D til eksamen (F er kontrafaktisk utfall)  Lettelse: “Kunne gått mye verre”  Noe som isolert sett ikke er så positivt, blir mer positivt  Adaptiv funksjon: Coping

13 Kontrafaktisk tenkning HENDELSE Tid Hva kunne alternativt ha skjedd?

14 ”Prefaktisk” tenkning HANDLING Tid Hva kan jeg gjøre for å unngå noe jeg ikke ønsker?

15 ”Belønningsverdi” i det å unngå noe negativt  Noe negativt kan skje  Det går bra likevel  Hvor ”positivt” er dette?

16

17

18 Vinner 10.000 Unngår å tape 10.000

19 Unngåelse (avoidance)  Gjør noe for å unngå at noe negativt skal inntreffe  Ta vitamin C  hindre forkjølelse  Lære seg atferdsmønstre som hindrer at rygglidelsen kommer tilbake  M.a.o.: Vi tenker oss noe negativt som så motiverer til handling – “future counterfactual”  Spørsmål (= tema for masteravhandling)  Hvor mye av vår atferd er motivert på denne måten?  Hvor sterk er denne motivasjonen?  I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av erfaring/informasjon?

20 Unngåelse (avoidance) I hvilken grad er denne type motivasjon korrigerbar av erfaring/informasjon?  ”Vanlig” belønning: H andling for å oppnå noe  konsekvens  Avoidance-belønning: Frykter noe negativt kan skje  handling for å hindre dette  det negative inntreffer ikke Det er relativt lett å fastslå sammenheng mellom handling og konsekvens Det er MYE vanskeligere å fastslå sammenheng mellom handling og konsekvens

21 Litteratur  Svartdal, F. (2011). The reward value of near-miss situations. Scandinavian Journal of Psychology,Scandinavian Journal of Psychology, 52, 209-217.  Svartdal, F. & Terum, J.A. (2010). Kontrafaktisk tenkning og avoidance. Norsk tidsskrift for atferdsanalyseNorsk tidsskrift for atferdsanalyse,


Laste ned ppt "Avoidance Frode Svartdal Okt. 2013. Negativ forsterkning  Escape  Aversiv situasjon  instrumentell respons fjerner det aversive  Hodepine  tar en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google