Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknadsrunde Oktober 2005 Forskningsbasert kompetansemegling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknadsrunde Oktober 2005 Forskningsbasert kompetansemegling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknadsrunde Oktober 2005 Forskningsbasert kompetansemegling

2 Søknadsvurdering Faggruppe Kriterier:  Generell prosjektkvalitet  Strategisk og institusjonell endring  Samspill med næringslivet og bedriftsprosjekt  Regional forankring og samspill med andre aktører  Kompetansemeglerne –kompetanse og arbeidsmetodikk  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Formidling og samspillsarenaer  Addisjonalitet og samfunnsøkonomisk relevans 15-16 prosjekter Avgjort av programstyret (ca.) 1.desember

3 Søknadsbehandlingen vil vektlegge: Regionale prosjekter kan gjerne være eksperimentelle i sin utforming og tilnærming til målene Søkere kan være fylkeskommuner eller forskningsinstitutt på vegne av en samarbeidskoalisjon med minimum tre aktører

4 Søknadsbehandlingen vil vektlegge: at prosjektet har en klart formulert idé og målsetting at prosjektet er forankret hos involverte aktørers ledelse at begge programmets hovedmål er adressert at (regionale) bedriftsmålgrupper og deres behov er identifisert og at det er utarbeidet en strategi for hvilke bedrifter som primært skal rekrutteres (bransje, klynge, geografi etc), eller begrunnet hvorfor en slik strategi ikke er utarbeidet at kompetansemeglere er kvalifiserte i forhold til målgruppen(e) at konkrete tiltak for å styrke instituttets rolle som samarbeidspartner for næringslivet er konkretisert (aktuelle stikkord: forskningstema/forskningstilbud, arbeidsmetodikk, læringsarenaer, holdningsendring, kommunikasjon etc)

5 Søknadsbehandlingen vil vektlegge: at det synliggjøres hvordan prosjektet vil være i stand til å utnytte nasjonal og internasjonal kompetanse og samarbeidspartnere der dette er hensiktsmessig at prosjektet er forankret i regionale utviklingsplaner at tiltak for å styrke instituttets samarbeid- og koordinering med andre utviklingsaktører (regionalt, nasjonalt og evt internasjonalt) er konkretisert at tiltak for å styrke prosjektets samarbeid- og koordinering med andre utviklingsaktører (regionalt, nasjonalt og evt internasjonalt) er konkretisert at de viktigste risikofaktorer er identifisert at søknaden som helhet viser at støtten vil utløse innsats, handlinger, resultater og effekter som ikke vil bli oppnådd dersom støtten ikke blir gitt

6 Søknaden må inneholde følgende budsjett og finansieringsplan prosjektplan med milepæler/resultatbeskrivelser Følgende resultatmål:  antall bedriftsprosjekt (FoU-prosjekt i bedrifter der kompetansemegler har koblet en bedrift med en forsker/fagperson)  andel av bedriftsprosjektene som henter forskerkompetanse utenfor det regionale prosjektet (prosenttall)  andel SkatteFUNN-finansierte prosjekter (prosenttall)  antall og type formidlingsaktiviteter (holde foredrag, arrangere møter/konferanser, webpublisering osv)  egendefinerte mål for institusjonell endring  egendefinerte mål for regionalt samspill  egendefinerte mål knyttet til prosjektets egenart

7 Frist: Torsdag 13.oktober kl.18.00


Laste ned ppt "Søknadsrunde Oktober 2005 Forskningsbasert kompetansemegling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google