Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje MARINEPACK-PROSJEKTET Optimal og trygg emballering av norsk sjømat og andre næringsmidler Professor Ole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje MARINEPACK-PROSJEKTET Optimal og trygg emballering av norsk sjømat og andre næringsmidler Professor Ole."— Utskrift av presentasjonen:

1 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje MARINEPACK-PROSJEKTET Optimal og trygg emballering av norsk sjømat og andre næringsmidler Professor Ole Jørgen Hanssen STØ/NTNU

2 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje BAKGRUNNEN FOR MARINEPACK Bred prosess med to store arbeidsmøter i regi av Emballasjeforsk våren 1999 - 3 arbeidsgrupper leverer forslag til delprosjekter Stabburet/Orkla Foods, STØ og 4 emballasjeprodusenter har utarbeidet forslag til 4- årig prosjekt for emballasjeoptimering Fiskerinæringens Landsforening (FNL) har sammen med andre aktører innenfor fiskerinæringen utarbeidet “FOU-plan for norsk fiskerinæring 1999-2002”

3 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje FELLES HOVEDOMRÅDER FOR FOU I DE TRE PROSESSENE I. Optimal emballasje og distribusjon for norsk sjømat II. Optimaliseringsmodeller og designkriterier for norske næringsmidler III.Aktiv emballering Emballasjeforsk sender søknad til Norges Forskningsråd i september 2000 om prosjekt med ramme på NOK 25,6 mill.

4 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje MÅL FOR PROSJEKTET Hovedmålet for prosjektet er å styrke nasjonal og internasjonal konkurransekraft til norsk foredlingsindustri for sjømat og andre næringsmidler og norske emballasjeleverandører, og bidra til økt kompetanseutvikling og forskerutdanning på emballeringsområdet

5 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje HOVEDELEMENTENE I PROSJEKTET To FOU-områder –Optimal emballering og distribusjon –Trygg og kvalitetsbevarende emballering Bedriftsforankrede utviklingsprosjekter (ca. 5 per år) som nettverk mellom matprodusenter, emballasjeprodusenter, transportbedrifter mfl. To dr.gradsprogrammer knyttet til FOU- områdene FOU-konferanser, prosjektmøter etc

6 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje BREDT NETTVERKSSAMARBEID LANGS VERDIKJEDER OG MELLOM FOU-INSTITUTTER Sjømatprodusenter og andre næringsmiddelprodusenter Emballasjeprodusenter Transportbedrifter og andre tjenesteprodusenter DNE, FNL og EFF Matforsk, Norconserv, Fiskeriforskning, NTNU Produktdesign og STØ

7 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje BUDSJETT OG FINANSIERING

8 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje FINANSIERINGSPLAN

9 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje FORSLAG TIL ORGANISERING

10 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje HVERT AV DE TO FOU- OMRÅDENE VIL BESTÅ AV Generell FOU-aktivitet knyttet til status på området, metodikk, erfaringer, løsninger, flaskehalser og utvikling av ny kunnskap (kan starte umiddelbart når bedrifter er på plass) Dr.grads-program for økt forskerutdanning på området (starter tidligst 1.10 2001/1.1 2002) Et antall bedriftsprosjekter (case) for utvikling av nye og bedre løsninger i samarbeid med bedriftsnettverk (noen prosjekter kan starte umiddelbart knyttet opp mot FOU-aktivitetene)

11 MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje BEDRIFTSPROSJEKTER (CASE) I størrelsesorden 60-70% innenfor sjømat og 30- 40% innenfor landbaserte næringsmidler Hvert case kan ha en ramme fra 1-3 år, og med en økonomisk ramme på NOK 130’ per år Prosjektet forankres i èn bedrift (prosjekteier), med involvering av andre bedrifter i nettverk (leverandører) Det etableres en prosjektorganisasjon, prosjektplan og budsjett for hvert case (samarbeid bedrift-FOU-inst.). Godkjennes av Marinepacks Arbeidsutvalg Innhold og data/informasjon fra case kan være konfidensielt, men generelle resultater må overføres til FOU-aktiviteten generelt


Laste ned ppt "MarinPack - FOU- program for sjømatemelballasje MARINEPACK-PROSJEKTET Optimal og trygg emballering av norsk sjømat og andre næringsmidler Professor Ole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google