Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 1.- 4.trinn

2 Plan for møtet Kl : Felles informasjon ved avdelingsledere og rektor Kl : Trinnvise møter 1.trinn: Mediateket 2.trinn: Personalrommet 3.trinn: Klasserom u.etg 4.trinn: Rom 9

3 Eidsvåg skole 2012-13 473 elever SFO – 175 barn Personale: 63
Antall elever på 1. – 4. trinn: 1. trinn: 53 2. trinn: 50 3. trinn: 54 4. trinn: 34 I alt: 191

4 Ledelse og administrasjon:
Rektor: Linda Stub Nilsen Avdelingsleder SFO: Aslak Raknes Avdelingsleder tr: Unni Wefring Avdelingsleder tr: Randi Eide Avdelingsleder tr: Martin Aas/ Håkon Jelstad Rådgivere: Torhild Sletten Korsnes (b.tr), Sigrid F. Bøthun (ung.tr) Konsulent: Nina Fonnes Helsesøster: Hildegunn Kvåle (tirsdager og fredager)

5 Lærere på 1.- 4.trinn 1.trinn:
Kontaktlærere: Borghild Buanes, Solveig Gamlemshaug, Eivind Larsen Fag-/timelærere: Hanne Rubecksen 2.trinn: Kontaktlærere: Anette Bakke , Anne Haugland Fag-/timelærere: Hanne Rubecksen, Kjersti Stockmann, Karen Silseth, Unni Wefring

6 Lærere på 1.- 4.trinn 3.trinn:
Kontaktlærere: Benedicte Meyer, René Rist Fag-/timelærere: Kjersti Stockmann, Karen Silseth, Linn Yvonne Mindaas 4.trinn: Kontaktlærere: Anne Skurtveit, Randi Svendsen Fag-/timelærere: Linn Yvonne Mindaas

7 Assistenter på trinn 1.trinn: Mikael Åkerblom, Linda Skogheim, Kari Nessen 2.trinn: Meibel Våge, Lise Foss 3.trinn: Karoline Vågen

8 Oversikt over organisasjonen:

9 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
«Sammen for kvalitet» Satsingsområder i perioden: - lesing - realfag med hovedvekt på regning som grunnleggende ferdighet - kommunikasjon

10 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Verktøy for å nå målene: Klasseledelse Vurdering for læring Sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Pedagogisk ledelse Skolen som lærende organisasjon

11 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Lesing: Leseutviklingsplan trinn LeseLos - Systematisk observasjon av elevens leseutvikling - Hovedområder: Mål, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon

12 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Realfag med vekt på regning som grunnleggende ferdighet: Regning: Grunnleggende ferdighet Regning i alle fag Et økt fokus Ny fagplan > lokale planer

13 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Kommunikasjon: Skolen setter opp egne mål/standarder Lokale tilpasninger Mulige fokusområder: - språk - samarbeid hjem- skole

14 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Sosial kompetanse og psykososialt læringsmiljø: Elevrådene Handlingsplan mot mobbing Sosial handlingsplan

15 Digital kompetanse Grunnleggende ferdighet Alle fag
Digital kompetanseplan tr Digital kompetanseprøve 5.trinn

16 It´s learning Læringsplattform Funksjon Brukernavn og pålogging
Foreldretilgang; MinID

17 Kartleggingsprøver: Normerte prøver Vår 2013 Leseforståelse
Tall- og regneforståelse Obligatoriske prøver Fritak

18 Skolens hjemmeside Hjemmesidens funksjon

19 Skolens informasjonshefte
Under utarbeidelse for skoleåret Interaktivt På skolens hjemmeside

20 Skolens ordensreglement:
En forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen Ett avsnitt som gjelder lokalt for Eidsvåg skole På skolens hjemmeside

21 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og epost
Utover 3 dager: Søke digitalt på (tjenester og skjema) MinID

22 Samarbeid med HiB, UiB og HiSF:
Øvingsskole Praksisperioder vår og høst Observasjon/ praksis/ veiledning

23 Praktisk informasjon:
Kjøring til – og fra skolen Melkeordning Fruktordning Kildesortering Miljøpatrulje

24 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at skolens ansvar er dette: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

25 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at foresattes ansvar er dette: Foresatte har hovedansvaret for sine barns opplæring De foresatte har ansvar for daglig omsorg De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning De foresatte skal se til at barna gjør leksene sine De foresatte skal holde seg orientert om sine barns skolesituasjon De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette

26 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole
Informasjonsflyt Kommunikasjon Medium

27 Visjon for bergensskolen:
«Kompetanse for alle i mulighetens skole»

28 Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i
MÅL FOR SFO Overordnede felles mål for skolefritidsordningene i Bergen kommune: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. SFO skal som et minimum ha et fast aktivitetstilbud, for å sikre et mer likeverdig aktivitetstilbud

29 HOVEDMÅL FOR EIDSVÅG SFO
Å skape et trygt og godt miljø som gir trivsel og trygghet for små og store. Dette kan vi oppnå ved hjelp av delmål: Gi barna positive fritidsvaner og interesser. Gi barna god skoletilpasning Vektlegge barnas behov for lek og spesielt frilek, kulturaktiviteter, sosial læring, omsorgslæring, individuell omsorg, voksenkontakt osv. Det er vanskelig å måle om målene blir nådd!

30 ANSATTE Kari Nessen (Gruppeleder) Elizabeth Nyemah Anne Mette Vågenes
Kari Hjørnevik Mikael Åkerblom Lise Foss Søfteland Linda Skogheim Anja Totland Aslak Raknes (Avd.leder SFO) Karoline Hansen Vågen Meibel Våge Får også hjelp av: Geir Thorkildsen

31 Presentasjon Dette skoleåret blir vi 175 barn på SFO:
1.trinn: 48 barn 3.trinn: 55 barn 2.trinn: 48 barn 4.trinn: 24 barn Har tilgang til: Gymsaler, mediatek, fotballbanen

32 PLASSTYPER PÅ SFO Plasstype Tid Tid langdager Pris Morgenplass
Morgenplass 07.30-Skolestart Ingen 750,- 60%, alt. 1 1480,- 60%, alt. 2 Helplass 1915,- Vi minner om at de som er på 60% alt. 2, ikke har plass om morgenen. De kan møte og ha friminutt sammen med oss før de går på skolen/SFO kl

33 SØKING OG ENDRING AV PLASS
Å søke om SFO-plass gjør du gjennom Bergen kommune sin hjemmeside. Svar blir sendt som e-post! Husk å returner svarbrev elektronisk eller via post! Endring og oppsigelse av SFO-plass må ordnes av foresatte på Bergen kommune sin hjemmeside. Må bruke «Min ID» Alle som søker får plass!

34 DAGSRYTME Stille morgenstund/Frilek (mulighet for å spise medbrakt frokost) 08.15 – 08.30 Luftepause/Frilek Skole (delingstimer) Faste aktiviteter/Frilek ute/inne (delingst.) Spising … 60% plass, alt.1 går hjem Frilek/Aktiviteter ute/inne 15.30 Samling…60% plass, alt.2 går hjem 16.30 1/1 plass går hjem

35 Man kan velge mellom aktivitetene på tirsdag. Påmeldingsskjema kommer.
AKTIVITETER HØSTEN 2012 Tirsdag: Lek og rør - alle Verksted - alle Sang & Musikk - alle Håndballgruppe (kun 2.trinn) Kjøkkengruppe (kun 4.trinn) Onsdag: Bading i Stemmemyren(2.-4.trinn) Fredag: Filmdag Man kan velge mellom aktivitetene på tirsdag. Påmeldingsskjema kommer.

36 OBS: Siste fremmøte (uten annen avtale) på
LANGDAGER Disse dagene er skolen stengt - SFO holder åpent hele dagen! På og avmelding er viktig. Vi forsøker å lage til noe ekstra for de barna som benytter SFO disse dagene. F.eks fjellturer, museumsbesøk, teater, akvariet o.l. Det er ikke skolemelk på langdager (ta med drikke). OBS: Siste fremmøte (uten annen avtale) på langdager er 09.30!

37 Langdager 2012/13 Måned Dato Kommentar August 1. -15. Oppstart
Måned Dato Kommentar August Oppstart September  10. Planleggingsdag for lærerne  Oktober 8.-12. Høstferie November Desember Januar 2. Jule/Nyttårsferie Februar Vinterferie Mars 1. Påskeferie April Mai Juni Sommerferie

38 PLANLEGGINGSDAGER (Både skoledelen og SFO har stengt)
Fredag Torsdag Fredag Fredag Fredag 10.05

39 LEKSEHJELP Vi anbefaler 1.klassingene å gjøre leksene hjemme i starten, for å øve inn gode lekserutiner sammen med foresatte. Deler ut lapp om påmelding til leksehjelp til høsten. Blir en time leksehjelp i uken for 1. og 2. trinn To timer for 3. og 4.trinn Leksene må også sjekkes hjemme!

40 REGLER OG RUTINER Krysseliste: Elevene/foresatte må si ifra til en voksen når de kommer og før de går. Leker: Lov å ha med egne leker men dette er på eget ansvar. Håndholdte spill som Nintendo DS o.l. er ikke lov Løpehjul og skateboard er forbudt å bruke i på SFO i SFO-tiden.

41 Alle skal ha: - Innesko - Byttetøy - Regntøy Husk å merke alle klær! Ha med nok mat. Helst ikke henting og telefoner under spising. ( ) Si fra når dere henter. Skolen ønsker primært at barna settes av på busstoppet i hovedveien. Gi beskjed skriftlig eller muntlig ved endring i forhold til avtaleskjema!!

42 GARDEROBER Mange barn på liten plass
Vi fokuserer på å holde orden på plassen i garderoben. Hver fredag skal foresatte sjekke garderobeplassen til sitt barn. Øv hjemme


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google