Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra krig til fred? Innlegg på Bufdirs konferanse for meklere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra krig til fred? Innlegg på Bufdirs konferanse for meklere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra krig til fred? Innlegg på Bufdirs konferanse for meklere
Kjell Erik Øie Statssekretær

2 Dialog er krevende fordi:
Å snakke slik at den andre oppfatter det du mener å si, er krevende Mistenksomhet øker faren for misforståelser Kjønnsforskjeller kan øke avstanden Ulikt språk kan øke avstanden og faren for misforståelser

3 Hva er status? Bufetat har overtatt fylkesmannens oppgaver på meklingsområdet De siste årene er det gjennomført i overkant av meklinger I familievernet har det vært en økning i nye saker på 36% (samboere) Dere møter altså opp mot foreldre hvert år Her finner vi alt fra de som raskt blir enige til de som ender i årelang krig

4 Hva er utfordringene? Noe for alle eller mye for få?
Pappas inntog i en normativ tilværelse Hva menes med barnets beste? Kjønnsperspektivet i meklingen De nye familiene Økningen i domstolene og meklernes rolle

5 Barnelovutvalgets innstilling
Stortingsflertallet ønsket en gjennomgang av lovverket for å se på endringer som kunne sikre barn mer samvær med begge foreldre etter et samlivsbrudd. Barnets beste stod i fokus De foreslår å beholde begrepene samvær og bosted De fremhever barns behov for best mulig kontakt med begge foreldre De foreslår å endre reglene om helsehjelp til barnet Innenlands flytting skal komme inn under foreldreansvaret Øker ”normen” for samvær Går inn for at domstolene kan idømme delt bosted Går inn for mulighet til tvangsfullbyrdelse av samvær Regler om offentlige stønadsordninger bør ikke favorisere den ene eller den andre måten å innrette seg på etter et samlivsbrudd

6 Hva er barnets beste? At foreldrene ikke drar barnet inn i egne konflikter At de opprettholder god kontakt med begge foreldre Hvem skal bestemme? Hvor skal barnet bo? Hvor ofte skal de ta med seg kofferten sin til sitt andre hjem?

7 Barn i konfliktfylte familier
Dette er et stort samfunnsproblem Nå har vi barnelovsutvalget Nå har vi evalueringen av saksbehandlingsreglene Nå har vi nye regler om hvem som skal ha mekling og hvor ofte Vi har en diskusjon om barnevernets rolle Er vi i mål?


Laste ned ppt "Fra krig til fred? Innlegg på Bufdirs konferanse for meklere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google