Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagseminar om fugleinfluensa Overordnet bilde Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagseminar om fugleinfluensa Overordnet bilde Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagseminar om fugleinfluensa Overordnet bilde Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet

2 Hva jeg skal snakke om Basal virologi De tre influensaene –Sesonginfluensa –Fugleinfluensa –Pandemisk influensa Smitterisiko Pandemifare

3 To viktige prinsipper Tre grupper sykdom 1.Sesonginfluensa 2.Fugleinfluensa 3.Pandemisk influensa To grupper medikamenter 1.Vaksine –stimulerer immunapparatet 2.Antiviralia (”virusantibiotika”, Tamiflu) –hemmer viruset

4 Influensa A-virus

5 Influensaviruset Overflatestrukturer –Hemagglutinin (H), –Nevraminidase (N) RNA (arvestoff) –8 fragmenter

6 Reservoar for influensavirus IOM: Microbial threats to health. Emergence, Detection and response (2003)

7 Viruset og forandring Hovedreservoar hos andefugler Tre typer hos mennesker, A (H 3 N 2 ), A (H 1 N 1 ), B H 1 N 2, H 5 N 1, H 7 N 7 ++ Nomenklatur: A/California/7/2004(H3N2) Drift: Små punktmutasjoner Skift: Utskifting av hele H eller N Reassortering: Blanding av RNA-fragmenter

8 Sesonginfluensa

9 Influensa i Norge 1989-2006

10 Virologisk overvåking 2005-2006

11 Smitte Smittemåte: Dråpe- og kontaktsmitte Inkubasjonstid: 1-3 dager Smittsom periode: Symptomstart - 3-5 dager

12 Klinikk Akutt innsettende, Betydelige allmennsymptomer Feber (2-3 dg -- 6), hodepine, muskelverk Tørrhoste (men ikke alle former for LVI) Gastrointestinale plager hyppigere hos barn Varighet 7-10 dager Rekonvalesens med trøtthet kan vare lenger Forkjølelse: Sjelden feber, mindre syk, hyppigere luftveissymptomer. Vanskelig å skille

13 Risikogrupper for alvorlig sykdom Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet Voksne og barn med kronisk hjerte-kar-sykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens Diabetikere, type 1 og 2 Beboere på alders- og sykehjem Personer over 65 år

14 Vaksine WHO-møte 2 ggr. år bestemmer sammensetningen Vanligvis 3 stammer A(H 1 N 1 ), A(H 3 N 2 ) og B Kommende sesong: –A/New Caledonia/20/99(H1N1) –A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) –B/Malaysia/2506/2004 Inaktivert virus dyrket i hønseegg (+cellekultur) Ca. 80% beskyttelse (60-70% hos eldre)

15 Fugleinfluensa

16 Fugleinfluensa – en fuglesykdom 1997 Hong Kong, H5N1 –18 tilfeller hos mennesker, 6 døde –over 1 million høns avlivet 2003 Nederland, H7N7 –89 tilfeller hos mennesker, 1 død –30 millioner fugler 2003-2006 Eurasia og Afrika, H5N1 –176 tilfeller hos mennesker, 97 døde –100-200 millioner fugler

17 Fugleinfluensa hos mennesker Risiko for smitteoverføring ved tett kontakt med syke fugler Kan ha høy dødelighet Smitter normalt ikke fra person til person Ved dobbeltsmitte (humant og fuglevirus samtidig) kan det oppstå virus med høy virulens og evne til å smitte mellom mennesker –reassortering Kan også tilpasse seg direkte til menneske –mutasjon

18 Smittekjeden

19 Hvor er viruset? (smittekilde) Levende, smittet fugl Avføring fra fugl Fugleprodukter (død fugl, fjær, kjøtt, egg) Miljø forurenset av smittet fugl Stor forskjell i konsentrasjon av virus –Uttynning –Følsomt for ytre påvirkning

20 Smittemåte Inhalering av stor dose levende virus (kontakt virus – luftveisslimhinne) Smitterisiko Gradere risiko for smitte etter mengde virus man blir eksponert for Farligere å sanere et hønsehus enn å plukke opp en død måke på stranda

21 Fugleinfluensavirus i Norge Sannsynlig scenario på kort sikt Hovedmål –Hindre smitte til fjørfebesetninger –Forebygge smitte til andre fugler og dyr –Forebygge smitte til mennesker Mattilsynet har utarbeidet en bekjempingsplan –Overvåking, råd, tiltak Helsetjenesten –Mottak av pasienter som tror de er smittet –Gi råd om forebyggende tiltak –Dempe angst

22 Er det dette vi frykter?

23 Influensapandemi

24 Epidemi vs. pandemi Epidemi: Opptreden eller utbrudd utover det forventede –Årlige utbrudd høst og vinter i Norge Pandemi: Verdensomspennende epidemi –For influensa, ny subtype –1918-19: spanskesyken (H 1 N 1 ) –1957-58: asiasyken (Mao-syken) (H 2 N 2 ) –1968/70: Hong Kong-syken (H 3 N 2 ) –20??: Fuglesyken? (H ? N ? )

25 Vil H5N1 bli det neste pandemiviruset? Ja Virulent Har smittet mennesker Vart lenge, vil snart lykkes Endrer seg hele tiden Nei Millioner smitteeksponert Svært sjelden smitte til mennesker Vart lenge uten å lykkes

26


Laste ned ppt "Fagseminar om fugleinfluensa Overordnet bilde Oslo 27. mars 2006 Overlege Bjørn G. Iversen, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google