Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Bodø sept 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Bodø sept 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Bodø sept 2007

2 2 •Hva er influensa •Hvordan smitter influensa •Hvor mange smittes •Hvem er smittekildene •Hvem smittes •Hva er symptomene •Hva er komplikasjonene ved influensa •Hvordan forebygges influensa •Hva er influensavaksine •Hvordan beskytter den •Hvem bør ha influensavaksine •Bør helsearbeidere ha influensavaksine •Er det noen som ikke bør ha vaksine ? ?

3 3 Influensa i samme virusfamilie som parainfluenza og RSV •… gjør influensa til noe spesielt •kraftig infeksjonssykdom •samme virus rammer hele verden hvert år •økt dødelighet i influensaperioder blant eldre •kan lage pandemier med –stort spredningspotensiale –stor dødelighet

4 4 … som gjør influensa til noe spesielt •Eldre - utsatt selv om de får vaksine •Vaksinen - moderat effektiv hos eldre •Derfor stort spredningspotensiale i sykehjem •Viktig å øke forståelsen for å influensavaksinere helsearbeidere i sykehjem for å redusere smitte

5 5 2 Fugleinfluensa (H5N1) 3 Pandemi 3 Pandemi (HxNy) 1 Vanlig influensa (H3N2)

6 6 Influensavirus •Antigen skift og drift •Hos mennesket kun –3 subtyper HA 1,2,3 –2 subtyper N 1,2 skift •Utskifting av H og N ved samtidig infeksjon av vertscelle med to ulike Influensa A-typer drift •Mindre endringer - drift

7 7 Influensasymptomer og -tegn •Inkubasjonstid: 2-3 døgn –Frysninger –Plutselig temp-økning •Feber i 3-4 dager –Muskelsmerter –Hodepine –Forkjølelse –Tørr hoste –Etter hvert tracheobronkitt –Vanligvis syk i 3-7 døgn Typiske

8 Det er like vanlig med atypisk! • 25%: lett, subklinisk infeksjon • 25%: forkjølelse • 50%: influensa!! Merck Manual Smittekildene er altså i hovedsak de influensasyke, men sykdommen kan hos 30-50% være så mild at de smittede ikke forstår at de er syke og kan være smittekilder. Om influensa i ”pandemiplanen 2006”

9 9 Smittemåte •Kontaktsmitte •Nærdråpesmitte •går inn i ciliekledte epitelceller i LV •Analogi - RSV •(Luftsmitte) •Smittetid vanligvis 3-4 dager •…kan være lengre hos •små barn •immunsvekkede •eldre

10 10 Hvor mange blir egentlig syke? •Ved større epidemier – 10-20% •Økt dødlighet pga influensa: •Ca 1000 personer i Norge (mest eldre)

11 11 Smittekilder •”Hospital staff”i Glasgow 1993- 1994: •Influensa hos 23%! •”Alle smitter alle” •Barn – viktige spredere •Man smitter i de dagene man er ”syk” •Epidemien kommer i 2 bølger: •først skolebarn med søsken og foreldre •dernest folk som er mest hjemme, folk i syke-/aldershjem

12 12 Forebygge GenerelleSpesielle •Medikamenter •Vaksine –A (H3N2) –A (H1N1) –B •Individuell beskyttelse •Flokkeffekten

13 13 Komplikasjonene •Bakteriell pneumoni •Død •Immunsvekkete rammes •Spesielt de eldre –De eldre med kroniske sykdommer •Hjertesyke •Lungesyke •Diabetes II

14 Undersøkelse om vaksinering av helsearbeidere i sykehjem BMJ, 2006

15 15 Influensavaksinering hos stab INTERVENSJON •Stab på 22 pleiehjem •Ca 45% tok infl.vaksine •Pas/klienter ca 83 år •Ca 74% vaksinert KONTROLL •Stab på 22 pleiehjem •Ca 4% tok infl.vaksine •Pas/klienter ca 83 år •Ca 71% vaksinert

16 16 Res. av intervensjon vs. kontroll Sesongen 2003-2004  5 færre døde pr 100  p 0.002  7 færre ILS AP-konsult  9 færre ILS  p 0.004  2 færre innlegg. med ILS  p 0.009 Sesongen 2004- 2005 Ingen signifikante forskjeller!

17 17 Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre en konsultasjon pga influensa? Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre en død? •Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre at en pasient fikk influensa? Hvor mange måtte vaksineres for å forhindre innleggelse pga. influensa? ?

18 18 Andre studier om vaksinering av helsearbeidere i sykehjem •Reduksjon i dødelighet (mortalitet) •fra 22.4% til 13.6% over et halvt år med høy influensaaktivitet •Odds ratio 0,61 •Reduksjon i dødelighet hos eldre:fra 17 -->10% Det hevdes: •Vaksinering av personalet reduserer dødeligheten hos eldre pasienter med 40% (total død)

19 19 Hvem bør vaksineres? Hvem bør vaksineres? (1) •Risikogrupper som bør få tilbud om influensavaksine omfatter: •Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet •Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon •Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens •Voksne og barn med kronisk nyresvikt •Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) •Beboere på alders- og sykehjem •Personer som er 65 år eller eldre

20 20 Hvem bør vaksineres? (2) •Vaksinasjon av helsepersonell •I tillegg til risikogruppene som er beskrevet ovenfor, er det anbefalt å vaksinere helsepersonell med pasientkontakt. •Helsepersonell er utsatt for smitte i betydelig grad og kan, dersom de selv blir smittet, være en betydelig smittekilde for sine pasienter. •Influensavaksinen som sendes ut med redusert pris fra Folkehelseinstituttet er bare til risikogruppene. •Det anbefales at arbeidsgiver dekker kostnadene for vaksinasjon av helsepersonell. Vaksine kan kjøpes enten fra apotek eller fra Folkehelseinstituttet.

21 21 Antall IFA positive (% POSITIVE/ 100 000) - fordeling i forhold til befolkning 2006-2007 •Nordland – 47 (18) •Tromsø – 61 (101) •Troms( - Tø) – 50 (58) •Finnmark – 34 (45) Obs Prøve- taking

22 22 Influensavaksine •Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert splitvirusvaksine fremstilt av oktoksinol-9- behandlet, formalininaktivert influensavirus. •Virkningsmekanisme: Full virkning av vaksinen oppnås innen 2-3 uker. Immunitetens varighet etter vaksinasjon varierer, men er vanligvis 6-12 måneder. •Vaksinens sammensetning av virusstammer er i samsvar med WHO's anbefalinger for den aktuelle influensasesong. Beskyttes mot lys. •Pakninger og priser: Engangssprøyter: 10 × 0,5 ml kr 638,10.

23 23 Prisen på influensavaksine Pris fra Folkehelsa •til pasientene i risikogruppene for sesongen 2007/2008 •kr. 40,- per dose •På apotek – varierer •kr 85 – 109,60 kr pr enkeltdose •kr 572 – 684 pr 10 doser

24 bei Finnes det gode grunner til å la være å ta influensavaksine når man er helsearbeider ? Det er mange grunner til å ta influensavaksine når man arbeider med syke og/eller eldre!!


Laste ned ppt "Influensavaksinasjon av helsearbeidere på sykehjem Dag Hvidsten, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN Tromsø Bodø sept 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google