Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den? Bjørnar Ytrehus veterinær, dr.med.vet. Seksjon for vilthelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den? Bjørnar Ytrehus veterinær, dr.med.vet. Seksjon for vilthelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den? Bjørnar Ytrehus veterinær, dr.med.vet. Seksjon for vilthelse

2 All influensa A egentlig fugleinfluensa!  andefugler, vadere og måkefugler naturlig reservoar for alle subtyper av virus  ulike subtyper av virus hos forskjellige arter innenfor disse gruppene ●144 mulige kombinasjoner av H og N ●71 funnet hos vadere/måker, 63 hos ender ●26 bare hos vadere/måker, 19 bare hos ender  alle arter kan ikke infiseres med alle subtyper om influensavirus

3 Horimoto and Kawaoka, 2001 om influensavirus

4 Lavpatogen fugleinfluensa er ganske vanlig  store undersøkelser i Nord-Amerika ●vanlig hos unge ender i juli – september (20% av alle ender), men uvanlig om våren (0,25%) ●opptil 60% av populasjonen på samlingsplasser i Canada er infisert like før trekket ●vanlig hos vadefugler om våren (30%) og om høsten (8%)  liknende tall funnet i andre verdensdeler, men muligens flere ender infisert om våren..?  sykliske variasjoner i subtype om LPAI

5 Sykdom?  sannsynligvis lite  luftveis- og tarminfeksjon  skiller ut rikelig med virus i avføring  infeksjonen over i løpet av 2 til 3 uker……

6 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?  5 hovedteorier: ●Kontinuerlig sirkulasjon innen arten/familien ●Sirkulasjon mellom ulike fuglearter ●Persistens i vann eller is ●Persistens hos enkelte individer ●Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region: om LPAI

7 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?  5 hovedteorier: ●Kontinuerlig sirkulasjon hos svømme- og vadefugler ●Sirkulasjon mellom ulike fuglearter ●Persistens i vann eller is ●Persistens hos enkelte individer ●Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region om LPAI

8 Persistens i miljøet  overlever lenge i ferskvann (opptil år?) ●ved nøytral pH ●ved lav temperatur  overlever kortere tid i saltvann  tåler frysing  overlever lenge i avføring (100 dg <)  finnes i kjøtt fra infiserte dyr om LPAI

9 Persistens hos enkelte individer  ikke hos influensavirus  HPAI-H5N1 imidlertid lenger utskillelse enn vanlig for HPA-influensavirus – opptil 17 dager (eksp.)  mulig at tilsynelatende friske fugler skiller ut virus – 6 av 13.000 undersøkte ville ender og gjess i Sør-Kina hadde HPAI-H5N1 i avføring.  30 hettemåker fanget på utbruddssted i Kroatia positive  måkeskitt i Danmark  teori at infeksjon med andre H5 gir delvis immunitet – mer langvarig infeksjon? om LPAI

10 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?  5 hovedteorier: ●Kontinuerlig sirkulasjon hos svømme- og vadefugler ●Sirkulasjon mellom ulike fuglearter ●Persistens i vann eller is ●Persistens hos enkelte individer ●Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region om LPAI

11 B. Olsen et al., Science 312, 384 -388 (2006) Blåvingeand (Anas discors) Stokkand (Anas platyrhynchos) Knekkand (Anas querquedula) om LPAI

12 Hos fjørfe – seleksjon av andre subtyper  blant villfugl gunstig med virus som gir langvarig og mild infeksjon  infisert fugl kan oppføre seg som normalt og infisere mange andre  i flokker av fjørfe kan en få fram subtyper som gir mer alvorlig sykdom  selv om syke dyr er avkreftet eller dør, vil likevel virus bli spredt til andre dyr om HPAI

13 Virulens Overlevelse Mange Få Nye infeksjoner Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey- Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA om HPAI

14 Virulens Overlevelse Mange Få Nye infeksjoner Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey- Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA om HPAI

15 Virulens Overlevelse Mange Nye infeksjoner ? Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey- Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA om HPAI

16 Figur fra Webster, Peiris, Chen and Guan, 2006, Emerging Infectious Diseases 12, 1: 3 - 8 om HPAI

17 H5N1 i Hong Kong 1997  virus isolert i Guandong-provinsen i Kina i 1996 forårsaket dødsfall blant gjess – dette fikk i tillegg genetisk materiale fra virus funnet hos tam vaktel og ender  i 1997 utbrudd med ”nytt” H5N1-virus i tre store hønsebesetninger i Hong Kong  18 mennesker syke med lungebetennelse m.m. – seks av disse døde!  myndighetene ●avliver alle høns i Hong Kong ●innfører importrestriksjoner ●innfører påbud om skille mellom svømmefugl og høns  stopper epidemien om HPAI

18 H5N1 i Hong Kong 1997 om HPAI Figur fra http://www.smccd.edu/accounts/case/biol675/images/flu.html - Skyline College, Christine L. Casehttp://www.smccd.edu/accounts/case/biol675/images/flu.html

19 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?  mange folk – økende urbanisering  dyr og mennesker lever tett  levende dyr omsettes som mat  hold av ender som gjetes på rismarkene om HPAI

20

21 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?  mange folk – økende urbanisering  dyr og mennesker lever tett  levende dyr omsettes som mat  hold av ender som gjetes på rismarkene om HPAI

22

23 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?  mange folk – økende urbanisering  dyr og mennesker lever tett  levende dyr omsettes som mat  hold av ender som gjetes på rismarkene om HPAI

24

25 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?  mange folk – økende urbanisering  dyr og mennesker lever tett  levende dyr omsettes som mat  hold av ender som gjetes på rismarkene om HPAI

26 Bilder fra www.drcsc.org: Development Research Communication & Services Centre INDIAwww.drcsc.org

27 Utbrudd hos hønsEnder Risåkre Figur fra Gilbert et al., 2006, EID 12 (2) om HPAI

28 Det gjærer….1997 - 2002  fortsatt utvikling  H5N1 sirkulerer blant tamender i Kina  reassortering og mutasjoner  i 2002 dukker genotype Z opp…! Figur fra Li et al., 2004, Nature, 430: 209-213 om HPAI-H5N1

29 Hong Kong desember 2002  utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong  Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember ●økt dødelighet av silkehegrer over tid ●31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender  Kowloon Park 17. desember – 4. januar ●Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 ●80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og ei bydue (Colombo livia) ●infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen  New Territories 17. og 27 desember ●ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1  Lantau Island 6. januar ●vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 om HPAI-H5N1

30 Hong Kong desember 2002  utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong  Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember ●økt dødelighet av egretthegrer over tid ●31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender  Kowloon Park 17. desember – 4. januar ●Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 ●80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en ●infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen  New Territories 17. og 27 desember ●ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1  Lantau Island 6. januar ●vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 Bilde: Arthur Grosset om HPAI-H5N1

31 Hong Kong desember 2002  utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong  Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember ●økt dødelighet av egretthegrer over tid ●31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender  Kowloon Park 17. desember – 4. januar ●Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 ●80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en bydue (Colombo livia) ●infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen  New Territories 17. og 27 desember ●ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1  Lantau Island 6. januar ●vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 Bilde: Arthur Grosset om HPAI-H5N1

32 Hong Kong desember 2002  utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong  Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember ●økt dødelighet av egretthegrer over tid ●31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender  Kowloon Park 17. desember – 4. januar ●Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 ●80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en ●infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen  New Territories 17. og 27 desember ●ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1  Lantau Island 6. januar ●vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1  Hong Kong Island 8. mars ●vill vandrefalk (Falco peregrinus) funnet syk med H5N1 om HPAI-H5N1

33 Hva var nytt med dette utbruddet?  spontane sykdomsutbrudd forårsaket av fugleinfluensa ikke sett hos ville fugler siden 1961  H5N1 fra 1997 ga bare mild sykdom hos ender og gjess  generelt mer alvorlige skader i luftveiene og hjernevev enn vanlig  spredning i kroppen – uvanlig hos ender og gjess om HPAI-H5N1

34 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan  I 2003 sprer viruset seg og forårsaker utbrudd blant fjørfe, men dette blir ikke rapportert før i 2004  to tigere og to leoparder dør av H5N1 i en dyrepark i Thailand i desember 2003.  første tilfeller med sykdom og død hos menneske rapporteres i Vietnam 11. januar 2004 om HPAI-H5N1

35 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan om HPAI-H5N1

36 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan om HPAI-H5N1

37 Oktober 2004 - smuglerfugl i Belgia  to fjellskogørner tatt med i håndbagasjen på flyet fra Bangkok via Wien til Brussel  ingen tegn til sykdom  avlivet og obdusert  lunge- og tarmbetennelse  fant H5N1 med mutasjoner typisk for isolater fra Thailand  stor ståhei – syk veterinær Bilde: Van Borm et al., 2005 om HPAI-H5N1

38 Oktober 2004 – epidemi blant tigere  Sriracha tiger zoo i Thailand  441 tigre i tre avdelinger  16 tigre syke 11. oktober  5 dør med lunge- og hjerne- betennelse etter tre dager  begynner å koke all mat 16. oktober  avliver alle syke dyr 20. oktober og gir Tamiflu til resten  nye syke dyr den 23.! SMITTER DET FRA DYR TIL DYR?  i alt 147 tigre døde om HPAI-H5N1 Figur fra Thanawongnuwech et al., 2005, Emerging Infectious Diseases

39 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan om HPAI-H5N1

40 Qinghai-sjøen – april 2005 Bilde: Leif Gabrielsen

41 Qinghai-sjøen – 30. april 2005  Utbrudd i april-mai 2005  6.345 fugler dør (?)  sykdomsbilde som hos tamme ender og gjess  stripegås (Anser indicus), asia-hettemåke (Larus brunnicephalus), steppemåke (Larus ichtyaetus), storskarv (Phalacrocorax carbo). Bilder: Leif Gabrielsen

42 Hvor kommer viruset fra?  genetisk undersøkelse viser at Qinghai-viruset er nært beslektet med genotype Z funnet hos høns i Sør-Kina, men har fått enkelte gener fra genotype V.  nye undersøkelser viser at alle segmentene i Qinghai-viruset fantes hos villender i Sør-Kina før dette utbruddet.  utbrudd i fjørfebesetning i nærheten

43 Spiller trekkfugler en rolle?  Qinghai første utbrudd blant trekkfugler  viser at H5N1 kan finnes, spre seg blant og gi sykdom hos trekkfugler  har vi fått en variant av HPAI-H5N1 som er tilpasset villfugl???? Figurer fra Webster et al., 2006, Emerging Infectious Diseases

44 Kasakhstan og Russland – sensommeren 2005

45 Erkhel Noor i Mongolia –2. august 2005

46  avsidesliggende innsjø 1500 – 1800 m.o.h.  steppeland med svært lav befolkningstetthet  ikke fjørfehold  fant omkring 100 døde stripegjess og sangsvaner av omkring 6500 fugler av 55 arter

47

48 Tyrkia – 13. okt. Romania – 15. okt. 2005

49 Flere utbrudd i Europa  19. oktober Kroatia ●To utbrudd i fiskedammer ●15 x 2 døde svaner  Utbrudd i europeisk Russland ●landsbyfjørfe  Utbrudd på Krim i Ukraina ●døde villfugl observert  Volgadeltaet ●Store utbrudd blant ”grey swans”  Flere utbrudd i Romania ●hegre, sivhøne, dverggås, knoppsvane

50 Tyrkia  mange utbrudd  tolv tilfeller av sykdom hos menneske, fire døde

51 I Nigeria  utbrudd i stor hønsefarm 10. januar  smugling av fjørfe?  trekkfugler? ●Hadeija-Nguru ●stjertand (Anas acuta) ●knekkand (Anas querquedula)  spredning i Afrika som følge av handel

52 Svanene ved Middelhavet  knoppsvaner funnet døde i ●Bulgaria ●Hellas ●Italia ●Slovenia  senere også ●Ungarn ●Østerrike ●Georgia ●Frankrike Bilde: Hanne Mari Jordsmyr, VI

53 Og så – ”plutselig” på en øy nær oss!  Rügen i Østersjøen  tilholdssted for tusenvis av svaner om vinteren  utbrudd med knoppsvaner 8. februar  sangsvaner, kanadagjess, fiskemåke, hønsehauk, musvåk, skarv  tre katter funnet døde med H5N1  én steinmår funnet syk – døde med H5N1 (09.03.)  etter hvert 194 tilfeller i området  hvor kom smitten fra?

54 Hva er det med knoppsvaner?  relativt stabile innenfor et område  korte trekk avhengig av været  to populasjoner  den sørlige infisert flere ganger  kan den nordlige og sørlige ha blitt blandet?  kan russiske ender ha smittet svanene på Rügen?  svaner har lett for å bli oppdaget – er det en annen art som sprer virus? Figur: Delany 2006, www.wetlands.org

55

56

57 Introduksjon til nordområdene  mange arter overlappende hekkeområder i nord selv om de trekker til forskjellige steder  persistens av virus i miljøet?  infeksjon hos unge fugler på høsttrekket? Kart fra ”Whooper Swan (Cygnus cygnus) (Iceland population) in Britain and ireland 1960/61-1999/2000. Waterbird review series. The Wildfowl and Wetlands Trust/Joint Nature Cons. Com., UK

58

59 Hva lærer vi av dette?  Fugleinfluensa er vanlig  Fugleinfluensa er dynamisk  Det er i Kina ”gale” ting skjer  Virus transporteres med handel  Virus tranporteres med trekkfugler  Utbruddene med HPAI-H5N1 ●rammer en begrenset andel av stedlig fugl ●rammer særskilte arter hardere enn andre ●er begrenset i tid ●er relativt avgrensede  Pattedyr smittes sjelden, men det skjer.

60 Hva skjer….  ”So lengje fuglane har vinger, so flyge dei. Difor kan ein ikkje utelukka noko som helst!” Olav Runde, Ringmerkingssentralen ●HPAI-H5N1 endemisk blant ender i Kina ●vaksinering av fjørfe i Kina, Russland m.fl. – effektivt? ●spredning i Afrika


Laste ned ppt "Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den? Bjørnar Ytrehus veterinær, dr.med.vet. Seksjon for vilthelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google