Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den?
Bjørnar Ytrehus veterinær, dr.med.vet. Seksjon for vilthelse

2 All influensa A egentlig fugleinfluensa!
om influensavirus All influensa A egentlig fugleinfluensa! andefugler, vadere og måkefugler naturlig reservoar for alle subtyper av virus ulike subtyper av virus hos forskjellige arter innenfor disse gruppene 144 mulige kombinasjoner av H og N 71 funnet hos vadere/måker, 63 hos ender 26 bare hos vadere/måker, 19 bare hos ender alle arter kan ikke infiseres med alle subtyper

3 om influensavirus Horimoto and Kawaoka, 2001

4 Lavpatogen fugleinfluensa er ganske vanlig
om LPAI Lavpatogen fugleinfluensa er ganske vanlig store undersøkelser i Nord-Amerika vanlig hos unge ender i juli – september (20% av alle ender), men uvanlig om våren (0,25%) opptil 60% av populasjonen på samlingsplasser i Canada er infisert like før trekket vanlig hos vadefugler om våren (30%) og om høsten (8%) liknende tall funnet i andre verdensdeler, men muligens flere ender infisert om våren..? sykliske variasjoner i subtype

5 Sykdom? sannsynligvis lite luftveis- og tarminfeksjon
om LPAI Sykdom? sannsynligvis lite luftveis- og tarminfeksjon skiller ut rikelig med virus i avføring infeksjonen over i løpet av 2 til 3 uker……

6 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?
om LPAI Hvor er virus når det ikke er hos fuglene? 5 hovedteorier: Kontinuerlig sirkulasjon innen arten/familien Sirkulasjon mellom ulike fuglearter Persistens i vann eller is Persistens hos enkelte individer Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region:

7 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?
om LPAI Hvor er virus når det ikke er hos fuglene? 5 hovedteorier: Kontinuerlig sirkulasjon hos svømme- og vadefugler Sirkulasjon mellom ulike fuglearter Persistens i vann eller is Persistens hos enkelte individer Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region

8 Persistens i miljøet overlever lenge i ferskvann (opptil år?)
om LPAI Persistens i miljøet overlever lenge i ferskvann (opptil år?) ved nøytral pH ved lav temperatur overlever kortere tid i saltvann tåler frysing overlever lenge i avføring (100 dg <) finnes i kjøtt fra infiserte dyr

9 Persistens hos enkelte individer
om LPAI Persistens hos enkelte individer ikke hos influensavirus HPAI-H5N1 imidlertid lenger utskillelse enn vanlig for HPA-influensavirus – opptil 17 dager (eksp.) mulig at tilsynelatende friske fugler skiller ut virus – 6 av undersøkte ville ender og gjess i Sør-Kina hadde HPAI-H5N1 i avføring. 30 hettemåker fanget på utbruddssted i Kroatia positive måkeskitt i Danmark teori at infeksjon med andre H5 gir delvis immunitet – mer langvarig infeksjon?

10 Hvor er virus når det ikke er hos fuglene?
om LPAI Hvor er virus når det ikke er hos fuglene? 5 hovedteorier: Kontinuerlig sirkulasjon hos svømme- og vadefugler Sirkulasjon mellom ulike fuglearter Persistens i vann eller is Persistens hos enkelte individer Kontinuerlig sirkulasjon i subtropisk og tropisk region

11 B. Olsen et al., Science 312, 384 -388 (2006)
om LPAI Stokkand (Anas platyrhynchos) Blåvingeand (Anas discors) Knekkand (Anas querquedula) B. Olsen et al., Science 312, (2006)

12 Hos fjørfe – seleksjon av andre subtyper
om HPAI Hos fjørfe – seleksjon av andre subtyper blant villfugl gunstig med virus som gir langvarig og mild infeksjon infisert fugl kan oppføre seg som normalt og infisere mange andre i flokker av fjørfe kan en få fram subtyper som gir mer alvorlig sykdom selv om syke dyr er avkreftet eller dør, vil likevel virus bli spredt til andre dyr

13 om HPAI Virulens Overlevelse
Mange Nye infeksjoner Virulens Overlevelse Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey-Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA

14 om HPAI Overlevelse Virulens
Mange Nye infeksjoner Overlevelse Virulens Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey-Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA

15 ? om HPAI Mange Nye infeksjoner Overlevelse Mange Virulens
Fritt etter D.O.Joly, United States Geological Survey-Wisconsin Cooperative Wildlife Research Unit, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin, USA

16 om HPAI Figur fra Webster, Peiris, Chen and Guan, 2006, Emerging Infectious Diseases 12, 1: 3 - 8

17 om HPAI H5N1 i Hong Kong 1997 virus isolert i Guandong-provinsen i Kina i 1996 forårsaket dødsfall blant gjess – dette fikk i tillegg genetisk materiale fra virus funnet hos tam vaktel og ender i 1997 utbrudd med ”nytt” H5N1-virus i tre store hønsebesetninger i Hong Kong 18 mennesker syke med lungebetennelse m.m. – seks av disse døde! myndighetene avliver alle høns i Hong Kong innfører importrestriksjoner innfører påbud om skille mellom svømmefugl og høns stopper epidemien

18 om HPAI H5N1 i Hong Kong 1997 Figur fra - Skyline College, Christine L. Case

19 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?
om HPAI Hvorfor Kina og Sørøst-Asia? mange folk – økende urbanisering dyr og mennesker lever tett levende dyr omsettes som mat hold av ender som gjetes på rismarkene

20

21 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?
om HPAI Hvorfor Kina og Sørøst-Asia? mange folk – økende urbanisering dyr og mennesker lever tett levende dyr omsettes som mat hold av ender som gjetes på rismarkene

22

23 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?
om HPAI Hvorfor Kina og Sørøst-Asia? mange folk – økende urbanisering dyr og mennesker lever tett levende dyr omsettes som mat hold av ender som gjetes på rismarkene

24

25 Hvorfor Kina og Sørøst-Asia?
om HPAI Hvorfor Kina og Sørøst-Asia? mange folk – økende urbanisering dyr og mennesker lever tett levende dyr omsettes som mat hold av ender som gjetes på rismarkene

26 Bilder fra www.drcsc.org: Development Research Communication & Services Centre INDIA

27 Utbrudd hos høns Ender Risåkre
om HPAI Utbrudd hos høns Ender Risåkre Figur fra Gilbert et al., 2006, EID 12 (2)

28 Det gjærer….1997 - 2002 fortsatt utvikling
om HPAI-H5N1 Det gjærer… fortsatt utvikling H5N1 sirkulerer blant tamender i Kina reassortering og mutasjoner i 2002 dukker genotype Z opp…! Figur fra Li et al., 2004, Nature, 430:

29 om HPAI-H5N1 Hong Kong desember 2002 utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember økt dødelighet av silkehegrer over tid 31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender Kowloon Park 17. desember – 4. januar Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og ei bydue (Colombo livia) infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen New Territories 17. og 27 desember ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1 Lantau Island 6. januar vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1

30 om HPAI-H5N1 Hong Kong desember 2002 utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember økt dødelighet av egretthegrer over tid 31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender Kowloon Park 17. desember – 4. januar Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen New Territories 17. og 27 desember ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1 Lantau Island 6. januar vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 Bilde: Arthur Grosset

31 om HPAI-H5N1 Hong Kong desember 2002 utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember økt dødelighet av egretthegrer over tid 31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender Kowloon Park 17. desember – 4. januar Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en bydue (Colombo livia) infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen New Territories 17. og 27 desember ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1 Lantau Island 6. januar vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 Bilde: Arthur Grosset

32 om HPAI-H5N1 Hong Kong desember 2002 utbrudd av influensa blant svømmefugler i to parker i Hong Kong Penfold Park (HK Jockey Club) 10. desember økt dødelighet av egretthegrer over tid 31 døde fugler: 12 Canadagjess, 11 andre gjess, 2 svaner, 6 ender Kowloon Park 17. desember – 4. januar Peposacaand (Netta peposaca) funnet død – påvist H5N1 80 av 179 ender, 9 av 20 gjess og svaner, 16 av 144 flamingoer døde i samme dam, en pilfink (Passer domesticus) og en infeksjonen spredte seg ikke til ender og hønsefugl i bur ved siden av dammen New Territories 17. og 27 desember ville gråhegrer (Ardea cinera) funnet døde med H5N1 Lantau Island 6. januar vill hettemåke (Larus ridibundus) funnet død med H5N1 Hong Kong Island 8. mars vill vandrefalk (Falco peregrinus) funnet syk med H5N1

33 Hva var nytt med dette utbruddet?
om HPAI-H5N1 Hva var nytt med dette utbruddet? spontane sykdomsutbrudd forårsaket av fugleinfluensa ikke sett hos ville fugler siden 1961 H5N1 fra 1997 ga bare mild sykdom hos ender og gjess generelt mer alvorlige skader i luftveiene og hjernevev enn vanlig spredning i kroppen – uvanlig hos ender og gjess

34 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan
om HPAI-H5N1 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan I 2003 sprer viruset seg og forårsaker utbrudd blant fjørfe, men dette blir ikke rapportert før i 2004 to tigere og to leoparder dør av H5N1 i en dyrepark i Thailand i desember 2003. første tilfeller med sykdom og død hos menneske rapporteres i Vietnam 11. januar 2004

35 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan
om HPAI-H5N1 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan

36 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan
om HPAI-H5N1 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan

37 Oktober 2004 - smuglerfugl i Belgia
om HPAI-H5N1 Oktober smuglerfugl i Belgia to fjellskogørner tatt med i håndbagasjen på flyet fra Bangkok via Wien til Brussel ingen tegn til sykdom avlivet og obdusert lunge- og tarmbetennelse fant H5N1 med mutasjoner typisk for isolater fra Thailand stor ståhei – syk veterinær Thaien som hadde dem med seg påstå at han hadde kjøpt dem på et marked, og at de var en presang til broren hans. En belgisk falkonér tilsto at han hadde bestilt dem og skulle betale euro for hver ørn. Bilde: Van Borm et al., 2005

38 Oktober 2004 – epidemi blant tigere
om HPAI-H5N1 Oktober 2004 – epidemi blant tigere Sriracha tiger zoo i Thailand 441 tigre i tre avdelinger 16 tigre syke 11. oktober 5 dør med lunge- og hjerne-betennelse etter tre dager begynner å koke all mat 16. oktober avliver alle syke dyr 20. oktober og gir Tamiflu til resten nye syke dyr den 23.! SMITTER DET FRA DYR TIL DYR? i alt 147 tigre døde Figur fra Thanawongnuwech et al., 2005, Emerging Infectious Diseases

39 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan
om HPAI-H5N1 Spredning i Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan

40 Qinghai-sjøen – april 2005 Bilde: Leif Gabrielsen

41 Qinghai-sjøen – 30. april 2005 Utbrudd i april-mai 2005
6.345 fugler dør (?) sykdomsbilde som hos tamme ender og gjess stripegås (Anser indicus), asia-hettemåke (Larus brunnicephalus), steppemåke (Larus ichtyaetus), storskarv (Phalacrocorax carbo). Bilder: Leif Gabrielsen

42 Hvor kommer viruset fra?
genetisk undersøkelse viser at Qinghai-viruset er nært beslektet med genotype Z funnet hos høns i Sør-Kina, men har fått enkelte gener fra genotype V. nye undersøkelser viser at alle segmentene i Qinghai-viruset fantes hos villender i Sør-Kina før dette utbruddet. utbrudd i fjørfebesetning i nærheten

43 Spiller trekkfugler en rolle?
Qinghai første utbrudd blant trekkfugler viser at H5N1 kan finnes, spre seg blant og gi sykdom hos trekkfugler har vi fått en variant av HPAI-H5N1 som er tilpasset villfugl???? Figurer fra Webster et al., 2006, Emerging Infectious Diseases

44 Kasakhstan og Russland – sensommeren 2005

45 Erkhel Noor i Mongolia –2. august 2005

46 Erkhel Noor i Mongolia – 2. august 2005
avsidesliggende innsjø 1500 – 1800 m.o.h. steppeland med svært lav befolkningstetthet ikke fjørfehold fant omkring 100 døde stripegjess og sangsvaner av omkring 6500 fugler av 55 arter

47

48 Tyrkia – 13. okt. Romania – 15. okt. 2005

49 Flere utbrudd i Europa 19. oktober Kroatia
To utbrudd i fiskedammer 15 x 2 døde svaner Utbrudd i europeisk Russland landsbyfjørfe Utbrudd på Krim i Ukraina døde villfugl observert Volgadeltaet Store utbrudd blant ”grey swans” Flere utbrudd i Romania hegre, sivhøne, dverggås, knoppsvane

50 Tyrkia mange utbrudd tolv tilfeller av sykdom hos menneske, fire døde

51 I Nigeria utbrudd i stor hønsefarm 10. januar smugling av fjørfe?
trekkfugler? Hadeija-Nguru stjertand (Anas acuta) knekkand (Anas querquedula) spredning i Afrika som følge av handel

52 Svanene ved Middelhavet
knoppsvaner funnet døde i Bulgaria Hellas Italia Slovenia senere også Ungarn Østerrike Georgia Frankrike Bilde: Hanne Mari Jordsmyr, VI

53 Og så – ”plutselig” på en øy nær oss!
Rügen i Østersjøen tilholdssted for tusenvis av svaner om vinteren utbrudd med knoppsvaner 8. februar sangsvaner, kanadagjess, fiskemåke, hønsehauk, musvåk, skarv tre katter funnet døde med H5N1 én steinmår funnet syk – døde med H5N1 (09.03.) etter hvert 194 tilfeller i området hvor kom smitten fra?

54 Hva er det med knoppsvaner?
relativt stabile innenfor et område korte trekk avhengig av været to populasjoner den sørlige infisert flere ganger kan den nordlige og sørlige ha blitt blandet? kan russiske ender ha smittet svanene på Rügen? svaner har lett for å bli oppdaget – er det en annen art som sprer virus? Figur: Delany 2006,

55

56

57 Introduksjon til nordområdene
mange arter overlappende hekkeområder i nord selv om de trekker til forskjellige steder persistens av virus i miljøet? infeksjon hos unge fugler på høsttrekket? Kart fra ”Whooper Swan (Cygnus cygnus) (Iceland population) in Britain and ireland 1960/ /2000. Waterbird review series. The Wildfowl and Wetlands Trust/Joint Nature Cons. Com., UK

58

59 Hva lærer vi av dette? Fugleinfluensa er vanlig
Fugleinfluensa er dynamisk Det er i Kina ”gale” ting skjer Virus transporteres med handel Virus tranporteres med trekkfugler Utbruddene med HPAI-H5N1 rammer en begrenset andel av stedlig fugl rammer særskilte arter hardere enn andre er begrenset i tid er relativt avgrensede Pattedyr smittes sjelden, men det skjer.

60 Hva skjer…. ”So lengje fuglane har vinger, so flyge dei. Difor kan ein ikkje utelukka noko som helst!” Olav Runde, Ringmerkingssentralen HPAI-H5N1 endemisk blant ender i Kina vaksinering av fjørfe i Kina, Russland m.fl. – effektivt? spredning i Afrika


Laste ned ppt "Hvor er fugleinfluensaen og hvor flyr den?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google