Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Beste Barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Beste Barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Beste Barnehage

2 OM «NORGES BESTE BARNEHAGE» (NBB)
Vedtatt av bystyret i Drammen Prosjektperiode: 2012 til 2015 22 kommunale og 41 private barnehager 4 ansatte (leder og 3 prosjektveiledere) Budsjett: ca 6 millioner kr per år

3 VISJON Drammen, en kommune der barn og unge får oppfylt sitt fulle utviklingspotensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker. MÅL: Bidra til kapasitetsbygging og kvalitetsutvikling i barnehagene i Drammen Styrke samarbeidet mellom private og kommunale barnehager BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT *Organisasjonsutvikling *Formål *Samarbeid *Etikk Helse Språk Sosial kompetanse Leke- og læringsmiljøet Autoritativ voksenrolle Vennskap Tidlig innsats Relasjonskompetanse Aktivitet Ernæring Mental helse Språkstimulering Observasjon og kartlegging Språkutvikling Pedagogisk dokumentasjon Fysisk miljø Psykososialt miljø

4 HELHETEN I TILBUDET Felles plattform og likhetstrekk i tilbudene
for å sikre motivasjon for å sikre implementeringsprosesser Mål Styrke yrkesstoltheten Bidra til kapasitetsbygging Kvalitetsutvikling Styrke «felles språk» Arbeidsmåter Berøre de ansatte Refleksjon, logg, diskusjon og gruppeoppgaver Gi styrere støtte i hvordan å ta i bruk den nye kompetanse i barnehagen

5 TILGJENGELIGE KURS Opplæring for ulike ansattgrupper Sosial kompetanse
Språk PULS Leke- og læringsmiljø

6 OPPLÆRING FOR ULIKE ANSATTGRUPPER
Pedagogisk medarbeiderskole Pedagogisk lederskole Tilbys til pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere i både private og kommunale barnehager i Drammen

7 OPPLÆRING FOR ULIKE ANSATTGRUPPER
Felles forum for styrere Alle styrere i private og kommunale barnehager inviteres til felles møter 3-4 ganger i året. Mål: Faglig input og muligheter for erfaringsutveksling og refleksjon

8 SOSIAL KOMPETANSE Være Sammen = et allmennpedagogisk program som fokuserer på endring gjennom kapasitetsbygging. Kjernekomponenter Tidlig innsats Autoritative voksenrolle Implementering Frem mot sommeren 2015 vil 210 styrere og pedagogiske ledere ha fullført opplæringen som veiledere

9 SPRÅK NBB skal bidra til et bevisst språkmiljø og aktiv språkstimulering i barnehagen NBB skal bidra til ansattes kompetanse og praksis om systematisk observasjon og kartlegging

10 PULS – et kvalitetsutviklingsverktøy
PULS = Pedagogisk utviklings- og læringsspeil PULS er et nettbasert kvalitetsutviklingsverktøy hvor de ansatte skal • diskutere og vurdere kvaliteten i egen barnehage • avdekke hva som er bra og hva som potensielt kan bli enda bedre 

11 PULS Drammen har utviklet egne kvalitetskjennetegn innen
Barnehagens samfunnsmandat Leke- og læringsmiljøet Fysisk miljø Sosial kompetanse Språk Ledelse   Kvalitetskjennetegnene sammenfaller I stor grad med prosjektets fokusområder. Planen er at det også skal utvikles kvalitetskjennetegn innen helse, og kanskje også innen overgang barnehage- skole.

12 Generell beskrivelse av de 4 nivåene
Kvalitets-kjennetegn 4 Drømmebilde, glansbilde 3 Systematisk refleksjon 2 Har en plan 1 Har ikke felles begreper. Deler ikke kunnskapen sin

13 LEKE- OG LÆRINGSMILJØET

14 (Organization for Economic Co-operation and development)
BESØK FRA OECD (Organization for Economic Co-operation and development) OECD besøkte to barnehager: En kommunal barnehage med en stor andel minoritetsspråklige barn En privat barnehage Fjell barnehage (kommunal) Klokkergaarden Natur- og kultur barnehage (privat)

15 barnehageavdelingen i KD
Besøk fra barnehageavdelingen i KD Norges beste barnehage og Gratis barnehage 5 barnehager med ulike fokus: Barn med spesielle behov, Systematisk arbeid i oppfølging av enkeltbarn Språk Flerkulturell pedagogikk Fysisk leke og læringsmiljø

16 Drammen venter også besøk av en stor
delegasjon fra byrådsavdelingen i Oslo kommune

17 NBB’S FREMTID Fortsette allerede igangsatte tiltak
Støtte barnehagene i deres arbeid med implementering Overgangen fra barnehage til skole Sette helse på agendaen i 2015 Prosjektet evalueres våren 2015

18 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Norges Beste Barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google