Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Beste Barnehage. Vedtatt av bystyret i Drammen Prosjektperiode: 2012 til 2015 22 kommunale og 41 private barnehager 4 ansatte (leder og 3 prosjektveiledere)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Beste Barnehage. Vedtatt av bystyret i Drammen Prosjektperiode: 2012 til 2015 22 kommunale og 41 private barnehager 4 ansatte (leder og 3 prosjektveiledere)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Beste Barnehage

2 Vedtatt av bystyret i Drammen Prosjektperiode: 2012 til 2015 22 kommunale og 41 private barnehager 4 ansatte (leder og 3 prosjektveiledere) Budsjett: ca 6 millioner kr per år OM «NORGES BESTE BARNEHAGE» (NBB)

3 MÅL: Bidra til kapasitetsbygging og kvalitetsutvikling i barnehagene i Drammen Styrke samarbeidet mellom private og kommunale barnehager Helse Språk Sosial kompetanse Leke- og læringsmiljøet Aktivitet Ernæring Mental helse Språkstimulering Observasjon og kartlegging Språkutvikling Autoritativ voksenrolle Vennskap Tidlig innsats Relasjonskompetanse Pedagogisk dokumentasjon Fysisk miljø Psykososialt miljø BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT *Organisasjonsutvikling *Formål *Samarbeid *Etikk BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT *Organisasjonsutvikling *Formål *Samarbeid *Etikk VISJON Drammen, en kommune der barn og unge får oppfylt sitt fulle utviklingspotensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker. VISJON Drammen, en kommune der barn og unge får oppfylt sitt fulle utviklingspotensial og blir trygge, aktive og selvstendige mennesker.

4 HELHETEN I TILBUDET Felles plattform og likhetstrekk i tilbudene for å sikre motivasjon for å sikre implementeringsprosesser Mål Styrke yrkesstoltheten Bidra til kapasitetsbygging Kvalitetsutvikling Styrke «felles språk» Arbeidsmåter Berøre de ansatte Refleksjon, logg, diskusjon og gruppeoppgaver Gi styrere støtte i hvordan å ta i bruk den nye kompetanse i barnehagen

5 TILGJENGELIGE KURS Opplæring for ulike ansattgrupper Sosial kompetanse Språk PULS Leke- og læringsmiljø

6 OPPLÆRING FOR ULIKE ANSATTGRUPPER Pedagogisk medarbeiderskole Pedagogisk lederskole Tilbys til pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere i både private og kommunale barnehager i Drammen

7 Felles forum for styrere Alle styrere i private og kommunale barnehager inviteres til felles møter 3-4 ganger i året. Mål: Faglig input og muligheter for erfaringsutveksling og refleksjon OPPLÆRING FOR ULIKE ANSATTGRUPPER

8 SOSIAL KOMPETANSE Være Sammen = et allmennpedagogisk program som fokuserer på endring gjennom kapasitetsbygging. Kjernekomponenter Tidlig innsats Autoritative voksenrolle Implementering Frem mot sommeren 2015 vil 210 styrere og pedagogiske ledere ha fullført opplæringen som veiledere

9 SPRÅK NBB skal bidra til et bevisst språkmiljø og aktiv språkstimulering i barnehagen NBB skal bidra til ansattes kompetanse og praksis om systematisk observasjon og kartlegging

10 PULS – et kvalitetsutviklingsverktøy PULS = Pedagogisk utviklings- og læringsspeil PULS er et nettbasert kvalitetsutviklingsverktøy hvor de ansatte skal diskutere og vurdere kvaliteten i egen barnehage avdekke hva som er bra og hva som potensielt kan bli enda bedre

11 Drammen har utviklet egne kvalitetskjennetegn innen Barnehagens samfunnsmandat Leke- og læringsmiljøet Fysisk miljø Sosial kompetanse Språk Ledelse PULS

12 Generell beskrivelse av de 4 nivåene Kvalitets- kjennetegn 4 Drømmebilde, glansbilde 3 Systematisk refleksjon 2 Har en plan 1 Har ikke felles begreper. Deler ikke kunnskapen sin

13 LEKE- OG LÆRINGSMILJØET

14 BESØK FRA OECD (Organization for Economic Co-operation and development) OECD besøkte to barnehager: En kommunal barnehage med en stor andel minoritetsspråklige barn En privat barnehage Fjell barnehage (kommunal)Klokkergaarden Natur- og kultur barnehage (privat)

15 Besøk fra barnehageavdelingen i KD Norges beste barnehage og Gratis barnehage 5 barnehager med ulike fokus:  Barn med spesielle behov,  Systematisk arbeid i oppfølging av enkeltbarn  Språk  Flerkulturell pedagogikk  Fysisk leke og læringsmiljø

16 Drammen venter også besøk av en stor delegasjon fra byrådsavdelingen i Oslo kommune

17 NBB’S FREMTID Fortsette allerede igangsatte tiltak Støtte barnehagene i deres arbeid med implementering Overgangen fra barnehage til skole Sette helse på agendaen i 2015 Prosjektet evalueres våren 2015

18 SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Norges Beste Barnehage. Vedtatt av bystyret i Drammen Prosjektperiode: 2012 til 2015 22 kommunale og 41 private barnehager 4 ansatte (leder og 3 prosjektveiledere)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google