Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilligsentralene og framtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilligsentralene og framtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilligsentralene og framtiden
KS, 9. desember 2014 Håkon Lorentzen

2 Bakgrunn NOU 1988:17 (Frivillige organisasjoner) og kravene om bedre rammevilkår : 3-årig forsøk, «Frivilligsentral» som ny giv i sosialt rettet foreningsarbeid 1994: Permanent ordning. Fra 91 sentraler i 1991 til ca. 385 i 2014 Ansvarsdeling: Stat, kommune, lokale eiere

3 Kontekster og krav ”Frivilligsentral” er svaret – men hva er problemet? Tre kontekster: Den ”sosiale” (1991 – 2005) (Sos.dep.) den ”kulturelle” (2005 – 2012) (Kulturdep.) den ”forebyggende” (2012 – (Helsedep.)

4 Konseptet «Sosialsentral» (1991-2005)

5 Sentraler med ”sosial” profil
Aktiviteter mot «brukergrupper»: eldre, innvandrere, pensjonister, hjemmeboende, enslige m.fl. Møteplass for sosiale aktiviteter (hus) I hovedsak foreninger på helse/sosialfeltet er involvert Betydelig innslag av kommunale oppdrag

6 Sosialsentralenes svake sider
Vanskelig å rekruttere frivillige hjelpere til tunge oppdrag Eierforeninger ofte svakt involvert i driften Sentraler som konkurrent til (og ikke katalysator for) lokale foreningsliv

7 Konseptet «nærmiljøsentral» (2005 -
KKD (St.meld 39/(2006/2207): Sentralene skal være - sektorovergripende - koordinerende - betjene nærmiljøet - Fra problemorientering (eldre, hjemmeboende, enslige, eldre m.fl.) til beboer-/nabolagsorientering

8 Sentraler med nærmiljøprofil (2012)
Underlagt kultur/fritidsetaten (mange) Beboere/innbyggere som nedslagsfelt (mange) Tverrsektorielt eierskap (få) Daglig leder med servicefunksjoner overfor lokale foreninger (få) Lokale foreninger ser sentralen som en ressurs for seg selv (ikke så ofte) Daglig leder vektlegger verdinøytralitet (ikke så ofte)

9 Folkehelsetilnærmingen (2012 -
Nye forventninger til ”frivilligheten” særlig på helsefeltet og i eldresektoren Fra risikogruppe til folkehelse gjennom målrettede aktiviteter Retorikk og realiteter: De fleste kommuner mangler en strategi for å styrke frivillig innsats Utydelig hva som bør være sentralenes rolle i folkehelsearbeidet

10 Scenario: Kommunen som koordinator
Sentral Folkehelse … … aktiviteter

11 Sentralen som koordinator
Kommune Sentral (koordinator) Folkehelseaktiviteter …………

12 Viktige spørsmål Hvem bør ha det overordnede ansvaret for sentralene?
Hvordan styrke faglighet og kompetanse ? Hvordan få til en bedre lokal forankring (demokratisering) ?


Laste ned ppt "Frivilligsentralene og framtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google