Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsavtale SFS 2213

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsavtale SFS 2213"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsavtale SFS 2213
ATG-samling

2 Krav 2 fra Utdanningsforbundet
Tidsressursen til kontaktlærertjeneste for elevene dobles. Alle som benytter seg av seniortiltak har rett til å disponere den omfordelte tiden til for- og etterarbeid. (Dette har vi oppnådd lokalt i Bergen.) Avtalefestet definisjon av undervisningsbegrepet. Tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse. (Gjelder skoleledere.)

3 Krav 2 fra Utdanningsforbundet
Sentral avtale med muligheter for lokale avvik ved enighet. Tydeliggjøring av formålet med og krav til utforming av arbeidsplaner. Partssammensatt utvalg som bl.a. arbeider med utvikling og utprøving av modeller for regulering av arbeidstiden for undervisningspersonalet. (Komme KS i møte.)

4 Krav 2 frå KS Flere dager til planlegging og kompetanseutvikling.
(Men hva får vi for det?) En samlet pott av alle tidsressurser som fordeles etter drøftinger på den enkelte skole. Dette ville åpne for større fleksibilitet og ivaretagelse av den enkelte skoles behov. Hvilke ressurser? Byrdefyllressurs, rådgiver på ungdomstrinnet, kontaktlærerressurs, seniorressurs, kontaktlærertjeneste. s4

5 Krav 2 fra KS Gi skoleleder større mulighet for oversikt over lærerens totale årsverk. Ordinært forhandlingsløp for SFS 2213 – det vil si forhandling og tvisteløsning etter HA del A § 4-3. ( Uten streikerett, jfr. Førskolelærerne) Forenkling av systemet for å inngå lokale arbeidstidsavtaler. Full utnyttelse av undervisningstiden i forhold til stillingsstørrelse ved at skoleleder kan pålegge læreren vikartimer.


Laste ned ppt "Arbeidstidsavtale SFS 2213"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google