Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3/29/2015 Et skolebygg å være stolt av!. 2 Nøkkeltall  etablert 1. januar 2002  eier og drifter alle skolebygningene i Oslo  ca. 1,3 millioner kvm,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3/29/2015 Et skolebygg å være stolt av!. 2 Nøkkeltall  etablert 1. januar 2002  eier og drifter alle skolebygningene i Oslo  ca. 1,3 millioner kvm,"— Utskrift av presentasjonen:

1 3/29/2015 Et skolebygg å være stolt av!

2 2 Nøkkeltall  etablert 1. januar 2002  eier og drifter alle skolebygningene i Oslo  ca. 1,3 millioner kvm, 78.000 elever og ansatte  174 skoler ( 159 eide, 15 leide ), ca. 730 bygninger  bokført verdi - ca. 15 milliarder kroner  investeringer i 2008 på ca. 2 milliarder kroner  driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner i 2008  +80 ansatte + 50 innleide i kontorfellesskap

3 3 Styret Organisasjon

4 4

5 5  Intensivere kontroll med økonomiske og administrative rutiner for anskaffelser  Videreføre arbeidet med å gjennomgå foretakets kontroll- og tilsynsrutiner og fullmakter  Oppfølging og kontroll av rutinene skal dokumenteres Forslag til budsjett 2008 og Økonomiplan 2008 – 2011 Byrådets krav og forventninger til kontroll

6 6  Utbyggingsvolum  Styringssystem og intern kontroll  Kundebehandling  Medarbeiderfokus  Høy sikkerhet  Stor gjennomføringsevne  Riktig pris og kvalitet  Tillit  Kompetent personell  Profesjonell  Nytenkende  Modig  Redelig Suksess- kriterier Utfordringer Verdier  Beskrivelse og dokumentasjon av intern kontroll  Hvilke konkrete intern kontroller som skal gjennomføres (økonomiske, tekniske og systemkontroller), og hyppigheten av disse  System for registrering og behandling av avvik (i samarbeid med internrevisor og avdelinger med sentralt kontrollansvar)  Nødvendige systemtilpasninger  Utarbeidelse og korrigering av styrende dokumenter Forretningsplan og Handlingsplaner – Interne krav og forventninger til kontroll

7 Hva er risiko og intern kontroll?  Risiko er: –Hendelser som kan føre til at man ikke når mål –Fare for uønskede hendelser (ulykker, skader)  Intern kontroll er: –Aktiviteter som øker sannsynligheten for å nå mål –Aktiviteter som reduserer faren for uønskede hendelser

8 Risikostyring retter seg mot måloppnåelse  Oppnå mål på overordnet nivå  Målrettet og kostnadseffektiv drift  Pålitelig rapportering (internt og eksternt)  Etterleve lover og regler (interne og eksterne) Strategisk Operasjonell Finansiell Etterlevelse

9 9 Risikostyring som en del av samlet styring Intervjuer med identifisering av risikoer (struktur etter COSO rammeverk) Workshop: Vurdering av sannsynlighet og konsekvens – prioritering av risikoer Bruk av stemmeverktøy

10 Hvordan håndtere risikoene? Ledelsens vurdering og prioritering av risiko Sannsynlighet og konsekvens Hvem eier risikoen? Risikoeier Hvilke kontroller er etablert? Risikohåndtering Hva gjøres framover hvis risikoen er for høy? Utviklingstiltak Hvem er ansvarlig for utviklingen? Ansvarlig Risikoe r Uttrykt risiko

11 Hva gjør internrevisor vedrørende risikostyring? Ser etter om de etablerte kontrollene virker Risikohåndtering Ser etter om utviklings- aktivitetene gjennomføres Utviklingstiltak Ser etter at UBF har fokus på risiko Risikovurdering Ser etter at UBF har fokus på risiko

12 12 God forvaltning = effektiv drift = balanse mellom kontroll/sikkerhet og produksjon.


Laste ned ppt "3/29/2015 Et skolebygg å være stolt av!. 2 Nøkkeltall  etablert 1. januar 2002  eier og drifter alle skolebygningene i Oslo  ca. 1,3 millioner kvm,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google