Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Arbeidstid Utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Arbeidstid Utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Arbeidstid Utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund

2 Midlertidig ansettelse Utvidet adgang til midlertidig tilsetting Adgang til midlertidig ansettelse inntil 12 måneder uten særskilt grunnlag Både tidsavgrensede og varige oppgaver

3 Begrensninger – Karantene på 12 måneder – Kvote på 15 prosent – Ikke individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Midlertidig ansettelse

4 Arbeidstid Konsekvenser av forslagene: Økt styringsrett for arbeidsgiver Forverrede betingelser for arbeidstakerne Økt press på tillitsvalgte Økt bruk av langvakter Mer bruk av hjemmevakt

5 Utvidelse av grensen for daglig arbeidstid etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Utvidelse av grensen for daglig arbeidstid etter avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte Utvidelse av Arbeidstilsynet adgang til å godkjenne turnuser Utvidelse av grensene for overtid Dårligere kompensasjon for beredskapsvakt Utvidet adgang til arbeid på søn- og helgedager Arbeidstid

6 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grensen for daglig arbeidstid etter avtale med den enkelte arbeidstaker økes fra 9 til 10 timer Grensen for daglig arbeidstid etter avtale med tillitsvalgte økes fra 10 til 12,5 timer

7 Arbeidstilsynets myndighet Arbeidstilsynet får utvidet adgang til å godkjenne turnuser Helse- og omsorgsarbeid av delvis passiv karakter Forlenget daglig/ukentlig arbeidstid Redusert daglig/ukentlig hviletid

8 Beredskapsvakt (hjemmevakt) Endring i reglene om beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Omregningsfaktor mellom 1/5 og 1/8 Arbeidsgiver som fastsetter omregningsbrøk etter en konkret vurdering av belastningen ved hjemmevakten

9 Periode7 dagers periode4 ukers periode52 ukers periode Grense for pålagt overtid 10 t 12t25 t 30 t200 t Lokal avtale med tillitsvalgt 15 t 20 t40 t 50 t300 t Tillatelse fra Arbeidstiltsynet 20 t 25 t400 t Overtid

10 Arbeid på søn- og helgedager Utvidet adgang til arbeid på søn- og helgedager Lovens hovedregel endres fra forbud til betinget adgang Arbeid på søn- eller helgedag er tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig Utvidelse av grensen for antall søn- og helgedager som kan arbeides etter hverandre Ukefridag må hver sjette uke falle på en søn-/helgedag


Laste ned ppt "Endringer i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Arbeidstid Utarbeidet av Norsk Sykepleierforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google