Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HEALTH ECONOMICS BERGEN Legefaglig prioritert rett til behandling Erfaringer fra Norge Oddvar Kaarbøe Universitetet i Bergen Helseøkonomi Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HEALTH ECONOMICS BERGEN Legefaglig prioritert rett til behandling Erfaringer fra Norge Oddvar Kaarbøe Universitetet i Bergen Helseøkonomi Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 HEALTH ECONOMICS BERGEN Legefaglig prioritert rett til behandling Erfaringer fra Norge Oddvar Kaarbøe Universitetet i Bergen Helseøkonomi Bergen

2 Disposisjon Hvordan skal det prioriteres i Norge i dag? Prosessen bak dagens prioriteringsregime Erfaringer med dagens prioriteringsregime

3 Prioritering i Norge Pasientrettighetslovens § 2-1 annet ledd En pasient har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når: –Pasienten har et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes og –Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen –De forventede kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets effekt For pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal det settes en individuell frist for når medisinsk forsvarlighet krever at helsehjelp senest må ytes

4 Norge og Danmark NorgeDanmark ReguleringsformLovregulert Hvem er dekket?Prioriterte pasienterAlle pasienter VentetidIndividuelt bestemt30 dager SanksjonerBehandling på annet sykehus Hvem betaler?Pasientens bestedsregion

5 Operasjonalisering Nasjonale prioriteringsveiledere –Prosjekt RHF og Helsedirektoratet –30 arbeidsgrupper Fagmiljøene, brukerrepresentanter og fastleger Faglige veiledere spesifiserer Beskrivelse av sykdom Om kriteriene i prioriteringsforskrift er oppfylt Maksimal ventetid i uker/måneder

6

7

8 Fagområder

9 Prioriteringsdebatten i Norge Lønning I-utvalget 1987 Ledet av Inge Lønning –5 nivåer for prioritet –Nivå 2 ”tiltak som er nødvendige i den forstand at svikt får katastrofale eller svært alvorlige konsekvenser på lengre sikt” –Koblet til ventetidsgarantier på 1990-tallet –Stortinget definerte i noen tilfeller hvilke behandlinger som hadde nivå-2 status Varicer, brokk, grå stær

10 Prioriteringsdebatten i Norge Lønning II-utvalget 1997 –Kriterier som må være oppfylt for at pasienten bør ha maksimalt 3 måneders ventetid Alvorlighetsgrad, forventet nytte og kostnader vs. effekt Ønske om at legen skulle vurdere den enkelte pasients situasjon, men likevel opprettholde kobling mellom prioriteringsidealer og rettigheter Pasientrettighetslov 2001 –Rett til nødvendig helsehjelp/annen helsehjelp –Rett til fritt sykehusvalg –Rett til second opinion –… Rett til behandling innen individuell tidsfrist –1 sep. 2004 Maksimal ventetid innen barne-og ungdomspsykiatri –2008

11 Faktisk prioritering i Norge Stor grad av variasjon mellom regioner i andel som tildeles rett til nødvendig helsehjelp

12 Faktisk prioritering i Norge (2003-06) Deler inn pasienter i 4 prioriteringsgrupper Pasienter med høyere prioritet har –Lavere ventetid –Lavere andel som får behandling innen tidsfrist –Størst reduksjon i ventetid for pasienter med lav prioritet

13 Oppsummering Mer finmasket prioriteringsregime i Norge enn i Danmark Mer vekt på legefaglig prioritering Lang prosess bak dagens prioriteringsregime Faktisk prioritering samsvarer ikke helt med ønsket prioritering

14 Referanser Prosjektet ”Riktigere prioritering” –http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_ helsetjenesten/riktigere_prioriteringhttp://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_ helsetjenesten/riktigere_prioritering Studier om faktisk prioritering –Askildsen, Holmås og Kaarbøe Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen 2008 Prioritering i helsesektoren. Et helsevesten uten grensen, Cappelen Akademiske Forlag 2009


Laste ned ppt "HEALTH ECONOMICS BERGEN Legefaglig prioritert rett til behandling Erfaringer fra Norge Oddvar Kaarbøe Universitetet i Bergen Helseøkonomi Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google