Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Incidensregistrering i Midt-Norge St.Olavs Hospital HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Incidensregistrering i Midt-Norge St.Olavs Hospital HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Incidensregistrering i Midt-Norge St.Olavs Hospital HF

2 overordnede pasientjournal
Kart og landskap DocuLive Sykehusenes overordnede pasientjournal Pacs/Ris ROS/Lab PAS Pasientlogistikk OpPlan An/Int Forordnings-modul og kurve Føde Cytodose GastroLab E-Henvisning Skanning Eksempel på avdelingsvise kliniske fagsystemer koplet til hovedjournal (AKIS)

3 Datastruktur og dataflyt

4 Operasjonsplanlegger
Operasjonsprogram dagvisning ukevisning pr stue Akuttliste Inntaksliste Aktivitetsplan kirurger Strykstatistikk Operasjonsprotokoll Operasjonssykepleier fyller ut ASA og AB profylakse

5 Operasjonsprotokoll Fylles ut umiddelbart etter utført operasjon.
Datagrunnlag for kliniske og administrative rapporter. Overfører operasjonkoder til PAS for inneliggende pasienter (DRG) Overfører pasienten til infeksjonsregistrering dersom aktuell kode

6 Infoskriv til pasientene
Til deg som har fått utført et KEISERSNITT ! Gratulerer med den lille. Folkehelseinstituttet har i samarbeid med alle landets sykehus startet en overvåking av infeksjoner i operasjonssår. Etter et kirurgisk inngrep kan det oppstå en infeksjon i eller nær operasjonssåret. Slike sårinfeksjoner kan utvikles etter at en er kommet hjem fra sykehuset. Vi ønsker å finne ut hvor mange pasienter som får problem med infeksjoner i operasjonssåret og hvilken følge det får for den enkelte. Vi ønsker at alle som har fått utført et keisersnitt (sectio), besvarer spørreskjemaet som blir sendt fra seksjon for sykehushygiene. Skjemaet kommer i posten ca 3 uker etter inngrepet. Informasjonen hjelper oss å kontrollere kvaliteten på det arbeidet vi gjør og lærer oss bedre hvordan slike infeksjoner kan forhindres. Vi håper derfor at du vil være med i undersøkelsen. På forhånd takk. Hilsen Seksjon for sykehushygiene ved St. Olavs Hospital Foto Heidi Prestengshaug

7 Fylles ut av lege før utreise
Registrering av postoperative sårinfeksjoner Pasientnavn Fødselsnummer Adresse Fyll ut infeksjonsstatus ved utreise etter operasjonen Har det oppstått en postoperativ sårinfeksjon? Nei � Ingen ytterligere opplysninger nødvendig. Signeres og leveres. Ja � Svar også på følgende: Infeksjonsdato ……………… Type postoperativ sårinfeksjon: Kun for ACB operasjon: infeksjon i Overflatisk (over fascien) � sternumsår  Dyp (under fascien) � venehøstested  Infeksjon i organ eller hulrom � Bakteriologisk prøve: Tatt dato ……………… Oppvekst av …………………………………………… Ikke tatt � Ingen oppvekst � Antibiotikabehandling : Ja � Medikament(er): ………………………………………………………… Nei � Reoperert pga infeksjon : Reinnleggelse pga infeksjon: Ja � Nei � Ja � Nei � Dato for eventuelt dødsfall :………………

8 Ved utreise fra sengepost

9

10

11

12

13 Registrering etter 30 dager

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Organisering Operasjonssykepleierne fyller inn data fra operasjon +ASA og AB Avd.har hjelpeskjema som legen fyller ut ved utreise sier om inf.status ved utreise Postsekretærene puncher skjemaet inn i insidensprogrammet Hygienespl. kvalitetssikrer data, sender ut brev og registrerer svarbrev, tar rapporter ut fra programmet, er med på presentasjon til avd. sammen med smittevernlegen.

23 Tilbakemelding til avdelingene
Veien videre? Tilbakemelding til avdelingene Hvor ofte skal legene få rapport, på hvilken måte? Hvordan opprette et eierforhold til dataene? Validitet av data?


Laste ned ppt "Incidensregistrering i Midt-Norge St.Olavs Hospital HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google