Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer Hege Line Løwer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer Hege Line Løwer."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer Hege Line Løwer

2 Vanskelige variabler og andre utfordringer Siste oppfølgingsdato Oppfølging etter utskrivelse Sårkontaminasjon (renhetsgrad) ASA-score Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Andre utfordringer –Entydighet –Kvalitetssikring –Bruk av data

3 Siste oppfølgingsdato Siste dato for kontakt med pasienten hvor det ble foretatt en evaluering av infeksjonsstatus. Dette er den dato som sist fremkommer av: –utskrivingsdato –dato pasienten/legen svarte på brev –dato for poliklinisk kontroll –dato for død –datoen pasienten utviklet organ/hulrom infeksjon

4 Infeksjoner før og etter utskriving Infeksjonstype (utskrivelse)Freq.Percent Ingen3,11498.76 Overflatisk170.54 Dyp110.35 Organ/hulrom60.19.50.16 Total3,153100.00 Infeksjonstype (30 dager)Freq.Percent Ingen2,72786.49 Pasient overfl381.21 Overflatisk993.14 Dyp230.73 Organ/hulrom70.22.2598.21 Total3,153100.00 Foreløpige tall fra NOIS-2

5 Oppfølging etter utskriving 30 dager (1 år) - stor jobb Store variasjoner innen samme region ved like operasjoner og lik sykehusstørrelse Tips og hint: –Tidspunkt for skjema hjem til pasient er viktig –Forskjellig taktikk for forskjellige pasientgrupper –Sende skjema med pasienter ved utskriving dersom de skal til rehabilitering –Inkludere god muntlig og skriftlig (brosjyre) informasjon ved utskrivingssamtale

6

7 ASA og renhetsgrad sentrale for beregning av risikoindeks Viktig for å kunne sammenligne med andre Beregnes automatisk i Folkehelseinstituttets datasystem Anbefaler at institusjonene beregner risikopoeng til eget bruk Nasjonale (ca. IPSE) 75-persentiler for operasjonstid ligger på FHIs nettsider Antall risikopoeng summeres. Dermed kan fem risikonivåer defineres: -1, 0, 1, 2 eller 3.

8 Sårkontaminasjon

9 ASA-score

10 Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Gjelder i hovedsak hofteproteser, og vil sannsynligvis få mindre betydning i NOIS-3 Risikovariabler: 25. Overvåkingsinngrepet er en reoperasjon på grunn av infeksjon 26. Overvåkingsinngrepet er en reoperasjon av annen årsak enn infeksjon –Dersom pasienten har vært operert tidligere (for eksempel før overvåkingsperioden)

11 Reoperasjon som risikovariabel og utfallsvariabel Utfallsvariabler: 41. Reoperert på grunn av infeksjon (40. Reinnlagt på grunn av infeksjon) –Hvis det i overvåkingsperioden blir nødvendig med en reoperasjon av et inngrep som er allerede inkludert i overvåkingssystemet –To inngrep med mer enn 30 dagers mellomrom (ett år), regnes dette som to uavhengige inngrep og begge følges opp i 30 dager (ett år).

12 Andre utfordringer Entydighet: ny mal til NOIS-3, NOIS-dag, diskusjon med fagmiljøer/referansegruppe Kvalitetssikring av data – logiske kontroller Bruk av data – data tilbake til sykehusene, lokal bruk av egne og nasjonale data

13 Logiske kontroller

14 Logiske kontroller NOIS-2

15

16 Informasjon NOIS-2 –NOIS-dag 25. april –Publisering NOIS-2 resultater FHI.no ca. 1. juni –Resultater tilbake til sykehus ca 1. juni –Forskning og artikler utover sommeren og høsten NOIS- 3 –1.9. 2007 til 1.12.2007 –Samme inngrep som i NOIS-2, men med noen modifikasjoner: NFC utgår (kun NFB registreres) –Revidert mal

17 Referanser http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/nnis/2004NNISreport.pdf

18


Laste ned ppt "NOIS vanskelige variabler og andre utfordringer Hege Line Løwer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google