Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språksenter for barnehagene 10.11.14 Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp PPT landskonferanse, 10.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språksenter for barnehagene 10.11.14 Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp PPT landskonferanse, 10.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språksenter for barnehagene Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp PPT landskonferanse,

2 Språksenter for barnehagene Språksenter for barnehagene i Bærum Lavterskeltilbud for å styrke språkkompetansen i barnehagene Mål: –Skape gode språkmiljøer i barnehagene –Heve personalets kompetanse om barns språkutvikling

3 Språksenter for barnehagene Bakgrunn og organisering I drift fra 2012 Utgjør 2 ½ stillinger Tilknyttet PPT både administrativt, faglig og fysisk Barnehagekontoret er oppdragsgiver Finansiering: –Startet som «spleiselag» + noe tilførte midler –Nå en del av PPTs budsjett, men ikke på bekostning av PP-rådgiverstillinger

4 Språksenter for barnehagene Målgruppe = Barnehagepersonalet Gi kompetanseheving i forhold til: Barn med forsinket språkutvikling Flerspråklige barn Generelt for alle barn Ikke: Direkte arbeid med enkeltbarn Veilede i forhold til PPT-henviste barn

5 Språksenter for barnehagene PPT Språksenteret Tidlig innsats!

6 Språksenter for barnehagene Forebyggingsperspektiver Språksatsning i barnehagen gir bred forebygging av vansker på andre utviklingsområder Systemarbeid: Fokus på språkmiljø heller enn enkeltbarns språkvanske

7 Språksenter for barnehagene Språksenterets tilbud Felleskurs Nettverksgrupper Personalmøter/ avdelingsmøter i bhg. Konsultasjon/veiledning knyttet til spesielle temaer eller enkeltbarn Nettside Språksenteret initierer Barnehagen initierer + oppfølging!

8 Språksenter for barnehagene Nettside

9 Språksenter for barnehagene Ja, vi brukes! Konsultasjoner ute totalt i Kursoppdrag totalt i Pr. d.dato: Vært i kontakt med 120 av kommunens 139 bhg. Nettverksgrupper totalt i 2013 ca 90 deltagere

10 Språksenter for barnehagene Effekt? Vanskelig å måle… PPT: Vanskegraden på PPT-henviste «språksaker» mer alvorlig enn tidligere PPT: Opplever at kompetansen om språk er styrket i barnehagene


Laste ned ppt "Språksenter for barnehagene 10.11.14 Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp PPT landskonferanse, 10.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google