Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp
PPT landskonferanse,

2 Språksenter for barnehagene i Bærum
Lavterskeltilbud for å styrke språkkompetansen i barnehagene Mål: Skape gode språkmiljøer i barnehagene Heve personalets kompetanse om barns språkutvikling Oppstart jan. 2012 2 ½ stillinger

3 Bakgrunn og organisering
I drift fra 2012 Utgjør 2 ½ stillinger Tilknyttet PPT både administrativt, faglig og fysisk Barnehagekontoret er oppdragsgiver Finansiering: Startet som «spleiselag» + noe tilførte midler Nå en del av PPTs budsjett, men ikke på bekostning av PP-rådgiverstillinger Mrk: Språkvansker hyppigste henvisningsårsak til PPT

4 Målgruppe = Barnehagepersonalet Gi kompetanseheving i forhold til:
Barn med forsinket språkutvikling Flerspråklige barn Generelt for alle barn Ikke: Direkte arbeid med enkeltbarn Veilede i forhold til PPT-henviste barn Følger opp de ca. 130 barnehagene i Bærum Mange ped.ledere på dispensasjon..

5 Tidlig innsats! PPT Språksenteret
PPT håndterer barn med spesielle behov Språksenteret jobber mot gråsonebarna og generelt for alle barn = målet er at noen av de røde heller blir gule og noen av de gule heller blir grønne…. Et slikt lavterskeltilbud gir gode muligheter for tidlig innsats Forebygge dropout på videregående (kanskje spesielt for flerspråklige barn?) Kan ikke tallfeste forebyggingseffekten, men ser at mange av de vi konsulterer på unngår å bli pp-klienter

6 Forebyggingsperspektiver
Språksatsning i barnehagen gir bred forebygging av vansker på andre utviklingsområder Systemarbeid: Fokus på språkmiljø heller enn enkeltbarns språkvanske

7 Språksenterets tilbud
Felleskurs Nettverksgrupper Personalmøter/ avdelingsmøter i bhg. Konsultasjon/veiledning knyttet til spesielle temaer eller enkeltbarn Nettside Språksenteret initierer Gen: Viktig med oppfølging av kurs og pers.møter – noe forpliktelser Barnehagen initierer + oppfølging!

8 Nettside

9 Konsultasjoner ute totalt i 2013 Nettverksgrupper totalt i 2013
Ja, vi brukes! Konsultasjoner ute totalt i 2013 92 Kursoppdrag totalt i 2013 25 Pr. d.dato: Vært i kontakt med 120 av kommunens 139 bhg. Nettverksgrupper totalt i 2013 ca 90 deltagere

10 Effekt? Vanskelig å måle…
PPT: Vanskegraden på PPT-henviste «språksaker» mer alvorlig enn tidligere PPT: Opplever at kompetansen om språk er styrket i barnehagene Ppr og pedagogene har flere felles referanser, «snakker samme språk» når de samarbeider om språk…


Laste ned ppt "Et lavterskeltilbud tidlig i alder og tidlig i vanskeforløp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google