Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faggruppen språk og kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faggruppen språk og kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faggruppen språk og kommunikasjon
Fagområder Fokusområder 2013/14

2 Taleflyt- stamming/løpsk tale
Leppe/kjeve/ganespalte Språklydsvansker Minoritetsspråklige Stemme Lese/skrivevansker

3 DCD (development and coordination disabilities) bl. a. dyspraksi
Språkvansker: 1) Spesifikke språkvansker; ekspressivt, impressivt, fonologisk eller blandet: Line 2) Forsinket språkutvikling: Line 3) Språkvansker knyttet til syndrom/annen diagnose/andre vansker: Aud Jorunn 4) Pragmatiske språkvansker DCD (development and coordination disabilities) bl. a. dyspraksi

4 Vårt arbeid Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk oppfølging. Egen sakkyndig vurdering for logopedsaker Direkte arbeid med barn i logopedsaker Veiledning til foreldre/barnehage/skole Språklydsklubber Taleflytgruppe for barn/ungdom Begrepstrening/språkklubb Språktiltaket Konsultasjoner/kurs

5 Vi vil fortelle mer om… Språktiltak Taleflytgruppe Språklydsgruppene
DCD Kartleggingsverktøyet Mc. Arthur-Bates Begrepstrening og kortene (Kari)

6 Språktiltak Tiltaket skal gi personalet kompetanseheving på systematisk språkarbeid Alle barn skal få støtte i egen språkutvikling Barn med flerspråklig bakgrunn og barn med forsinket språkutvikling skal utvikle et bedre språk og oppleve mestring Barnehagen skal utvikle et helhetsperspektiv på språkarbeidet i egen virksomhet

7 38 Språktiltak «gamle» barnehager aktive barnehager Bjergsted
Aubeberget Boganes Bamsefaret Bråde Barnas hus Fredheim Bekketunet Gauselbakken Bokkaskogen Hundvåg Børesvingen Huskestua Kampen Lassamyrå Kvitodden Mjughaugskogen Sandvikveien Ramsvikskogen Solheim Skeie Soria Moria Solvang Sundelia Triade Tjensvoll aktive barnehager Scalabarnehagene Barnehagen Tasta Slåtthaug Jåttå Molkeholen Vågen Askeladden/Trollskogen Austre Åmøy Emmaus Gautesete Husebøstykket Ytre Tasta Viktig at PPT viser at ting henger sammen, skaper rød tråd i sakkyndige osv. 38

8 Språktiltak Evaluering av Språktiltak i Stavanger
Kort om evaluering, bruk områdene til å fortelle kort om innhold i hvert

9 Språktiltak Eksempel tiltakstrappa

10 Kurs om flerspråklige barn i barnehage
Videreføring av språktiltak i barnehage Fokus på hvordan barnehagen kan legge til rette for språkutviklingen til de flerspråklige barna. Foreldresamarbeid Observasjon/kartlegging v.h.a. språktrappen Hvordan oppdage de barna som trenger mer enn uformell språkstimulering/opplæring i barnehagen -tiltak i barnehage (språkgrupper, språktiltak) -behov for spesialpedagogiske tiltak

11 Språklydsklubber Vi har nå to språklydsklubber i PPT denne høste. Det K-klubb og R-klubb. Dette er for barn som går i sitt siste år i barnehagen og kun har vansker i forhold til språklydsavvik.     

12 Taleflyt Taleflyt er et satsingsområde for logopedgruppen.
Det jobbes med å gi et gruppetilbud i forhold til ungdomsskoleelever som stammer. Vi har fått og får nyutdannede logopeder som har høy kompetanse på taleflyt. – Vi gleder oss

13 DCD – Developmental Coordination Disorder
Forstyrrelse i utviklingen av motoriske koordinasjon Vansker med motorikk, konsentrasjon, koordinasjon, oppmerksomhet Førskole: Ofte klossete, motorisk forsinket utvikling Skolebarn: problemer med brettspill, ballferdigheter, sykling, håndskrift, organisering Alvorlige konsekvenser for akademisk læring og dagliglivets aktiviteter Overlapping med andre spesifikke lærevansker, som dyspraksi, ADHD, dysleksi, Asperger syndrom BUP: F.82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter eller F.83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter. Dette blir da som oftest en tilleggsdiagnose, men problematikken skal beskrives detaljert

14 DCD Ressursgruppe DCD Ressursgruppe: Tverrfaglig samarbeid mellom PPT (Else Marie og Christina), Ressurssenteret, fysio- og ergoterapitjenesten Mål : Øke generell kunnskap Lage felles retningslinjer Vite hvem som gjør hva Skal vi fungere som et internt ressursteam, eller skal bhg og skole kunne ta kontakt for anonym drøfting? Skal vi ta konsultasjoner? Hvor ofte skal vi møtes? Statped Vest: informasjon om hvordan de jobber med DCD

15 Kartlegging av de yngste foreldrerapport
Tidlig innsats: mange blir henvist tidlig Klar sammenheng mellom lærte ord i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen (Hagtvedt, Frost) Tidlig språkutvikling hos norske barn: Mac Arthur Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling Norsk tilpasning av Communicative Development Inventories. To skjemaer: -Ord og gester 8-20 mnd. -Ord og setninger mnd. Andre verktøy er SATS-screening av 2-åringers språk (helsestasjonen)


Laste ned ppt "Faggruppen språk og kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google