Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faggruppen språk og kommunikasjon Fagområder Fokusområder 2013/14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faggruppen språk og kommunikasjon Fagområder Fokusområder 2013/14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faggruppen språk og kommunikasjon Fagområder Fokusområder 2013/14

2  Taleflyt- stamming/løpsk tale  Leppe/kjeve/ganespalte  Språklydsvansker  Minoritetsspråklige  Stemme  Lese/skrivevansker

3  Språkvansker: 1) Spesifikke språkvansker; ekspressivt, impressivt, fonologisk eller blandet: Line 2) Forsinket språkutvikling: Line 3) Språkvansker knyttet til syndrom/annen diagnose/andre vansker: Aud Jorunn 4) Pragmatiske språkvansker  DCD (development and coordination disabilities) bl. a. dyspraksi

4  Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk oppfølging.  Egen sakkyndig vurdering for logopedsaker  Direkte arbeid med barn i logopedsaker  Veiledning til foreldre/barnehage/skole  Språklydsklubber  Taleflytgruppe for barn/ungdom  Begrepstrening/språkklubb  Språktiltaket  Konsultasjoner/kurs Vårt arbeid

5  Språktiltak  Taleflytgruppe  Språklydsgruppene  DCD  Kartleggingsverktøyet Mc. Arthur-Bates  Begrepstrening og kortene (Kari) Vi vil fortelle mer om…

6  Tiltaket skal gi personalet kompetanseheving på systematisk språkarbeid  Alle barn skal få støtte i egen språkutvikling  Barn med flerspråklig bakgrunn og barn med forsinket språkutvikling skal utvikle et bedre språk og oppleve mestring  Barnehagen skal utvikle et helhetsperspektiv på språkarbeidet i egen virksomhet Språktiltak

7 aktive barnehager -Scalabarnehagene -Barnehagen Tasta -Slåtthaug -Jåttå -Molkeholen -Vågen -Askeladden/Trollskogen -Austre Åmøy -Emmaus -Gautesete -Husebøstykket -Ytre Tasta «gamle» barnehager -Bjergsted -Boganes -Bråde -Fredheim -Gauselbakken -Hundvåg -Huskestua -Lassamyrå -Mjughaugskogen -Ramsvikskogen -Skeie -Solvang -Triade -Aubeberget -Bamsefaret -Barnas hus -Bekketunet -Bokkaskogen -Børesvingen -Kampen -Kvitodden -Sandvikveien -Solheim -Soria Moria -Sundelia -Tjensvoll 38

8 Språktiltak Evaluering av Språktiltak i Stavanger

9 Språktiltak

10  Videreføring av språktiltak i barnehage  Fokus på hvordan barnehagen kan legge til rette for språkutviklingen til de flerspråklige barna.  Foreldresamarbeid  Observasjon/kartlegging v.h.a. språktrappen  Hvordan oppdage de barna som trenger mer enn uformell språkstimulering/opplæring i barnehagen -tiltak i barnehage (språkgrupper, språktiltak) -behov for spesialpedagogiske tiltak Kurs om flerspråklige barn i barnehage

11  Vi har nå to språklydsklubber i PPT denne høste. Det K-klubb og R-klubb.  Dette er for barn som går i sitt siste år i barnehagen og kun har vansker i forhold til språklydsavvik. Språklydsklubber

12  Taleflyt er et satsingsområde for logopedgruppen.  Det jobbes med å gi et gruppetilbud i forhold til ungdomsskoleelever som stammer.  Vi har fått og får nyutdannede logopeder som har høy kompetanse på taleflyt. – Vi gleder oss Taleflyt

13  Forstyrrelse i utviklingen av motoriske koordinasjon  Vansker med motorikk, konsentrasjon, koordinasjon, oppmerksomhet Førskole: Ofte klossete, motorisk forsinket utvikling Skolebarn: problemer med brettspill, ballferdigheter, sykling, håndskrift, organisering  Alvorlige konsekvenser for akademisk læring og dagliglivets aktiviteter  Overlapping med andre spesifikke lærevansker, som dyspraksi, ADHD, dysleksi, Asperger syndrom  BUP: F.82 Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter eller F.83 Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter. Dette blir da som oftest en tilleggsdiagnose, men problematikken skal beskrives detaljert DCD – Developmental Coordination Disorder

14  DCD Ressursgruppe: Tverrfaglig samarbeid mellom PPT (Else Marie og Christina), Ressurssenteret, fysio- og ergoterapitjenesten  Mål :  Øke generell kunnskap  Lage felles retningslinjer  Vite hvem som gjør hva  Skal vi fungere som et internt ressursteam, eller skal bhg og skole kunne ta kontakt for anonym drøfting? Skal vi ta konsultasjoner? Hvor ofte skal vi møtes?  Statped Vest: informasjon om hvordan de jobber med DCD DCD Ressursgruppe

15  Tidlig innsats: mange blir henvist tidlig  Klar sammenheng mellom lærte ord i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen (Hagtvedt, Frost)  Tidlig språkutvikling hos norske barn: Mac Arthur Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling  Norsk tilpasning av Communicative Development Inventories.  To skjemaer:  -Ord og gester 8-20 mnd.  -Ord og setninger 16-36 mnd. Kartlegging av de yngste foreldrerapport


Laste ned ppt "Faggruppen språk og kommunikasjon Fagområder Fokusområder 2013/14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google