Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om forskning og brukeres rolle Velkommen !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om forskning og brukeres rolle Velkommen !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om forskning og brukeres rolle Velkommen !

2 Strategi og FoU innsats på innvandrerfeltet Statssekretær Kristin Ørmen Johnsen

3 Formålet med departementets FoU-virksomhet FoU-virksomheten skal bidra til å innhente og utvikle kunnskap for å sikre grunnlag for politiske og faglige beslutninger, fremme kunnskap om problemløsning, og utvikling og evaluering av virkemidler innenfor departementets ansvarsområder. Forskning bør nyttes som et viktig virkemiddel i utviklingen av departementets politikkområder.

4 Sektoransvaret Innebærer at hvert enkelt departement har et ansvar for forskning og utvikling innenfor sitt område. KRD har det overordnende ansvaret for å utforme og samordne asyl-, flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken i et flerkulturelt samfunn.

5 KRDs forskningsstrategi http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/rapporter/016011-990014/index- dok000-b-n-a.htmlhttp://odin.dep.no/krd/norsk/publ/rapporter/016011-990014/index- dok000-b-n-a.html

6 Økonomi i 2003 1.Statsbudsjettet Kap. 500 post 21 – Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag 1,8 millioner til utvikling av innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå

7 Økonomi i 2003 Statsbudsjettets Kap. 500 post 50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 4 millioner kroner til forskningssatsing om internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

8 Økonomi i 2003 Statsbudsjettets Kap. 521 post 71 Kunnskapsutvikling 43,7 millioner kroner UDI disponerer 28,7 millioner KRD disponerer 15,0 millioner kroner

9 Økonomi 2003 Statsbudsjettets Kap. 521 post 62 Kommunale innvandrertiltak UDI disponerer 30 millioner kroner til utvikling og oppstarting av nye tiltak som støtter opp om kommunale introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere

10 Kontakt og dialog med organisasjonene

11 Oversikt forskning finansiert av KRD http://odin.dep.no/krd/norsk/innvandring/forskning/ idex-b-n-a.html


Laste ned ppt "Seminar om forskning og brukeres rolle Velkommen !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google