Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsutvikling på klubbplan er en av våre viktigste oppgaver fremover! Kommunikasjon er en nødvendighet i dagens strabasiøse dagligliv! Omdømmet gjenspeiler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsutvikling på klubbplan er en av våre viktigste oppgaver fremover! Kommunikasjon er en nødvendighet i dagens strabasiøse dagligliv! Omdømmet gjenspeiler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsutvikling på klubbplan er en av våre viktigste oppgaver fremover! Kommunikasjon er en nødvendighet i dagens strabasiøse dagligliv! Omdømmet gjenspeiler vårt forhold til omverdenen gjennom forventninger og resultat. Kommunikasjon på en effektiv og troverdig måte

2 OMDØMME Rotarys omdømme er basert på en enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til organisasjonen - sett fra utsiden. Omdømme oppstår altså i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av organisasjonens løfte og levering. I et markeds- og kommunikasjonsperspektiv er det viktig å: Fremstå klart og tydelig Differensiere seg fra andre aktører Være interessant og attraktiv Med andre ord: En organisasjon med et godt omdømme får økt internt engasjement, lettere tilgang på nye medlemmer og større gjennomslagskraft lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

3 MÅL...for omdømmesatsingen i D2310: Rotary skal vise hvordan man gjør hverdagen tryggere og bedre, gjennom nettverk og engasjement lokalt, nasjonalt og internasjonalt. VISJON Rotary skal være troverdige gjennom et klart og tydelig budskap Rotary skal vise vilje, engasjement og handlekraft Rotary skal opptre samlende, innkluderende og styrke tiltrekningsevnen. Rotary skal være utviklingsorientert og attraktiv

4 PROFIL Distrikt 2310 ønsker å revidere den visuelle profilen som ett av flere ledd for å bedre vårt omdømme. Visuelt revidert månedsbrev kom i november 2007 DGEs informasjon til klubbene kommer revidert fra dags dato Digitale verktøy som f.eks. PowerPoint-maler, presseskriv, spesifikasjoner på fargebruk m.m. vil bli tilgjengelig utover våren Distriktets nye hjemmesideløsning ved dette Rotaryårets slutt Tidsplan for implementering: I august sendes det ut en CD til alle distriktets klubber med nødvendig verktøy og designelementer i ulike formater

5 AKTIVITETER Rotary må synliggjøres på en positiv måte Viktigst av alt er å skape interesse rundt de aktivitetene som gjennomføres og ”bruke” dagspressen og media forøvrig som informasjonskanal. Vi går for Rotary Foundation ”Omtanke-skilt” ved innfartsveier ”Åpne møter” med bred publikumsappell Ha informasjonsstands Lokale prosjekter og dugnader Markere alle arrangement med flagg/banner Klubbenes internettsider Alle distriktets klubber engasjerer seg i prosjekter og aktiviteter i større eller mindre grad. Felles for oss alle er at få, om noen, utenfor klubben vet noe om den innsatsen som gjøres på mange plan.

6 VERKTØY "Ikke tenk på omgivelsene som en trussel, tenk heller hvordan du kan være til nytte, slik at man kan være til gjensidig hjelp for hverandre". Presse-/Mediahåndtering Prosjektstyring/Kanalvalg Visuell identitet Ekstern kommunikasjon Petter Planke, Gründer - Tomra Intern kommunikasjon Rekrutteringsmateriell Omdømmestrategi Kompetanseheving Inkluderende tankegang/WS Tilpasningsdyktighet Informasjonsmateriell Mål og visjoner


Laste ned ppt "Medlemsutvikling på klubbplan er en av våre viktigste oppgaver fremover! Kommunikasjon er en nødvendighet i dagens strabasiøse dagligliv! Omdømmet gjenspeiler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google