Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Færder Rotary Mål og planer 2011 – 2012 President Mia Brambani.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Færder Rotary Mål og planer 2011 – 2012 President Mia Brambani."— Utskrift av presentasjonen:

1 Færder Rotary Mål og planer 2011 – 2012 President Mia Brambani

2 Rotary International 2011-12 Theme ”Reach Within to Embrace Humanity” President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by på deg selv

3 Resultater gjennom engasjement, raushet og samspill

4 En god rotaryklubb • Medlemmene trives i klubben og blir • Reflektanter velger å bli medlemmer • Alle gjester føler seg velkomne og ønsker å komme igjen • Programmet er spenstig og variert • Alle tar ansvar for å bidra etter evne i prosjekter og aktiviteter

5 Engasjerende prosjekter • Unge som gamle bidrar aktivt i prosjekter med sin yrkeskompetanse, erfaring og interesser • Færder Rotary samarbeider med andre klubber om større prosjekter • Klubben har egne lokale prosjekter • Klubben samarbeider med vennskapsklubben Kupiskus og Litauenkomitéen i spesielle prosjekter (Kazimeras)

6 Bredt aldersspenn • Bærekraftig strategi for å friste flere yngre til å bli medlemmer • Både ivareta erfaring og åpne opp for innovasjon • Aktivt bruke medlemmenes kompetanse, evner og interesser • Fadder / mentor?

7 Møter og arrangementer Komitéen er klubbens vertskap og tar ansvar for at alle føler seg velkomne: • SE og inkludere alle • skape hyggelig ramme rundt møtene • ta spesielt vare på gjester- både i forkant av- og etter møtet (gjestebok) • bidra med noe ekstra i spesielle anledninger • ha kaffen klar Johnny og Alf Wenche Bjørn Lorents Vigdis/Berit Jan (Seremonimester)

8 Program, PR og opplæring Programmet skal gjenspeile årets tema og være så attraktivt at oppmøtet øker, færre slutter og nye medlemmer ønsker seg inn. • Variasjon (eksterne/interne foredragsholdere, bedriftsbesøk, sosiale samlinger, peismøter, komitémøter, IC-møte osv) • Hver komité har ansvar for 1-2 møter i året • Organisere arbeidet med fellesfolderen med program for de åtte klubbene som er med • Bistå med å mate media og nettsiden • Alle inviteres til å komme med programinnspill Grethe og Margrethe Thor Rich Inger Britt (Mia)

9 Medlemsutvikling • RI-pilotprosjekt: ”Assosiate members.” • Alle klubbens medlemmer engasjeres i rekrutteringsarbeidet. Komitéen lager plan, oppfølgingsmal og fungerer som sekretariat. • Søke gode rutiner for oppfølging av reflektanter • Aktiv fadderordning • Én treminutters om Rotary i måneden (bestilles) • Rotaryskolering 1 – 2 ganger i året Gisle og Trond Vigdis AD Herman

10 Samfunn /service Arbeid i lokalsamfunnet • Videreføre eksisterende prosjekter • Sette i gang et nytt prosjekt som kan engasjere flere av klubbens medlemmer • Arbeide for et prosjekt med kulturelt innhold som kan gi inntekt til klubben • Ha fokus på mulig medlemsrekruttering i arbeidet med lokale prosjekter • Bidra med stoff til klubbens hjemmeside. Berit B og Finn Eva Terje Inger Ragnhild Arve

11 Internasjonalt • Utvekslingstudentene her og ute • GSE-team • The Rotary Foundation (TRF)-programmet • Dialog med Kupiskis RK om formaliserte vennskapsklubb-rutiner • Julegavetur, MG trappeheisåpning i Litauen, Kupiskis RKs 10årsjubileum • ”Future Vision”? • Oversikt over attraktive Rotary- tilbud/stipender Tore og Eila Ruth Kathrine Ingeborg Tone (Studentkontakt) Børge (Litauenkomiteen) Rune (GSE-kontakt)

12 Staben Økonomi Eva er sjefen Har kontroll på ALT stort og smått i klubbens økonomi Hjelper oss med fast privattrekk til TRF ….. NettsidenHarald og Kirsten deler ansvaret Holdes kontinuerlig oppdatert og vakker Lager det meste av nyhetsstoff selv, men ønsker mer stoff og bilder fra alle. Utfordrer komitélederne. Sekretærer Berit M og Vigdis KR tar ansvaret annenhver måned Har kontroll på alle klubbens, andre klubbers og distriktets aktivitet og holder klubben om all info som sendes til oss. Ikke for mye, ikke for lite. Sender påminnelse om program, hvem som refererer fra møtene, hvem som har treminutter, info om påmelding/felleskjøring osv


Laste ned ppt "Færder Rotary Mål og planer 2011 – 2012 President Mia Brambani."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google