Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMFUNNSPROSJEKTERi DISTRIKT 2275 DISTRIKT 2275 PDG Per Ottesen Leder for Samfunnsprosjekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMFUNNSPROSJEKTERi DISTRIKT 2275 DISTRIKT 2275 PDG Per Ottesen Leder for Samfunnsprosjekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMFUNNSPROSJEKTERi DISTRIKT 2275 DISTRIKT 2275 PDG Per Ottesen Leder for Samfunnsprosjekter

2 Verdenspresident Kalyan Banerjee Hva er hans budskap? La din indre styrke bidra til å gagne andre

3 Distriktsguvernør Steinar Høgaas’ visjon for Distrikt 2275: Sammen skal vi arbeide for å Fornye Rotary Forenkle Rotary Forbedre Rotary’s omdømme

4 Hva vil være vårt bidrag ? Kan det være noe lignende som dette? Eller kan det være noe som dette?

5 Mange klubber er godt i gang, men vi må få flere med. Der ligger utfordringen. Vi må få alle med, og vi må komme i gang nå. I mitt bilde vil en viktig del av klubbens bidrag til å følge Guvernørens anvisning om å bidra til F ornyelse, F orenkling og F orbedret omdømme, være sterkt knyttet til at vi gir arbeidet med klubbprosjekter en høyere prioritet i klubbenes arbeide Jeg tror at det vil være med å styrke den enkelte klubbs indre liv og samhold, og det gir muligheter for å forbedre Rotary’s omdømme

6 Hovedmål for Samfunnsprosjekter i Distrikt 2275 for Rotaryåret 2011/12 Hver klubb bør delta i minst ett levende prosjekt, lokalt og/eller internasjonalt. Lokale prosjekt kan gjennomføres med støtte fra D2275. Internasjonale prosjekt kan gjennomføres med Matching Grant Prosjekt med prosjektfinansiering fra klubb, distrikt, og Rotary International. Større prosjekt bør etableres som samarbeidsprosjekt mellom klubbene i AG-områder.

7 Hva kan Distrikts- ledelsen bidra med ? 1.Distriktsledelsen og Assisterende Guvernører vil løpende vurdere ønsker og behov for å tilby støtte til prosjektarbeid. 2.De kan delta på klubbmøter eller i ett av distiktets Presidentforumer 3.De kan samle klubbenes prosjektansvarlige i ett eller flere møter.

8 En felles utfordring ! Flere av distriktets klubber har meldt inn at prosjekter er i gang, eller vil bli etablert i Rotaryåret 2011/12. Det er bra ! Målsettingen: Hver klubb minst ett prosjekt på gang før 30.06.11 ! Rapporter prosjektene inn til distriktets database, -del erfaringer og oppnådde resultater med andre ! La lokalsamfunnet se verdiene av hva Rotary bidrar til !

9 Takk for oppmerksomheten SAMFUNNSPROSJEKTERi DISTRIKT 2275 DISTRIKT 2275 Samfunnsprosjekter i Distrikt 2275


Laste ned ppt "SAMFUNNSPROSJEKTERi DISTRIKT 2275 DISTRIKT 2275 PDG Per Ottesen Leder for Samfunnsprosjekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google