Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SGO 3100 27.10.05 ETNISK SEGREGASJON. ETNISITET: BRUKSMÅTER Objektiv egenskap ved grupper (“ethnic identity”): nasjonalitet/nasjonalitetsbakgrunn, kultur,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SGO 3100 27.10.05 ETNISK SEGREGASJON. ETNISITET: BRUKSMÅTER Objektiv egenskap ved grupper (“ethnic identity”): nasjonalitet/nasjonalitetsbakgrunn, kultur,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SGO 3100 27.10.05 ETNISK SEGREGASJON

2 ETNISITET: BRUKSMÅTER Objektiv egenskap ved grupper (“ethnic identity”): nasjonalitet/nasjonalitetsbakgrunn, kultur, språk, religion. Også brukt om rase. Subjektive/intersubjektive oppfatninger av kulturelle forskjeller/grenser (“ethnic identification”). –krever kontakt mellom gruppene (jf. Barth). –identifikasjonen kan utvikles av gruppens medlemmer og/eller pådyttes utenfra (av myndighetene, majoriteten, andre minoriteter, forskere etc.). –innvandrere vil ofte utvikle lag på lag av flere etniske identiteter.

3 AKTUELLE INTEGRASJONSFORMER

4 GHETTOBEGREPET – TRE ALTERNATIVE FORSTÅELSER Minoritetene utgjør x prosent av totalbefolkningen i et område “Slumdefinisjoner”: Fysisk forfall, høy arbeidsledighet, avhengighet av sosialhjelp, kriminalitet, rusproblematikk, enslige mødre etc. - jfr. Wilson: “The Black Underclass” Eksklusjon av stigmatiserte grupper: undertrykking leder til geografisk og sosial eksklusjon

5 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER – TRADISJONELLE ANTAKELSER Segregasjonen avhenger av ”kulturell avstand” mellom majoritet og minoritet Segregasjonen avtar med økende botid

6 HOVEDPOENG I PEACH’S ARTIKKEL Karibiske minoritet Indiske minoritet Bengalske minoritet LokaliseringIndre byYtre byIndre by SpredningX(x) Sosial mobilitetX SelveieX Sosial integrasjonX

7 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK Tilpasningene avhenger av trekk ved fraflyttingsstedet og tilflyttingsstedet (Blom, Jonassen, Peach, Zhou)

8 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK En del steder stenges minoriteter ute fra visse områder – jf. ”fortified enclaves” (Davis)

9 ÅRSAKENE TIL ETNISK SEGREGASJON  Kamp om materielle ressurser: “the coloration of social classes” og “a new underclass”  Diskriminering, intoleranse, rasisme: mot enkeltpersoner i bestemte situasjoner toleranse for en bestemt sammensetning av befolkningen  ”Kulturelle forhold”  Politisk styrt lokalisering ”spredning” med tanke på integrasjon ”lokal konsentrasjon” ut fra antakelser om kontaktbehov

10 “Preferanser og forventninger”: Ulik prioritering av gode boforhold i majoritet og minoritet Ønsker om å bevare den kulturelle/religiøse arv Ønsker om sosial trygghet: å bo nært “egen”gruppe letter overgangen til et nytt samfunn. Herav følger ideen om “treshold communities”/”transitthavner” Ønsker om spesielle kvaliteter i bolig-/bylandskapet Etablering av “etnisk næringsliv” og “etnisk kulturliv” i bestemte områder MER OM KULTURELLE ÅRSAKER

11 TO HOVEDPOENG MHT. ETNISK SEGREGASJON Faktorene er innbyrdes avhengig av hverandre Boligmarkedet påvirker effekten av de enkelte faktorene

12 KONKLUSJONER MHT. MAJORITETS- OG MINORITETSRELASJONER Både geografisk integrasjon og de andre formene for integrasjon tar lang tid (jf. nordmenn i N.Y.) Det er ingen entydig sammenheng mellom geografisk integrasjon og andre former for integrasjon I grove trekk samvarierer etnisk segregasjon med ”kulturell avstand” (jf. Blom) For de fleste minoritetsgrupper avtar etnisk segregasjon med økende botid Toleranse og evne til å etablere et flerkulturelt fellesskap etableres i tidlige barneår


Laste ned ppt "SGO 3100 27.10.05 ETNISK SEGREGASJON. ETNISITET: BRUKSMÅTER Objektiv egenskap ved grupper (“ethnic identity”): nasjonalitet/nasjonalitetsbakgrunn, kultur,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google