Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En skole uten funksjonshemmede er en funksjonshemmet skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En skole uten funksjonshemmede er en funksjonshemmet skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 En skole uten funksjonshemmede er en funksjonshemmet skole

2 Ole Vig

3 Innsøkingsprosessen til videregående skole Ungdomsskolen har ansvar for å informere videregående skole om elever med store og helhetlige behov i god tid før skolestart Videregående v/PPT og/eller spes.ped.koordinator inviteres til møte i ungdomsskolen med foreldre for å drøfte hvilket programfag eleven skal søke. Der blir det gitt informasjon om eleven Det er ungdomsskolene som hjelper elevene med innsøking

4 Etter inntaket er gjort ( sentralt hos fylkesopplæringssjefen) kaller mottakerskolen eleven og foresatte inn til samtale på skolen for å informere om og diskutere opplæringstilbudet. Ønske om hvordan den første skoledag skal foregå tas opp. De fleste elevene som begynner har flere besøksrunder på skolen for å bli kjent med bygninger så vel som mennesker Kompetanseoverføring fra ungdomsskole til videregående skole skjer på våren

5 Planlegging av undervisningsopplegg i videregående skole  Fokus på å forberede eleven på livet etter endt skolegang 1. Meningsfylt arbeid 2. Selvstendig i egen bolig 3. Fritid med venner og aktiviteter som gir livskvalitet Det blir utarbeidet individuelle planer ( IOP) i alle fag.

6 1. Meningsfylt arbeid  De fleste med et helhetlig behov for spesialundervisning går på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Der følger de deler av yrkesteori og program til fordyping. Flere har også utplassering i bedrift som styrker yrkesfaget. I fellesfag som norsk, matematikk mv. foregår tilrettelagt undervisning i mindre gruppe. De fleste av disse elevene går ut som lærekandidater etter 2 år. Elever dette blir for krevende for, tar et 3. år i skole med mål å dyktiggjøre seg mer innen sitt fag. Deretter går de via NAV ut i arbeid

7  Noen elever søker seg til studiespesialisering med alternativ opplæring og går enten 1 år her før de søker seg over til et yrkesfaglig utdanningsprogram eller de går der alle 3 årene. Her skjer det meste av opplæringa i liten gruppe eller ved individuell opplæring. Flere av våre elever får opplæring i ASK ( kommunikasjon med tegn, Roll Talk, Grid Player mv)  Enkelte har arbeidsutplassering i løpet av skoletida med mål å prøve ut arbeidsplasser som kan være aktuelle på sikt.

8 2. Selvstendig i egen bolig  V i tilbyr faget ADL. Dette er et fag der bl.a. matlaging, stell av tøy og sosiale ferdigheter inngår. For elever med det største bistandsbehovet er dette et særdeles viktig fag. Her legges inn tema som er spesielt viktig for den enkelte eleven ( f.eks selvstendighetstrening, personlig hygiene mv)

9 3. Fritidsaktiviteter med venner og aktiviteter som gir livskvalitet  Fag som er målrettet mot ei aktiv fritid, der det tas utgangspunkt i den enkelte elevs interesse, blir vektlagt  Eksempel på fag : dans, forming, friluftsliv, musikk og media.

10 Støtteapparatet  Alle elever med store og helhetlige behov har rett på ansvarsgruppe. Dette er hjemkommunens ansvar også når elevene går på videregående skole. Målet : En helhetlig og langsiktig tenking rundt eleven.  Hver høst kaller skolen inn til møte med NAV-Værnes, Stjørdal kommune v/barne-og avlastningstjenesten og PPT hvor aktuelle elever gjennomgås som kommunen eller NAV vil få ansvar for etter endt skolegang. Dette klareres i ansvarsgruppene i forkant.  For elever med lav eller ingen arbeidsevne kalles Fides inn. Målet er at vi i løpet av det 3. skoleåret skal ha framtidig arbeidsplass, fordelingsnøkkel trygdeytelser/jobb klar.  Kommunen har det overordnede ansvaret for å koordinere disse tjenestene

11 Viktige faktorer for å få en vellykket skolegang  En inkluderende skole der alle elevene er synlige og deltagende  Trygt miljø og vennskap dannes  Flere etater arbeider sammen om et helhetlig felles mål  Lærere med spesialpedagogisk kompetanse og dyktige assistenter  En dynamisk skole


Laste ned ppt "En skole uten funksjonshemmede er en funksjonshemmet skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google