Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TORMOD ERLANDSEN 20041 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING Forelesning ISP 29.11.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TORMOD ERLANDSEN 20041 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING Forelesning ISP 29.11.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 TORMOD ERLANDSEN 20041 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING Forelesning ISP 29.11.04

2 TORMOD ERLANDSEN 20042 Din veg Olav H. Hauge Ingen har varda den vegen du skal gå ut i det ukjende, ut i det blå. Dette er din veg. Berre du skal gå han. Og det er uråd å snu. Og ikkje vardar du vegen, du hell. Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell.

3 TORMOD ERLANDSEN 20043 DEN RØDE TRÅDEN EKSISTENSIALISME FENOMENOLOGI (Husserl) BEGREPER (Heidegger) PRAKSIS (Binswanger) EMMY VAN DEURZEN-SMITH ETIKK VURDERING

4 TORMOD ERLANDSEN 20044 EKSISTENSIALISME Ikke logisk filosofi Reaksjon på abstrakt realisme og abstrakt naturvitenskap Læren om væren/ontologien Utspring fra humanisme (frihet, valg, ansvar og vekst) Individuelt preget - spriker i alle retninger

5 TORMOD ERLANDSEN 20045 PERSONER PRAKTIKERE Augustin (354-430) Pascal (1623-1662) Kierkegaard (1813-1855) Buber (1878-1965) Jaspers (1883-1969) Heidegger (1889-1976) Bollnow (1903-1991) Sartre (1905-1980) Binswanger (1881-1966) Frankl (1905-1997) May (1909-1994) Yalom (1931- Spinelli (1949- van Deurzen-Smith (1951 Davis (

6 TORMOD ERLANDSEN 20046 FENOMENOLOGI (Husserl 1859-1938) Læren om hvordan det forståtte trer frem for oss. La fenomenene tale til oss Parentesregel Beskrivelsesregel Likeverdighetsregel (Spinelli 2000)

7 TORMOD ERLANDSEN 20047 BEGREPER Eksistens Frihet – valg -ansvar Kastethet Angst, skyld og død Autensitet Verdier Mening Fallenhet Krise Møte Polaritet Paradoks

8 TORMOD ERLANDSEN 20048 DE FIRE LIVSVERDENER Den naturlige/fysiske verden (Umwelt) Den offentlige/sosiale verden (Mitwelt) Den private verden (Eigenwelt) Den verdimessige verden (Uberwelt)

9 TORMOD ERLANDSEN 20049 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING 1.Kontaktetablering 2.Eksistensanalyse (de fire livsverdener) 3.Gjøre opp status 4.Kreativ utforskning 5.Forsone seg med livet (Emmy van Deurzen-Smith 1998)

10 TORMOD ERLANDSEN 200410 ANTAKELSER - MÅL Meningen med livet skapes av individets holdning til livet Mennesket har en unik tilpasningsevne i forhold til livsbetingelser Livet har definitive grenser (fødsel - død) Mål: finne mening, akseptere det som ikke kan endres og bruke ens potensial til beste for omverdenen, andre og en selv (autensitet)

11 TORMOD ERLANDSEN 200411 1. KONTAKTETABLERING Møte (Martin Buber 1992/1923) Fenomenologiske regler (Spinelli 2000) Ubetinget akseptering, empati, kongruens (Carl Rogers 1990) Respekt, autensitet, dempet entusiasme, ydmykhet (Hilton Davis 1995) Anerkjennelse (Anne Lise Løvlie Schibbye 1996)

12 TORMOD ERLANDSEN 200412 OM AT HJELPE Søren Kierkegaard At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i inbildning, naar han mener at kunne hjælpe den anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mer end han, men dog vel først og fremst forstaae det, han forstår. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min merforstaaen han slet ikke.

13 TORMOD ERLANDSEN 200413 2. EKSISTENSANALYSE Den naturlige verden Den sosiale/offentlige verden Den private verden Verdiverden

14 TORMOD ERLANDSEN 200414 FIRE LIVSVERDENER Ulike med hver sin spesialitet Utfyller hverandre og gjensidig avhengige Styrker - begrensninger Livsutfoldelse - forsømte områder Skape harmoni

15 TORMOD ERLANDSEN 200415 3. 4. GJØRE OPP STATUS Definere antakelser Finne talenter Avklare verdier KREATIV UTFORSKNING Forstå følelser Finne mening Arbeide med drømmer Leke med forestillinger og fantasier

16 TORMOD ERLANDSEN 200416 5. FORSONE SEG MED LIVET Møte livet alene Handling og forpliktelse Kommunikasjon og relasjon Leve i tiden

17 TORMOD ERLANDSEN 200417 ETIKK Kan alle klare seg på egen hånd? Kan alle ta egne valg? Er alle ansvarlige for sine valg? Egne valg, eller påvirket av rådgiver? Er eksistensanalysen manipulerende? Når er det riktig å prate om følelser, og når skal en la være? Hvilken rett har vi til å konfrontere andre? Hvordan kan møtet med egen ”bagasje” påvirke møtet med hjelpsøker?

18 TORMOD ERLANDSEN 200418 VURDERING Vanskelig å bruke, ressurskrevende Ikke alle kan bli hjulpet Fare for verdirelativisme Spesielle krav til veileder For sterk betoning av det individuelle Intellektuell abstrahering Kognitive ferdigheter – språk Forstår alle valg, ansvar? Krever kulturkompetanse For enkelt krisebegrep

19 TORMOD ERLANDSEN 200419 VURDERING Setter livet og mennesket i sentrum Tro på menneskets selvstendige valg, ansvar og vekstmuligheter Subjektet i sentrum Fra tenåringsalder Romslige rammer Mer håndterbar med å bruke LØFT og narrativer

20 TORMOD ERLANDSEN 200420 Ord over grind Haldis Moren Vesaas Du går fram til mi inste grind, og eg går òg fram til di Innanfor den er kvar av oss einsam og det skal vi alltid bli

21 TORMOD ERLANDSEN 200421 Eg ser Bjørn Eidsvåg Eg ser at du e trøtt, men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl, men eg vil gå de med deg - eg vil gå de med deg Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina alle tårene for deg Du må grina de sjøl, men eg vil grina med deg - eg vil grina med deg Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva livet for deg Du må leva det sjøl, men eg vil leva med deg - eg vil leva med deg

22 TORMOD ERLANDSEN 200422 VIKTIG Å HUSKE THERE IS NOTHING AS DANGEROUS AS AN IDEA WHEN IT IS THE ONLY ONE YOU HAVE (Bill O’ Hanlon 1994)

23 TORMOD ERLANDSEN 200423 LØFT Hva er ønsket /drømmen? Hvordan vil det se ut når ønsket er oppfylt? Hva gjør du allerede av det du ønsker? Hvordan har du fått det til? Hvordan kan du fortsette med å gjøre mer av det du ønsker? Hvor nær målet er du i dag? Hva vil være det første lille tegn på at du er i ferd med å komme et steg nærmere målet?

24 TORMOD ERLANDSEN 200424 LITTERATUR Buber, M: Jeg og du. Cappelen, 1992/1923. Heidegger, M: Being and Time. State University of New York Press, 1996. Jacobsen, B: Eksistensens psykologi. Pax Forlag, 2000. Nyeng, F: Eksistensens filosofi. Abstrakt Forlag, 2003. Johannessen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, L: Rådgivning. Universitetsforlaget, 1994. van Deurzen-Smith, E: Paradox and Passion in Psychotherapy. Cichester: John Wiley & Sons, 1998. van Deurzen-Smith, E: Existential Counselling in Practice. London Sage Publications, 1994. Wyller, E.A: Enhet og Væren. Spartacus Forlag, 1999.


Laste ned ppt "TORMOD ERLANDSEN 20041 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING Forelesning ISP 29.11.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google