Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING
Forelesning ISP TORMOD ERLANDSEN 2004

2 Din veg Olav H. Hauge Ingen har varda den vegen du skal gå ut i det ukjende, ut i det blå. Dette er din veg. Berre du skal gå han. Og det er uråd å snu.    Og ikkje vardar du vegen, du hell. Og vinden stryk ut ditt far i aude fjell.  TORMOD ERLANDSEN 2004

3 DEN RØDE TRÅDEN EKSISTENSIALISME FENOMENOLOGI (Husserl)
BEGREPER (Heidegger) PRAKSIS (Binswanger) EMMY VAN DEURZEN-SMITH ETIKK VURDERING TORMOD ERLANDSEN 2004

4 EKSISTENSIALISME Ikke logisk filosofi
Reaksjon på abstrakt realisme og abstrakt naturvitenskap Læren om væren/ontologien Utspring fra humanisme (frihet, valg, ansvar og vekst) Individuelt preget - spriker i alle retninger TORMOD ERLANDSEN 2004

5 PERSONER PRAKTIKERE Augustin (354-430) Pascal (1623-1662)
Kierkegaard ( ) Buber ( ) Jaspers ( ) Heidegger ( ) Bollnow ( ) Sartre ( ) Binswanger ( ) Frankl ( ) May ( ) Yalom (1931- Spinelli (1949- van Deurzen-Smith (1951 Davis ( TORMOD ERLANDSEN 2004

6 FENOMENOLOGI (Husserl 1859-1938)
Læren om hvordan det forståtte trer frem for oss. La fenomenene tale til oss Parentesregel Beskrivelsesregel Likeverdighetsregel (Spinelli 2000) TORMOD ERLANDSEN 2004

7 BEGREPER Eksistens Frihet – valg -ansvar Kastethet Angst, skyld og død
Autensitet Verdier Mening Fallenhet Krise Møte Polaritet Paradoks TORMOD ERLANDSEN 2004

8 DE FIRE LIVSVERDENER Den naturlige/fysiske verden (Umwelt)
Den offentlige/sosiale verden (Mitwelt) Den private verden (Eigenwelt) Den verdimessige verden (Uberwelt) TORMOD ERLANDSEN 2004

9 EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING
Kontaktetablering Eksistensanalyse (de fire livsverdener) Gjøre opp status Kreativ utforskning Forsone seg med livet (Emmy van Deurzen-Smith 1998) TORMOD ERLANDSEN 2004

10 ANTAKELSER - MÅL Meningen med livet skapes av individets holdning til livet Mennesket har en unik tilpasningsevne i forhold til livsbetingelser Livet har definitive grenser (fødsel - død) Mål: finne mening, akseptere det som ikke kan endres og bruke ens potensial til beste for omverdenen, andre og en selv (autensitet) TORMOD ERLANDSEN 2004

11 1. KONTAKTETABLERING Møte (Martin Buber 1992/1923)
Fenomenologiske regler (Spinelli 2000) Ubetinget akseptering, empati, kongruens (Carl Rogers 1990) Respekt, autensitet, dempet entusiasme, ydmykhet (Hilton Davis 1995) Anerkjennelse (Anne Lise Løvlie Schibbye 1996) TORMOD ERLANDSEN 2004

12 OM AT HJELPE Søren Kierkegaard
At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i inbildning, naar han mener at kunne hjælpe den anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mer end han, men dog vel først og fremst forstaae det, han forstår. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min merforstaaen han slet ikke. TORMOD ERLANDSEN 2004

13 2. EKSISTENSANALYSE Den naturlige verden Den sosiale/offentlige verden
Den private verden Verdiverden TORMOD ERLANDSEN 2004

14 FIRE LIVSVERDENER Ulike med hver sin spesialitet
Utfyller hverandre og gjensidig avhengige Styrker - begrensninger Livsutfoldelse - forsømte områder Skape harmoni TORMOD ERLANDSEN 2004

15 3. 4. GJØRE OPP STATUS Definere antakelser Finne talenter
GJØRE OPP STATUS Definere antakelser Finne talenter Avklare verdier KREATIV UTFORSKNING Forstå følelser Finne mening Arbeide med drømmer Leke med forestillinger og fantasier TORMOD ERLANDSEN 2004

16 5. FORSONE SEG MED LIVET Møte livet alene Handling og forpliktelse
Kommunikasjon og relasjon Leve i tiden TORMOD ERLANDSEN 2004

17 ETIKK Kan alle klare seg på egen hånd? Kan alle ta egne valg?
Er alle ansvarlige for sine valg? Egne valg, eller påvirket av rådgiver? Er eksistensanalysen manipulerende? Når er det riktig å prate om følelser, og når skal en la være? Hvilken rett har vi til å konfrontere andre? Hvordan kan møtet med egen ”bagasje” påvirke møtet med hjelpsøker? TORMOD ERLANDSEN 2004

18 VURDERING Vanskelig å bruke, ressurskrevende Ikke alle kan bli hjulpet
Fare for verdirelativisme Spesielle krav til veileder For sterk betoning av det individuelle Intellektuell abstrahering Kognitive ferdigheter – språk Forstår alle valg, ansvar? Krever kulturkompetanse For enkelt krisebegrep TORMOD ERLANDSEN 2004

19 VURDERING Setter livet og mennesket i sentrum
Tro på menneskets selvstendige valg, ansvar og vekstmuligheter Subjektet i sentrum Fra tenåringsalder Romslige rammer Mer håndterbar med å bruke LØFT og narrativer TORMOD ERLANDSEN 2004

20 Ord over grind Haldis Moren Vesaas
Du går fram til mi inste grind, og eg går òg fram til di Innanfor den er kvar av oss einsam og det skal vi alltid bli TORMOD ERLANDSEN 2004

21 Eg ser Bjørn Eidsvåg Eg ser at du e trøtt, men eg kan ikkje gå alle skrittå for deg Du må gå de sjøl, men eg vil gå de med deg - eg vil gå de med deg Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina alle tårene for deg Du må grina de sjøl, men eg vil grina med deg - eg vil grina med deg Eg ser du vil gi opp, men eg kan ikkje leva livet for deg Du må leva det sjøl, men eg vil leva med deg - eg vil leva med deg TORMOD ERLANDSEN 2004

22 VIKTIG Å HUSKE THERE IS NOTHING AS DANGEROUS AS AN IDEA WHEN IT IS
THE ONLY ONE YOU HAVE (Bill O’ Hanlon 1994) TORMOD ERLANDSEN 2004

23 LØFT Hva er ønsket /drømmen?
Hvordan vil det se ut når ønsket er oppfylt? Hva gjør du allerede av det du ønsker? Hvordan har du fått det til? Hvordan kan du fortsette med å gjøre mer av det du ønsker? Hvor nær målet er du i dag? Hva vil være det første lille tegn på at du er i ferd med å komme et steg nærmere målet? TORMOD ERLANDSEN 2004

24 LITTERATUR Buber, M: Jeg og du. Cappelen, 1992/1923.
Heidegger, M: Being and Time. State University of New York Press, 1996. Jacobsen, B: Eksistensens psykologi. Pax Forlag, Nyeng, F: Eksistensens filosofi. Abstrakt Forlag, 2003. Johannessen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, L: Rådgivning. Universitetsforlaget, 1994. van Deurzen-Smith, E: Paradox and Passion in Psychotherapy. Cichester: John Wiley & Sons, 1998. van Deurzen-Smith, E: Existential Counselling in Practice. London Sage Publications, 1994. Wyller, E.A: Enhet og Væren. Spartacus Forlag, 1999. TORMOD ERLANDSEN 2004


Laste ned ppt "EKSISTENSIALISTISK RÅDGIVNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google