Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomioppgaver i dag –Månedsrapportering –Juridisk og operasjonell –Budsjettprosess –Prognose/guiding –(Forretningsplan talldel) –Business Cases (goretex)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomioppgaver i dag –Månedsrapportering –Juridisk og operasjonell –Budsjettprosess –Prognose/guiding –(Forretningsplan talldel) –Business Cases (goretex)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomioppgaver i dag –Månedsrapportering –Juridisk og operasjonell –Budsjettprosess –Prognose/guiding –(Forretningsplan talldel) –Business Cases (goretex) –Regnskapsavslutning (bilag, balansekontroll osv) –Fagperson i ledergruppene i MO –Pådriver/rådgiver (gjøres delvis) i linjen –Ad-hoc analyse mv. –Prosjektoppfølging –OE-rapportering/Transformasjonsprosjektet –Kostnadseffektivisering –Kravstiller Økonomitjenester –Kontroll av lønnsdata og bemanning –BR forberedelser –Inntektssikring (delvis, hovedsakelig kravstiller) –herunder krediteringer –SOA –Revisjon –Produktregnskap (internett) –Fullmakter og retningslinjer –Transfer Pricing Økonomiorganisering 2006

2 Økonomioppgaver som utføres av andre…skal vi gjøre? –Business Cases (utførende) – Beslutningsstøtte –Forretningsplan, strategi – overstyrt –Inntektssikring (utførende) – RA og Kamal –Totalitet rundt planprosesser (økonomi vs. beslutningsstøtte) –Forretningsanalyse – gjøres av mange… Økonomiorganisering 2006

3 Samarbeidspartnere –Beslutningsstøtte –TKP –Fixed/Mobile/Nordic økonomi –Ledergruppen –Markedsområdene –Sentrale prosjekter Økonomiorganisering 2006

4 Samarbeidspartnere –Beslutningsstøtte –TKP –Fixed/Mobile/Nordic økonomi –Ledergruppen –Markedsområdene –Sentrale prosjekter Økonomiorganisering 2006

5 Økonomiorganisering Consumer Jarles innspill

6 Nåsituasjon –organisering mye basert på historiske siloer –kronglete å få frem Fixed og Mobile-tall på kostnadssiden –Ingen enheter gir et fullstendig bilde av ledernes totalansvar på kostnadene –Liten grad jobbing på tvers, blir mer hat enn moro –kan være bra for kundeservice å ha dedikerte kostnadscontrollere –hver enhet har økonomi i sine ledergrupper (dagens økonomiledergruppe) Ønsket situasjon –fleksibel ift. endringer –lederne vet hvilke kostnader de faktisk styrer over –utnyttelse av spisskompetanse innenfor økonomi –økonomi fortsatt med i ledergruppene –bedre på prosesser og businesscases m.m. Økonomiorganisering 2006

7 TelefoniinntekterInternettinntekterMobilinntekter CN Fixed Consumer Norway CN Mobile CRM FixedCRM Mobile Markedsutvikling FixedMU Mobile Marketing FixedMarketing Mobile Forhandlersalg FixedForh.salg Mobil Telefoni kostnader - Marked - BS - Kundeprosess - Admin Internett kostnader - Marked - BS - Leveranse - Admin - VBTW Mobil kostnader - Marked - DJUICE - Forh.salg (provisjoner) Salg Telefoni og Internett Telefoni Internett Mobil Kundeservice FixedKS Mobile Web FixedWeb Mobile Telefoni Internett Mobil Telefoni Internett Trenger ansvarlig for: Internett Telefoni Mobil Marketing Kundeservice Kostnader Investeringer og business case Prosessfasilitering Fullmakter annet? Delta i ledergruppen for enheten Stab ikke nevnt i oversikten men relevant

8 Litt om mine tanker… –Inntekter –Inntektscontrolling er relativt spesiell og komplisert. –Dedikert ansvar for de ulike produktområden tror jeg er smart og dette kan kobles sammen med evnt. lederansvar, men må ikke! –Kostnader –Kostnadscontrolling er etter min oppfatning mer gererell –En gruppe kostnadskontrollere som sørger for å stable korrekte kostnader i alle akser og da kan godt dagens "entity" utgå, for heller å vise produktområedens "på tvers kostnader" for å synliggjøre reelle kostnader generert av området. –I tillegg må det skilles Fixed og Mobil. Ansvar for Transfer pricing bør også ligge i denne boksen! Økonomiorganisering 2006


Laste ned ppt "Økonomioppgaver i dag –Månedsrapportering –Juridisk og operasjonell –Budsjettprosess –Prognose/guiding –(Forretningsplan talldel) –Business Cases (goretex)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google