Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMDØMMESKOLEN og 26 september 2012, Stiklestad, Verdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMDØMMESKOLEN og 26 september 2012, Stiklestad, Verdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 OMDØMMESKOLEN 2012 25 og 26 september 2012, Stiklestad, Verdal
Halvor: Distriktssenteret har den store glede å invitere dere til Omdømmeskolen 2012. Distriktssenteret er i dag representert med Halvor, Anne Irene, Grete, Rune (trainee) og Torbjørn som skal holde et faglig innlegg i dag. For å kunne gjennomføre årets omdømmeskole har Distriktssenteret inngått et faglig samarbeid med Tibe PR – Harald Espeland, Kåre Stig Nøstdal og Arnt Olav Hønsvik er med på denne samlingen. OMDØMMESKOLEN 2012 25 og 26 september 2012, Stiklestad, Verdal

2 Omdømmeskolen 2009 Halvor. Det er fjerde året Distriktssenteret arrangerer omdømmeskole for kommuner og regionråd. KRD gjennomførte en skole i 2008, samme året som Distriktssenteret ble opprettet. 2009 – 12 kommuner - Berlevåg – Bømlo – Flekkefjord – Frosta – Frøya – Jølster – Nord-Fron – Nordre Land – Nærøy – Odda – Steinkjer – Utsira 2010 – 20 kommuner/regionråd - Eidfjord – Herøy (N) – Kvinesdal – Namsos – Namsskogan – Nes (Bu) – Nord-Fron – Norddal – Ringebu – Rælingen – Samnanger – Sel – Seljord – Skjåk – Surnadal – Sør-Fron – Ofoten regionråd - Tromsø – Trysil - Tvedestrand 2011 – 18 kommuner/regionråd- Grong, Ibestad, Kvam, Marker, Rømskog, Snåsa, Sola, Tysnes, Ulvik, Ullensvang, Sør-Odal, Herøy, Gjerstad, Granvin, Hjelmeland, Aremark, Sør-Troms regionråd og Bli Lyst/Sør-Trøndelag fylkeskommune Tekst om omdømmeskolen på eget ark 2011 2010

3 Stikkordene; helhetlig, mangfoldig og langsiktig
Lokalt utviklings- arbeid Omdømmebygging Tilflytting / Inkludering Bredbånd Samfunns- planlegging Kompe- tanse Steds- utvikling og steds- identitet Utenlandsk arbeids- kraft Språk- opplæring Nærings- utvikling / Nærings- hager Turisme Mobilisere ungdom Samarbeid forsknings-miljøer Bosetting av flyktninger Tilrette- legging boliger Halvor: For Distriktssenteret er omdømmebygging en del av kjeden i lokalt utviklingsarbeid. For å lykkes med lokalt utviklingsarbeid erfarer Distriktssenteret at det viktigste er å tenke og handle helhetlig, være mangfoldig og jobbe langsiktig – og en må se ulike samfunnsområder i en sammenheng. Arbeidet til suksesskommuner preges av åpenhet, tillit og det legges vekt på ta i bruk de mulighetene og ressursene som finnes hos de som bor i kommunen, i næringsliv og hos de som jobber med ulike samfunnsområder i kommuneadministrasjonen. Torbjørn vil fortelle mer om dette senere i dag. Distriktssenteret mener at omdømmebygging ikke er noe en prosjektleder kan drive med på siden av alt det andre som gjøres i en kommune. Omdømme til en kommune skapes og utvikles på bakgrunn av det man gjør på mange områder – enten det er snakk om bredbåndsutbygging eller inkludering av innvandrere som mange av dere er opptatt av. En kan ikke organisere seg til suksess. Det er kultur og holdninger for positiv endring som er viktigst for å skape en positiv utvikling God utviklingskultur trenger god utviklingsledelse. Frontfigur, Døråpner, Nettverksbygger, Kommunen som en del av et stedlig iboende utviklingskultur, Er med på å bygge utviklingskompetansen Distriktssenteret sin kunnskap er både kunnskapsbasert og erfaringsbasert. Lokalt utvikings- arbeid Omdømmebygging Tilflytting / Inkludering Bredbånd samfunnsplanlegging Kompetanse Stedsutvikling og stedsidentitet Utenlandsk arbeidskraft Språkopplæring Næringsutvikling/ næringshager ? Mobilisere ungdom Samarbeid forskningsmiljøer Bosetting av flyktninger Tilrettelegging boliger

4 Omdømme er resultat av et godt utviklingsarbeid
Nordre Land kommune i Oppland deltok på omdømmeskolen 2009. På bilde ser vi Per Rognerud, daglig leder av landsbyen næringshage, Stine Røen, næringsrådgiver, Liv Solveig Alfstad, ordfører Distriktssenteret har sett på Nordre Land sitt utviklingsarbeid. Se Her er det både utviklingskultur og utviklingsledelse: Læringsverdier: Erkjennelsen av et langsiktig arbeid Definerte verdier ligger i bunn Bygger videre på egen identitet og at ting er ekte Eierskapet til landsbybegrepet Prosjekt og hverdagsliv går hand i hand Arbeider helhetlig – rød tråd – gjenkjennbart Folk i lederstillinger i både det offentlige, private og frivilligheten er både samfunnsentreprenører, administratorer, motivatorer og lokale støttespillere Utviklingsaktørene i Nordre Land er uredd Nasjonal oppmerksomhet. Har hatt to statsråder på besøk de siste årene

5 Halvor – evalueringer:
2009 kullet Ordkraft – vi fulgte tre kommuner over noe tid i 2010 for å se hvordan de tok tak i arbeidet da de kom hjem 2008 og 2010 kullet Oxford Research Gjennom omdømmearbeidet har kommunene gjort seg en del praktiske erfaringer i forhold til arbeidsprosesser og tiltak. I punktene under summerer vi opp noen av de forholdene som kan være nyttige for andre kommuner: 1)Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er verdt det. Gjennom en grundig forankringsprosess vil en få en mye mer solid plattform for kontinuerlig utvikling samt en bedre utnyttelse av den samlede kompetansen. Dette vil gi bedre utviklingsevne på sikt og bedre resultater. 2) Det er nyttig med en forankring i kommunens generelle arbeid. Dette gjør at arbeidet får en god forankring og blir fokusert på i den daglige driften. En annen gevinst er at en forplikter seg til å jobbe med omdømme over tid. Dette er svært viktig i og med at omdømmearbeid krever langsiktig og systematisk jobbing for å gi resultater. 3)Det viktigste i forhold til omdømmearbeid er hva en faktisk gjør. Det er det som må ligge i bunn. Dette innebærer at de ulike kommunene må ha fokus på utvikling av sitt tjenestetilbud samt bidra for å legge til rette for utvikling i privat og frivillig sektor. 4) Det kan være fornuftig å konsentrere seg om noe av den «lavere hengende frukten» i begynnelsen. Da vil en kunne få noen konkrete resultater å vise til, noe som vil kunne gi momentum til omdømmearbeidet. På den måten vil en kunne komme inn i en god sirkel. En annen gevinst ved å ha noen tidlige resultater å vise til og få kommunisert dette ut, er at det kan gjøre det lettere å nå gjennom i forhold til å skaffe midler til ulike typer utviklingsprosjekter, f.eks Bolyst.

6 Eidfjord Kvinesdal Eidfjord har ca 900 innbyggere
To kommuner som vi følges av Oxford Eidfjord kommune, Hordaland – omdømmeskolen 2010 Har følgende målsetting; ”Man skal øke bevisstheten om at omdømme er noe man bør arbeide med, hver og en av oss i bygda. Øke samarbeidsånden mellom ulike sektorer i kommunen” De har ambassadørskole som dere kan lese mer om på Distriktssenteret sin hjemmeside – på skolen er det grunnkurs, videregående kurs, bachelor og mastergrad. Kvinesdal kommune (Vest-Agder) deltar på saman om ein betre kommune – team heltid/deltid – omdømmeskolen 2010 Kvinesdal kommune har nettopp gjennomført ei innbyggarundersøking som viser at kommunen sitt omdømme blant innbyggarane, er blitt styrka i perioden 2009 til 2011. Det viser at vi er på rett veg når det gjeld det langsiktige og viktige omdømmearbeidet som kommunen har satt i gang. Omdømmeskulen i regi av Distriktssenteret har vore til inspirasjon for oss, og ikkje minst når vi skal ta det vidare ut til innbyggarane (intervju m ed kommunalsjef Jostein Røysland). Har forankring i kommuneplanen I Kvinesdal sin handlingsplan finner vi at de arbeider med: Kvalitetstiltak på tjenesteområdene Kommunikasjon- og dialogtiltak. Innbyggerundersøkelser og vil ansette innbyggerkonsulent. Denne personen skal arbeide med inkluderingstiltak/medvirkning Kommunikasjonsstrategi vertskapsrollen Eidfjord har ca 900 innbyggere 1500 kvadratkilometer, hvorav 95% befinner seg over 600 meter over havoverflata Vakker – vennlig – vågal 5800 innbyggere

7 Ta kontakt med Distriktssenteret
facebook.com/distriktssenteret twitter.com/distriktssenter Meld deg på Nyhetsbrevet vårt

8 Praktisk informasjon 25 og 26 september Stiklestad, Verdal
13-15 november Malangen brygge, Balsfjord 17-18 januar 2013, Drammen Hjemmeoppgaver Speedrådgivning og oppfølging underveis Kostnader Wikispaces – facebook - kunnskapsdeling Kontaktpersoner Anne Irene

9 Birte Fossheim Tlf Anne Irene Myhr Tlf Grete Bækken Mollan Tlf

10 Harald Arnt Øyvind Kåre Stig


Laste ned ppt "OMDØMMESKOLEN og 26 september 2012, Stiklestad, Verdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google