Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Romsdal regionråd, fredag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Romsdal regionråd, fredag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Romsdal regionråd, fredag 04.04.2014
Tema: Kommunereform Møte i Romsdal regionråd, fredag

2 Rapport fra ekspertutvalget overlevert til statsråd Jan Tore Sanner, 31.mars 2014

3 Mål for reformen: Et sterkt lokaldemokrati
Kommunereformen skal sikre et sterkt lokaldemokrati. Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv. Større og mer robuste kommuner vil gjøre at dagens oppgaver kan løses med mindre behov for interkommunale løsninger og statlig detaljstyring.

4 Mandatet til Ekspertutvalget

5

6 Utvalgets anbefalinger:

7 Utvalgets anbefalinger, forts.

8 Utvalgets anbefalinger, forts.

9 Tenketank ! Første møte 3.janunar
Hvordan skape robuste kommuner i MR ? Hvordan få til en god prosess ? Møte nr 2 ble holdt 2.april – innspill til Ekspertutvalgets rapport og videre arbeid!

10 Innspill til ekspertutvalget
Hvordan sikre et aktivt demokrati i en slik ny kommunestruktur ? Omlegging av økonomiske virkemidler! En ny inntektsmodell må understøtte en ønsket kommunestruktur. Et høyst aktuelt virkemiddel i Møre og Romsdal: Bygging av infrastruktur vil være «olje i maskineriet»

11 Innspill til ekspertutvalget
Innbyggerforståelse! Hvorfor kommunereform? Ref. runden for 10 år siden Samfunnsutvikling i Møre og Romsdal – må bygge på kraften i og rundt byene. Sette byene i stand (økonomi) til å være en regional pådriver Statens må samordne sin egen regionalisering! Mer rammestyring – bør bety flytting av ressurser fra direktorat mm - For å gi reformen legitimitet!

12 Innspill til ekspertutvalget
Vi ser at ……. Er generalistkommunen det optimale ? Klarer man å få til robuste kommuner i distriktet ? For eksempel indre Nordmøre Hvordan unngå «byskrekken» ? Landkommunene er skeptisk til sammenslåing med bykommunene. Redd for å bli «spist opp».

13 Nytt motsegn-rundskriv med oversendingsbrev fra statsråd Sanner
Viktige interesser skal komme fram så tidlig som mogleg med tidleg medverknad og dialog Motsegn skal berre fremjast når det er naudsynt og med ei konkret grunngjeving Målet er at flest mogleg saker blir løyst så tidleg som mogleg i planprosessen og på lokalt nivå Plansakene skal behandlast så raskt og effektivt som mogleg Omsynet til lokaldemokratiet skal vektleggast sterkare framover

14 Sagt på Fylkesmannsmøte 26. mars;
Fra statsråd Jan Tore Sanner: De utfordringene kommunene står ovenfor går ikke over! Fylkesmannen er en viktig medspiller for å forenkle, fornye og effektivisere offentlig sektor. Mål: Et mindre byråkratisk byråkrati! Regjeringen vil forenkle plan og bygningsloven. Det lokale selvstyre trumfer ikke alt! Fra 2015: Mest sannsynlig at Fylkesmannen skal koordinere alle statlige innsigelser


Laste ned ppt "Møte i Romsdal regionråd, fredag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google