Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland. VISJON, MÅL, SATSINGSOMRÅDER NHO-Hordaland slutter seg i hovedsak til visjon, mål og satsingsområder…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland. VISJON, MÅL, SATSINGSOMRÅDER NHO-Hordaland slutter seg i hovedsak til visjon, mål og satsingsområder…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland

2 VISJON, MÅL, SATSINGSOMRÅDER NHO-Hordaland slutter seg i hovedsak til visjon, mål og satsingsområder…

3 REGIONPERSPEKTIVET Positivt med en erkjennelse av felles bolig, arbeids- og servicemarked, der næringslivet har interesser på tvers av kommunegrenser. Dette kan være en kilde til samarbeid mellom kommuner. Næringslivet har etterlyst dette…

4 KOMPARATIVE FORTRINN Positivt at en velger å satse på næringer der Hordaland har komparative fortrinn: Hav, kyst og energinæringene Dette bygger opp under Fylkesplanen og Regionalt utviklingsprogram og vil gi en styrket innsats hvis ressursene koordineres.

5 REGIONER MED VEKST Regioner med vekst kjennetegnes ved at de har vekst i folketall, forekomst av universitet og høgskoler, næringsstruktur og interkommunalt samarbeid.

6 REGIONER MED VEKST Næringsstruktur: Regioner som har mange tjenesteytende bedrifter har en mer positiv næringsutvikling enn regioner som har lav andel. Regioner med relativt mange industriforetak gjort det dårligere enn regioner med lite industri. Ettersom konkurranseevnen i Norge er svekket er det mest ”lønnsomt” for regionene å minst mulig konkurranseutsatt næringsliv.

7 REGIONER MED VEKST Interkommunalt samarbeid: Vi ønsker oss et forpliktende interkommunalt samarbeid med for eksempel felles bedriftsrådgivningstjenester, veiledningstjenester for nyetablerere, felles næringsfond, felles arealplanlegging og felles interkommunalt næringsselskap. Interkommunalt samarbeid er et kjennetegn for regioner med vekst.

8 GLOBALISERING Globalisering: Sammenlignet med andre land kan Norge fremstå som en global vinner. Vi er blant de landene i verden som tjener mest på globaliseringen ved at våre viktigste eksportvarer – olje, gass, metaller, fisk og transporttjenester (skipsfart) – har hatt en svært god prisutvikling. Naturressurser alene kan ikke sikre vår posisjon i den globale konkurransen. Hva får globaliseringen å si for regionen og hvilke tiltak kan kommunen bidra med?

9 Arbeidskraften og kompetansen er vår viktigste ressurs Kilde: Finansdepartementet % % % %

10 Andel sysselsatte Prosent Norge USA EU Kilde: OECD, Norges Bank

11 Kilde: Bergens Tidende 05.08.2006

12 HVORDAN SKAFFE ARBEIDSKRAFT KOMMUNENS BIDRAG? FORHOLDET OG KONKURANSEN MELLOM OFFETLIG OG PRIVAT SEKTOR?

13 Kilde: Trygdeetaten Tall for sykepenger ved utgangen av 2005 er anslag basert på endringen juni 2004/juni 2005 Vel 545.000 personer på ulike trygdeordninger i 2005 I tusen personer

14 Arbeidstimer utført per ansatt Norge USA EU Kilde: OECD, Norges Bank

15 6-timersdag tilsvarer 9 ukers mer ferie Antall virkedager ferie Kilde: NHO

16 KOMMUNEPLANEN (næringsplanens rolle) Andre planer: Hva må andre planer ta inn over seg for at det skal skje tilsiktet næringsutvikling i regionen. Eks.vis: Boligarealer og boligbygging Næringsarealer og struktur Barnehager og skoler Infrastruktur Offentlige tjenester som konkurransefortrinn

17 Business Region Bergen Vi nevnte dette som et ønske under ”oppstartskonferansen”, men det sies lite om mandat osv… Selskapet må ha regional forankring og legitimitet.


Laste ned ppt "Tom Knudsen Regiondirektør NHO Hordaland. VISJON, MÅL, SATSINGSOMRÅDER NHO-Hordaland slutter seg i hovedsak til visjon, mål og satsingsområder…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google