Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiver og utfordringer i Barentshavet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiver og utfordringer i Barentshavet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiver og utfordringer i Barentshavet
ArcticPro 2015 Tromsø januar 2015 Perspektiver og utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styremedlem North Energy ASA

2 Utviklingsperspektiver Klima og avstander - hva betyr det?
Foredraget Utviklingsperspektiver Klima og avstander - hva betyr det? Sikkerhet og beredskap

3 Maritime perspektiver i Arktis
Det nye aktivitetsbilde Fiskeriaktiviteten følger endret vandringsmønster lengere mot nord Økt turisttrafikk Økt russisk olje- og gassvirksomhet i Karahavet og på Yamal Økt industriell og maritim aktivitet med Longyearbyen som logistikksenter Økt norsk olje- og gassvirksomhet i Barentshavet Nye sikkerhetsstandarder er under utvikling Polarkoden for skipstrafikk NORSOK for olje- og gassvirksomheten - den sterkeste driveren

4 Olje- og gassaktiviteten i norsk Barentshav
? Hoop Johan Castberg Oil Terminal Veidnes

5 Aktivitetskart oktober 2014

6 Olje- og gassperspektiver i nord
Geopolitiske føringer Restriksjoner for deltagelse i Russland Gassforsyning til Europa Russisk aktivitet Mangler offshorekompetanse Sannsynlig fokus på ressursene i øst Norsk aktivitet Usikkerhet om Arktisk Barentshav Optimisme om kystnært Barentshav Økt fokus på gassleveranse til Europa Eksportledning for gass Lofoten - Vesterålen (?)

7 Perseevsky Rosneft/Statoil
Rosneft/ENI Rosneft/ENI Prospects in the Barents Sea East are to be awarded in (23rd Round postponed to 2015) The Russian activity areas are shown in blue to remind us that we ar not alone: Rosneft/Eni – will drill in 2016 (2D in 2013 and 2D to be performed this year) Rosneft/Statoil – drilling in (?) Announced by Statoil early this year

8 Ptil NORSOK N003 Område C - Arktisk Barentshav

9

10 Barentshavet Arktiske forhold Vinterklima

11 Klimautfordringer i det arktiske Barentshav
Hva er spesielt for Arktis = «Ny normalsituasjon» Arktiske stormer og polare lavtrykk Ising i lange perioder Snødrev (tråg) i lange perioder Isfjell, «growlers» og «blåis» Totalt mørke i flere måneder Svært lange avstander Svært dårlig kommunikasjon (ikke sann tid) Tett tåke i sommerhalvåret

12 Growlers - den største trusselen installasjoner og skip
H Ikke synlig på satelittbilder Growlers H < 1 m Små isfjell Isfjell H > 5 m Synlig på satelittbilder Kollisjonshastighet?

13 Livbåt

14 Foto: Ragnhild Normann
Melkøya, februar 1997 Foto: Ragnhild Normann

15 «NARVE», Melkøya - Januar 2006 Kilde: Finnmark Dagblad

16 US National Weather Service Sea spray on deck after a few hours threatens operability and stability (may capsize) 3-5 cm/hour has been observed New conceps have to be developed for operation, evacuation and rescue

17 Tenk deg denne riggen utsatt for en situasjon med
Storm, ising, snøfall, growlers og mørketid - samtidig Hva med stabilitet, HMS og EER?

18 Operasjonelle utfordringer for olje- og gassvirksomheten i Arktisk Barentshav
Skille mellom leting og produksjon Boreoperasjoner kun i sommermånedene pga. ising/is Drift må tilpasses den nye «arktiske normalsituasjon» «Ice Management» Kontinuerlig isovervåkning, isbryting og borttauing av isfjell Maritim sikkerhet Mannskapsskifte kan kun skje når været tillater det EER krever nytt konsept for livbåt/redningsfartøy Ising på en plattform gjør en «semi» uegnet om vinteren Lasting til havs Svak regularitet og stor risiko for produksjonsstopp Maritimt krevende og risikofyllt

19 Messages from NPD NPD will continue to focus on issues that is important for the total resource management – and the total value creation for the society, as: Secure a step-wise exploration strategy of the area that safeguards value of geological information – and creates values Coordinated area-development – low unit costs and high resource recovery Value of future flexibility Portfolio effects

20

21 Utbyggingskonsept for Arktisk Barentshav
Store og robuste feltsentre Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen Tilrettelagt for senere feltutbygginger og for olje- og gassprosessering Fjernstyrte prosessanlegg, dvs. meget lav vinterbemanning Senter for energiforsyning og beredskap VM-arbeid i sommerhalvåret Barentshavet-Nord som utbyggingsområde Egnet for GBS Kan gi de sikreste utbyggingsløsninger

22 Framtidsvisjon

23 Maritime FOU-oppgaver
Temaområder Overvåkning, varsling og operative rutiner Isfjell-håndtering Oljevernberedskap Redningsoperasjoner Tverrfaglig FOU Maritime fag og erfaringer Værvarsling og satellittovervåking Samarbeidsrelasjoner Test og treningssenter i Nordkapp og Lofoten Kystnært oljevern m/fiskebåtdeltakere

24 Samarbeide olje og fisk?

25 Premisser for en helhetlig Lo-Ve løsning
Områdeløsninger legges til grunn ved Lisenstildelinger og utbyggingsløsninger Utbyggingsløsninger Ingen flytende prosessanlegg eller lastebøyer i områder med lange fiskeperioder Rammeavtaler med fiskerorganisasjonene Tidsperioder for offshoreaktivitet Prinsipper for kompensasjon Norges beste oljevernberedskap Fokus på kystnær beredskap og kortest mulig responstid Aktiv deltagelse fra fiskeflåten (ref. Vest-Finnmark)


Laste ned ppt "Perspektiver og utfordringer i Barentshavet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google