Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiver og utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styremedlem North Energy ASA ArcticPro 2015 Tromsø 13.-14. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiver og utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styremedlem North Energy ASA ArcticPro 2015 Tromsø 13.-14. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiver og utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styremedlem North Energy ASA ArcticPro 2015 Tromsø 13.-14. januar 2015

2 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Utviklingsperspektiver Klima og avstander - hva betyr det? Sikkerhet og beredskap Foredraget

3 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Det nye aktivitetsbilde Fiskeriaktiviteten følger endret vandringsmønster lengere mot nord Økt turisttrafikk Økt russisk olje- og gassvirksomhet i Karahavet og på Yamal Økt industriell og maritim aktivitet med Longyearbyen som logistikksenter Økt norsk olje- og gassvirksomhet i Barentshavet Nye sikkerhetsstandarder er under utvikling Polarkoden for skipstrafikk NORSOK for olje- og gassvirksomheten - den sterkeste driveren Maritime perspektiver i Arktis

4 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Oil Terminal Veidnes ? Hoop Olje- og gassaktiviteten i norsk Barentshav Johan Castberg

5 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Aktivitetskart oktober 2014

6 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Geopolitiske føringer Restriksjoner for deltagelse i Russland Gassforsyning til Europa Russisk aktivitet Mangler offshorekompetanse Sannsynlig fokus på ressursene i øst Norsk aktivitet Usikkerhet om Arktisk Barentshav Optimisme om kystnært Barentshav Økt fokus på gassleveranse til Europa Eksportledning for gass Lofoten - Vesterålen (?) Olje- og gassperspektiver i nord

7 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Perseevsky Rosneft/Statoil 7 Rosneft/ENI

8 Ptil NORSOK N003 Område C - Arktisk Barentshav

9

10 Barentshavet Arktiske forhold Vinterklima

11 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Hva er spesielt for Arktis = «Ny normalsituasjon» Arktiske stormer og polare lavtrykk Ising i lange perioder Snødrev (tråg) i lange perioder Isfjell, «growlers» og «blåis» Totalt mørke i flere måneder Svært lange avstander Svært dårlig kommunikasjon (ikke sann tid) Tett tåke i sommerhalvåret Klimautfordringer i det arktiske Barentshav

12 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Growlers - den største trusselen installasjoner og skip Growlers H < 1 m H Små isfjell Isfjell H > 5 m Synlig på satelittbilder Ikke synlig på satelittbilder Kollisjonshastighet?

13 Livbåt

14 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Foto: Ragnhild Normann Melkøya, februar 1997

15 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no «NARVE», Melkøya - Januar 2006 Kilde: Finnmark Dagblad

16 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no US National Weather Service

17 North Energy ASA, Markedsgata 3, Alta, Norway. Phone: (+47) 78 60 79 50 · Fax: (+47) 78 60 83 50 · E-Mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Tenk deg denne riggen utsatt for en situasjon med Storm, ising, snøfall, growlers og mørketid - samtidig Hva med stabilitet, HMS og EER?

18 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Skille mellom leting og produksjon Boreoperasjoner kun i sommermånedene pga. ising/is Drift må tilpasses den nye «arktiske normalsituasjon» «Ice Management» Kontinuerlig isovervåkning, isbryting og borttauing av isfjell Maritim sikkerhet Mannskapsskifte kan kun skje når været tillater det EER krever nytt konsept for livbåt/redningsfartøy Ising på en plattform gjør en «semi» uegnet om vinteren Lasting til havs Svak regularitet og stor risiko for produksjonsstopp Maritimt krevende og risikofyllt Operasjonelle utfordringer for olje- og gassvirksomheten i Arktisk Barentshav

19 Messages from NPD NPD will continue to focus on issues that is important for the total resource management – and the total value creation for the society, as: 1.Secure a step-wise exploration strategy of the area that safeguards value of geological information – and creates values 2.Coordinated area-development – low unit costs and high resource recovery 3.Value of future flexibility 4.Portfolio effects

20

21 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Store og robuste feltsentre Knutepunkt for prosessanlegg på havbunnen Tilrettelagt for senere feltutbygginger og for olje- og gassprosessering Fjernstyrte prosessanlegg, dvs. meget lav vinterbemanning Senter for energiforsyning og beredskap VM-arbeid i sommerhalvåret Barentshavet-Nord som utbyggingsområde Egnet for GBS Kan gi de sikreste utbyggingsløsninger Utbyggingskonsept for Arktisk Barentshav

22 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Framtidsvisjon

23 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Temaområder Overvåkning, varsling og operative rutiner Isfjell-håndtering Oljevernberedskap Redningsoperasjoner Tverrfaglig FOU Maritime fag og erfaringer Værvarsling og satellittovervåking Samarbeidsrelasjoner Test og treningssenter i Nordkapp og Lofoten Kystnært oljevern m/fiskebåtdeltakere Maritime FOU-oppgaver

24 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Samarbeide olje og fisk?

25 North Energy ASA, Markveien 38B, P O Box 1243, NO-9504, Norway. Phone: +47 78 60 79 50 · Fax: +47 78 60 83 50 · E-mail: post@northenergy.no · www.northenergy.no Områdeløsninger legges til grunn ved – Lisenstildelinger og utbyggingsløsninger Utbyggingsløsninger – Ingen flytende prosessanlegg eller lastebøyer i områder med lange fiskeperioder Rammeavtaler med fiskerorganisasjonene – Tidsperioder for offshoreaktivitet – Prinsipper for kompensasjon Norges beste oljevernberedskap – Fokus på kystnær beredskap og kortest mulig responstid – Aktiv deltagelse fra fiskeflåten (ref. Vest-Finnmark) Premisser for en helhetlig Lo-Ve løsning


Laste ned ppt "Perspektiver og utfordringer i Barentshavet Johan Petter Barlindhaug Styremedlem North Energy ASA ArcticPro 2015 Tromsø 13.-14. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google