Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk gass – fra kilde til marked Brian Bjordal Kristiansund 7. desember 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk gass – fra kilde til marked Brian Bjordal Kristiansund 7. desember 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk gass – fra kilde til marked Brian Bjordal Kristiansund 7. desember 2006

2 Verdifulle ressurser - Store investeringer - Viktige beslutninger

3 Gasscos roller i det norske gass-systemet 1. Operatøroppgaver - ansvar for drift av infrastrukturen på vegne av eierne. 2. Ansvar for tildeling av kapasiteten som til enhver tid er i infrastrukturen. 3. Arkitektrolle - ansvar i planlegging av framtidens rørledninger, transportanlegg og terminaler.

4 Vår agenda Sikker drift, pålitelig leverandør Vår jobb nr. 1! GNE – Gas Network Expansion Helhetlig utvikling av infrastrukturen – optimal innfasing av nye rør og anlegg Co2-håndtering Verdikjeder – fangst, transport, mulig anvendelse, deponering GiN - Gass i Norge Rør til Østlandet, Sverige? Forskning og utvikling Teknologi, nye løsninger Infrastruktur utvikling Gassco arkitekt rolle Norsk gass forsyning

5 Next >>

6 Transportsystemet – gassnasjonens juvel 7800 km med store høytrykksrør (inkludert Langeled) 5 stigerørs-/kompressorplattformer 2 store prosessanlegg (Kårstø og Kollsnes) Mottaksterminaler i fire europeiske land Et integrert system knyttet til: -De fleste olje- og gassfelt på norsk sokkel -Store distribusjonssystemer for gass i Europa -Norske distribusjonssystemer Transport av naturgass i kontraktsåret 2005 -86,6 mrd. Sm3 tørrgass i rør -9,7 mill. tonn NGL/kondensat med skip

7 Norsk gass i det store bildet Ressursporteføljen? Ingen nye store funn, leting er nøkkelen! Nye produksjonsfelt? Etter Ormen Lange og Snøhvit ferdigstilles! Gassmarkedet? Etterspørselsutvikling, maktstrukturer, konkurransekrefter, gasspris! Klimapolitikken? Globale og europeiske rammevilkår! Storpolitikken? EU – Russland, geopolitiske forhold! Kilde: Oljedirektoratet, Faktaheftet 2006, Fig 5.2

8 Norsk sokkel – på platå(?) Kilde: NPD 2006

9 Sentral rolle som infrastrukturutvikler Gassco skal sikre en effektiv prosess for videreutvikling av gassinfrastrukturen på norsk sokkel, der helhetlige og langsiktige hensyn ivaretas. Våre oppgaver knyttet til infrastrukturutvikling utføres på vegne av: • Myndighetene - Vurdere om de helhetlige og langsiktige hensyn er ivaretatt • Rettighetshavere på sokkelen - Som prosjektleder for en rettighetshavergruppe - Som operatør for Gassled

10 Den Helder Zeebrugge St. Fergus Gas Network Expansion Project - GNE Troll Kollsnes

11 Norskehavet – Krevende framtid Nyhamna Tjeldbergodden Victoria Luva Hvitveis Stetind Onyx Marulk 100 km Ormen Lange Åsgard Norne Heidrun Draugen Skarv/Idun

12 Den Helder Zeebrugge St. Fergus Norskehavet i en helhetlig løsning

13 Gassens Soria Moria Ingen nye store funn Platå produksjon i 2013? Markedsstruktu rEtterspørsel og pris Klimapolitikk Rammevilkår / CO 2 Geopolitikk EU-Russland


Laste ned ppt "Norsk gass – fra kilde til marked Brian Bjordal Kristiansund 7. desember 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google