Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY dag KOMMUNIKASJONSTRENING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY dag KOMMUNIKASJONSTRENING"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY 4401 4. dag 10.10.2007 KOMMUNIKASJONSTRENING

2 Agenda 09.15 – 11.30: Kommunikasjon og prinsipper for
kommunikasjonstrening 11.30 – 12.15: Lunsj 12.15 – 14.00: Gruppearbeid 14.15 – 16.00: Plenumgjennomgang

3 Gruppearbeid En person ble ansatt i en offentlig barnehage i Personen opplevde å bli dårlig behandlet av andre ansatte og ble i 2003 sykemeldt for ett år grunnet depresjon, angivelig forårsaket av mobbing på arbeidsplassen. I 2005 fikk personen jobb ved annen barnehage i kommunen og i 2006 overført til annen barnehage. Personen føler fremdeles at det er iverksatt en kampanje mot henne som er preget av mobbing. Kommunen selv stiller seg uforståelig til dette. Den ansatte er nå på ny langtidssykemeldt med et betydelig redusert selvbilde og har gått over på rehabiliteringsmidler.

4 Gruppeoppgave (forts)
Den ansatte ønsker fremdeles å jobbe i barnehage med under gode og trygge betingelser. Kommunen og de ansatte mener at de ikke trakasserer men at kollegaen ikke fungerer sammen med de andre og heller ikke sammen med barna. Situasjonen er fastlåst. Gruppen er kalt inn som sakkyndige for å avklare forholdet. Hva vil gruppen gjøre. Lag er fremdriftsplan for arbeidet og drøft mulige problemstillinger og løsningsforslag.

5 ”Risikoøvelse” Beskriv gunstig egenatferd i gruppa
Beskriv forbedringsområder ved egenatferden i gruppa Beskriv gunstig atferd til kollega i gruppa Beskriv forbedringsområder ved atferden til kollega i gruppa

6 Tema: Hva er kommunikasjon? Hvorfor er god kommunikasjon viktig?
Hvordan lærer vi bedre kommunikasjon gjennom kroppsspråk? Hvordan lærer vi bedre kommunikasjon gjennom tale

7 Kommunikasjon når minst to eller flere mennesker er sammen på samme område, til samme tid, og med noe til felles. Å være alene på kafé: avislesing er ikke kommunikasjon. Sammen med venner på kafé: avislesing er kommunikasjon – kanskje ikke bevisst for den som sitter med avisa, men for de andre

8 Kommunikasjon er: Tale – Verbalt språk
(ord, ordsammensetning, toneleie, pauser, tempo, volum) Kroppsspråk (øyne, munn, panne, kjeve, kinn, overkropp, hender, føtter, sittestilling, distraherende bevegelser – ”tics”)

9 Blikkontakt viktig Våre øyne søker først og fremst andres øyne, dernest munnparti, hårfeste og andre områder i ansiktet med kontraster Grunnleggende ansiktsuttrykk: Glede, Avsky, Overraskelse, Sorg, Sinne og Frykt (bare aper og mennesker har ansiktsmuskler egnet til å uttrykke en bredde av følelser)

10 Hvordan vi bruker øynene
Sentrale områder: Andres øyne Munnparti Hårfeste Hakeparti

11 Universelle ansiktsuttrykk

12 Persepsjon av ansikter
Hva ser vi på: Øynene (høyre eller vestre) Munnen (lepper og tenner) Kontraster (hårfeste, kjeveparti)

13 Persepsjon av ansikter
Vi er trent til å se ansikter med hårfestet opp og kjevepartiet ned, Dette lager spor i hjernen som gjør det lett å se ansikter

14 Ansiktspersepsjon

15 Kommunikasjon er evnen til å:
Observere andre ansikter Oppfatte andre personers ansikter Lytte til hva andre sier Oppfatte hva andre sier Kontrollere egne ansiktsuttrykk Kontrollere egen oppførsel Kontrollere eget språkbruk

16 God kommunikasjon Hindrer konflikter og ubehag
Gir identitet og selvfølelse Reduserer ensomhet Gir støtte fra andre i vanskelige situasjoner Virker korrigerende på egen atferd Bedrer sosiale ferdigheter Øker personlig verdighet og integritet Bedrer evne til å håndtere stress og motgang Bedrer psykisk helse og velferd

17 Kommunikasjonens ”gylne regel”:
Opptre mot andre slik du ønsker at disse skal opptre mot deg: Forbered deg i god tid (mental trening) Tren deg i aktiv lytting Ta den andres perspektiv når du lytter (empati) Ta den andres perspektiv når du snakker

18 Trening i bedre kroppsspråk
1. Observasjon av andre mennesker 2. Motta tilbakemelding fra venner og bekjente 3. Observasjon av seg selv: i speilet på video

19 Trening i bedre kroppsspråk
Øynene: Ser jeg på personens øyne når jeg lytter? Ser jeg på personens øyne når jeg snakker? Ansiktet: Ser jeg kritisk ut (sur, grinete, negativ, aggressiv) Ser jeg vennlig ut (glad, åpen) Tar det lengre tid å se vennlig ut enn kritisk? Hvordan er ansiktsuttrykkene til de reisende på trikken?

20 Trening i bedre kroppsspråk
1. Observere andre ansikter 2. Plassering i forhold til en annen person: direkte i front (180 grader), virker mer konfronterende enn 45 – 90 graders plassering

21 Ansikt i profil gir bedre gjenkjenning enn ansikt sett en face

22 Trening i bedre samtale
Legg merke til enkelte viktige ord som den andre part benytter – ”nøkkelord” Søk å forstå hva den andre part sier Kontroller om det du har forstått er i samsvar med hva den andre mente å si Søk å gi uttrykk for dine egne meninger og synspunkter i forhold til hva den andre forstår Kontroller om den andre har forstått hva du mente å si Vær forsiktig med bruk av humor, i verste fall kan dette virke støtende og nedverdigende.

23 Samtaletrening Unngå angrep på person, fokuser på personens handlinger
Forsøke å forstå den annen parts perspektiv Bygge på den andre parts ideer, aksepter at de eksisterer Let etter felles verdier og felles interesser Påpeke den andre parts positive bidrag

24 Ta ansvar for uheldige konsekvenser
Dersom den annen part skader deg, vær villig til tilgivelse Vis ansvar for den andre parts legitime behov Gi den andre makt/ressurser til å bidra effektivt i prosessen Vær ærlig Oppretthold høy moralsk integritet gjennom uenighet og konflikter

25 Samtaletrening Jeg hører på andre som snakker
Jeg snakker med meg selv, eventuelt med båndopptager og lytter på den i etterkant Jeg skriver ned tankene og leser dette høyt, eventuelt med båndopptager, og lytter på dem i etterkant Jeg deltar i samtalegrupper hvor hver enkelt forteller noe

26 Samtaletrening Jeg forteller noe om meg selv jeg gjør bra
Jeg forteller noe om meg selv jeg kan forbedre Jeg forteller hva som er målet mitt for å føre samtaler i fremtiden Jeg forteller hva som er hindringene som gjør at jeg kanskje ikke når dette målet i fremtiden

27 Betydningen av forpliktende samtaler
En viktig ”investering” er å utvikle kontakt med venner hvor jeg kan snakke fortrolig. Det er dokumentert at fortrolige samtaler gir bedre helse. Det er også viktig å ha hobbyer og å oppleve glede i hverdagen Glede og humor har en rekke positive egenskaper på kroppen og på forholdet til andre mennesker

28 Kommunikasjonens ”gylne regel”
Opptre mot andre slik du ønsker at disse skal opptre mot deg.


Laste ned ppt "PSY dag KOMMUNIKASJONSTRENING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google