Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesektoren som marked

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesektoren som marked"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesektoren som marked

2 Om Gatsoft AS Administrasjon Marked Kundeleveranser Produktutvikling
20 års erfaring med utvikling av arbeidsplansystemer Markedsledende i Norge Kontorer i Porsgrunn, Oslo og Lund 51 ansatte Administrasjon Daglig leder Økonomi & administrasjon (2) Marked Marked Norge (3) Marked Sverige (1) Kundeleveranser Brukerstøtte (9) Teknisk (4) Prosjekt og konsulent (8) Produktutvikling 4 utviklingsteam (16) Eget testteam + testutvikler(5) Ledelse produktvikling (2) og interaksjonsdesigner (1)

3 Rapportere/analysere
Gat løsningskonsept Ansattportalen MinGat Lederverktøyet Gat Komplett verktøy for korrekt arbeidsplanlegging Planlegge Dialog med leder Forespørsler direkte til leder om fravær, overtid, bytte av vakt m.m. MinGat Vaktboka for daglig ajourhold: registrering av fravær, forskjøvet vakt, overtid, vaktbytter m.m. Styre/administrere Presentasjon/visning av relevant informasjon som omhandler den ansattes arbeidstid og lønn Informasjon Analyse av operative virksomhetsdata fra Gat for rask datainnsamlingen og iverksetting av tiltak Rapportere/analysere

4 Modulbasert løsning Planlegge Styre Analysere Fleksitid Ansatt- portal
Kompetanse Analyse Daglig styring Ønske- turnus Oppgaver 2-veis sms Mobile- løsninger Arb.plan generator IA fravær Fleksitid Time- registrering Budsjett analyse Vikar Admin. Ansatt- portal Arbeidsplanlegging Lov og avtaleverk Kompetanse Auto. lønnsberegning Ansattregister m/historikk Grovplan Heltidsmodul Ønskeplan Oppgaveplan- legging Arbeidsplan- generator Vaktbok Ansattportalen MinGat Fleksitid Integrasjon Exchange /Outlook Webservices Avvik og påminnelser Fraværsoppfølging (IA) Prosjekt-/time Mobil/2-veis sms Vikaradministrasjon Gat analyse Ressursstyrings- indeks Budsjett/økonomi (EFO) Rapporter Spørre- undersøkelser

5 Utberedelse og bruk i Norge
Ca. 1/3 av alle yrkesaktive jobber en eller annen form for turnus eller skift Av disse benytter ca.1/3 Gat som sitt arbeidsplan og ressursstyringssystem brukere av Gat

6 Helse som marked Sykehus - antall ansatte
Regjeringen.no - oppdatert: Antall ansatte/årsverk: Helse Sør-Øst:  / 55.000  Helse Vest: / Helse Midt: / Helse Nord: / Sysselsetting i kommuner – pleie og omsorg SSB – Kostra oppdatert: 2013 Antall ansatte/årsverk: Alle kommuner ? / Totalt: årsverk

7 Satsing på Helsesektoren
1991 2000 2001 2002 2003 2007 2009 2014 Mange ulike løsninger uten noen bevisst produktstrategi. Satser på 2 produkter: Skipsklarering Turnus mot helse Kartlegging av behovene gjennom ett OFU prosjekt i regi av Innovasjon norge Vinner vårt første sykehus Telemark sentralsykehus Vinner Helse Øst og Helse Nord Vinner Helse Vest Starter prosessen rettet mot Sverige Vinner Helse Sør-Øst og Helse Nord (Nasjonal rammeavtale) Integrasjon med Dips og Imatis. Forlenger avtalen med HSØ og HN Pr. Dato 81 stk. Pleie og omsorg i kommuner Pr. Dato 19 stk. Private/ideelle helseinstitusjoner

8 Satsingen i det Svenske markedet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Beslutning om å satse utenfor Norge. Sverige ble valgt etter nøye vurdering Etablerer markedsorg. og påbegynner produkttilpasning Market Acceptance workshop fasilitert av Innovasjon Norge Jobbet aktivit med å finne samarbeidspartnere og kundenes møteplasser Ansatter 2 konsulenter for å betjene det Svenske markedet Utvikler Legeplan Utvikler Produksjonsplan Vinner 2 Länsting Utvikling av nye funksjoner for sykehus. Etablerer kontor i Malmø. Signerer avtale med 2 nye kommuner Norrbottens Läns Landsting Signerer kontrakt med det 3. Länstinget i Sverige. Godkjenning av SLL og Liö.

9 ? Strategisk utfordring HR applikasjon
Korrekt arbeidsplanlegging (ihht Lov og avtaleverk) Beregning av korrekt lønn Oversikt og kontroll Reduksjon av manuelle prosesser HR applikasjon

10 Strategisk utvikling Helhetlig planlegging Bemanning
Ei undersøking utført i 2012 viste at: planlagde timeavtalar måtte planleggast på nytt det var ein teoretisk kapasitet på omkring fleire polikliniske kontaktar pasientar ikkje møtte til planlagde timeavtalar på poliklinikk eller annan konsultasjon pasientar ønskte å endre tidspunktet for timeavtalane sine, ein stor del av desse timane klarte ikkje poliklinikken å gi til andre pasientar 8 600 pasientar blei behandla med fristbrot pasientar sto på venteliste Pasient Utstyr & lokaler

11 Strategisk utfordring
Virksomheten Imøtekomme behov og forventninger Ledelse Pasient/ Brukere/ Kunder Ansatte Pasienter, Brukere, Kunder, Innbyggere Varer og/eller tjenester Gat Systemstøtte Planlagt arbeidstid Tilpasset bemanning Korrekt avlønning Lov & avtale Påminnelser Godkjenning Kommunikasjon Ansattportal Historikk Analyser Forbedringer

12 Strategisk utfordring
Oppgaveplan Legeplan Produksjonsplan Integ. pasientsystemer Analyse Korrekt arbeidsplanlegging (ihht Lov og avtaleverk) Beregning av korrekt lønn Oversikt og kontroll Reduksjon av manuelle prosesser

13 Videreutvikling rettet mot helse
Bemanningsplanlegging Arbeidsoppgaver Produksjonsplan og Legeplan Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer

14 Produksjonsplanlegging
Ressurser Per Olsen Eva Hansen Medarbeider Legekomp. A Spl.kompetanse C Kompetanse 100 % 50 % Stillings% Arbeidsplan Historisk produksjon Endringer i sykdomsbilde Demografiske endringer Nye behandlingsmetoder Prioriteringer og satsningsområder Estimert behov Produksjonsplan Resurs og kompetansebehov Produktkatalog Kne operasjon Produkt Hofte operasjon Legekomp. A Spl.kompetanse C Ressurs …………………………………… 1 timer 2 timer Mengde

15 Videreutvikling rettet mot helse
(DIPS, Orbit, Imatis etc.) Pasientadministrative system Mobil Intranett Whiteboards Egen portal Bemanningsplanlegging Arbeidsoppgaver Produksjonsplan og Legeplan Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer

16 Suksesskritierier for Gatsoft:
Råd og tips ! Suksesskritierier for Gatsoft: Klare mål og strategier Langsiktig perspektiv Evne til å generalisere kundebehov Bruke virkemiddelapparatet (eks. Innovasjon Norge) . . Utfordringer: Få, men store kunder (underleverandør) Kompetanse på offentlige anbudsprosesser

17 (DIPS, Orbit, Cosmic etc.) Pasientadministrative system
Mobil Intranett Whiteboards Egen portal Bemanningsplanlegging Arbeidsoppgaver Produksjons- planlegging Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer


Laste ned ppt "Helsesektoren som marked"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google