Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesektoren som marked. Kundeleveranser Brukerstøtte (9) Teknisk (4) Prosjekt og konsulent (8) Produktutvikling 4 utviklingsteam (16) Eget testteam.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesektoren som marked. Kundeleveranser Brukerstøtte (9) Teknisk (4) Prosjekt og konsulent (8) Produktutvikling 4 utviklingsteam (16) Eget testteam."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesektoren som marked

2 Kundeleveranser Brukerstøtte (9) Teknisk (4) Prosjekt og konsulent (8) Produktutvikling 4 utviklingsteam (16) Eget testteam + testutvikler(5) Ledelse produktvikling (2) og interaksjonsdesigner (1) Administrasjon Daglig leder Økonomi & administrasjon (2) Marked Marked Norge (3) Marked Sverige (1) Om Gatsoft AS 20 års erfaring med utvikling av arbeidsplansystemer Markedsledende i Norge Kontorer i Porsgrunn, Oslo og Lund 51 ansatte

3 Gat løsningskonsept Ansattportalen MinGat Lederverktøyet Gat MinGat Dialog med leder Forespørsler direkte til leder om fravær, overtid, bytte av vakt m.m. Presentasjon/visning av relevant informasjon som omhandler den ansattes arbeidstid og lønn Informasjon Komplett verktøy for korrekt arbeidsplanlegging Planlegge Vaktboka for daglig ajourhold: registrering av fravær, forskjøvet vakt, overtid, vaktbytter m.m. Styre/administrere Analyse av operative virksomhetsdata fra Gat for rask datainnsamlingen og iverksetting av tiltak Rapportere/analysere

4 Planlegge StyreAnalysere Arbeidsplanlegging Lov og avtaleverk Kompetanse Auto. lønnsberegning Ansattregister m/historikk Grovplan Heltidsmodul Ønskeplan Oppgaveplan- legging Arbeidsplan- generator Vaktbok Ansattportalen MinGat Fleksitid Integrasjon Exchange /Outlook Webservices Avvik og påminnelser Fraværsoppfølging (IA) Prosjekt-/time Mobil/2-veis sms Vikaradministrasjon Gat analyse Ressursstyrings- indeks Budsjett/økonomi (EFO) Rapporter Spørre- undersøkelser

5 Ca. 1/3 av alle yrkesaktive jobber en eller annen form for turnus eller skift Av disse benytter ca.1/3 Gat som sitt arbeidsplan og ressursstyringssystem Utberedelse og bruk i Norge

6 Sykehus - antall ansatte Regjeringen.no - oppdatert: 30.10.2014 Antall ansatte/årsverk: Helse Sør-Øst: 70.000 / 55.000 Helse Vest: 25.000 / 18.000 Helse Midt: 19.000 / 14.000 Helse Nord: 14.000 / 12.000 Sysselsetting i kommuner – pleie og omsorg SSB – Kostra oppdatert: 2013 Antall ansatte/årsverk: Alle kommuner ? / 112.832 Helse som marked Totalt: 211 832 årsverk

7 Mange ulike løsninger uten noen bevisst produktstrategi. Satsing på Helsesektoren Satser på 2 produkter: -Skipsklarering -Turnus mot helse 1991 2000 2001 2002 2003 2007 2009 2014 Integrasjon med Dips og Imatis. Forlenger avtalen med HSØ og HN Kartlegging av behovene gjennom ett OFU prosjekt i regi av Innovasjon norge Vinner vårt første sykehus Telemark sentralsykehus Vinner Helse Øst og Helse Nord Vinner Helse Vest Starter prosessen rettet mot Sverige Vinner Helse Sør- Øst og Helse Nord (Nasjonal rammeavtale) Pr. Dato 81 stk. Pleie og omsorg i kommuner Pr. Dato 19 stk. Private/ideelle helseinstitusjoner

8 Signerer avtale med 2 nye kommuner Beslutning om å satse utenfor Norge. Sverige ble valgt etter nøye vurdering Satsingen i det Svenske markedet Market Acceptance workshop fasilitert av Innovasjon Norge Jobbet aktivit med å finne samarbeidspartnere og kundenes møteplasser Ansatter 2 konsulenter for å betjene det Svenske markedet Etablerer markedsorg. og påbegynner produkttilpasning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utvikler Legeplan Utvikler Produksjonsplan Vinner 2 Länsting Utvikling av nye funksjoner for sykehus. Etablerer kontor i Malmø. Norrbottens Läns Landsting Signerer kontrakt med det 3. Länstinget i Sverige. Godkjenning av SLL og Liö.

9 Strategisk utfordring Korrekt arbeidsplanlegging (ihht Lov og avtaleverk) Beregning av korrekt lønn Oversikt og kontroll Reduksjon av manuelle prosesser....................................... ? HR applikasjon

10 Bemanning Utstyr & lokaler Pasient Ei undersøking utført i 2012 viste at: 430 000 planlagde timeavtalar måtte planleggast på nytt det var ein teoretisk kapasitet på omkring 300 000 fleire polikliniske kontaktar 82 000 pasientar ikkje møtte til planlagde timeavtalar på poliklinikk eller annan konsultasjon 127 000 pasientar ønskte å endre tidspunktet for timeavtalane sine, ein stor del av desse timane klarte ikkje poliklinikken å gi til andre pasientar 8 600 pasientar blei behandla med fristbrot 47 250 pasientar sto på venteliste Strategisk utvikling Helhetlig planlegging

11 Varer og/eller tjenester Ansatte Virksomheten Gat Systemstøtte Korrekt avlønning Planlagt arbeidstid Historikk Tilpasset bemanning Kommunikasjon Påminnelser Godkjenning Lov & avtale Ansattportal Analyser Forbedringer Pasient/ Brukere/ Kunder Pasient/ Brukere/ Kunder Pasienter, Brukere, Kunder, Innbyggere behov og forventninger Imøtekomme Ledelse Strategisk utfordring

12 Oppgaveplan Legeplan Produksjonsplan Integ. pasientsystemer Analyse Korrekt arbeidsplanlegging (ihht Lov og avtaleverk) Beregning av korrekt lønn Oversikt og kontroll Reduksjon av manuelle prosesser.......................................

13 Produksjonsplan og Legeplan Bemanningsplanlegging Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning Arbeidsoppgaver (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer Videreutvikling rettet mot helse

14 Historisk produksjon Endringer i sykdomsbilde Demografiske endringer Nye behandlingsmetoder Prioriteringer og satsningsområder Produksjonsplanlegging Per Olsen Eva Hansen Medarbeider Legekomp. A Spl.kompetanse C Kompetanse 100 % 50 % Stillings% Kne operasjon Produkt Hofte operasjon Legekomp. A Spl.kompetanse C Ressurs …………………………………… 1 timer 2 timer Mengde ……………………………………

15 Produksjonsplan og Legeplan Bemanningsplanlegging Mobil Intranett Whiteboards Egen portal Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning Arbeidsoppgaver (DIPS, Orbit, Imatis etc.) Pasientadministrative system (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer Videreutvikling rettet mot helse

16 . Suksesskritierier for Gatsoft: -Klare mål og strategier -Langsiktig perspektiv -Evne til å generalisere kundebehov -Bruke virkemiddelapparatet (eks. Innovasjon Norge) Råd og tips !. Utfordringer: -Få, men store kunder (underleverandør) -Kompetanse på offentlige anbudsprosesser

17 Produksjons- planlegging Bemanningsplanlegging Mobil Intranett Whiteboards Egen portal Planer for arbeidstid Daglig styring i vaktboken Arbeidstid og avlønning Arbeidsoppgaver (DIPS, Orbit, Cosmic etc.) Pasientadministrative system (Agresso, Paga, Visma etc.) HR-systemer


Laste ned ppt "Helsesektoren som marked. Kundeleveranser Brukerstøtte (9) Teknisk (4) Prosjekt og konsulent (8) Produktutvikling 4 utviklingsteam (16) Eget testteam."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google