Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koronarsykdom – hva gjelder i 2015 Nordfjordeid februar 2015 Trine Vingsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koronarsykdom – hva gjelder i 2015 Nordfjordeid februar 2015 Trine Vingsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koronarsykdom – hva gjelder i 2015 Nordfjordeid februar 2015 Trine Vingsnes

2 Diagnostisere koronarsykdom Avkrefte koronarsykdom Behandling Oppfølgning Retningslinjer:

3

4

5 Brystsmerter eller noe annet?

6 sjeldnere typisk angina oftere tungpust, sliten, mindre sikker relasjon til anstrengelse flere usikre og falske positive A-EKG flere normale koronare angiografier Nå: flere normale CT koronare angiografier Kvinner

7 Starte behandling dersom sannsynlig angina: –Acetylsalisylsyre 75 mg –Nitrospray til bruk ved behov –Betablokkade, metoprolol depot i 50 mg Profylakse: Sjekke fastende lipider, BT, glukose/HbA1c og røyking. Bruke NORRISK eller SCORE Henvise til spesialist – med en god henvisning som inkl. klinisk undersøkelse og EKG. Fastlegens jobb

8 Stabil pasient, normalt EKG og negativ høysensitiv TnI Men mulig koronare brystsmerter - over tid eller nyoppstått/akutt

9 Ergometersykkel eller tredemølle –Måler kapasitet –Ser etter ischemitegn i EKG: ST-depresjoner Sensitivitet og spesifisitet ca 70 % Belastningstesting

10 Infarktskade hjertesvikt Belastning pga høyt blodtrykk: Hypertrofi –Fortykkede og stive hjertevegger Klaffefeil Ekko cor = ultralyd av hjertet

11 Figur 1 a) Koronar CT-angiografi og b) invasiv angiografi av stenose i a. descendens anterior fra venstre koronararterie (LAD) (piler) Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2172-6 © Tidsskrift for Den norske legeforening

12 Calsium score: ●0 – No identifiable disease ●1 to 99 – Mild disease ●100 to 399 – Moderate disease ●≥400 – Severe disease Kardiolog skal henvise til CT koronar angiografi. «Avklarende angio»: La oss henvises til CT på HUS (kort ventetid på forespørsel) – slutt å bruke Feiringklinikken til konvensjonell avklarende koronar angio!

13 CT koronar angio: Først og fremst for å avkrefte! Indikasjoner: Brystsmerter, intermediær risiko, inkonklusiv stresstest Akutte brystsmerter for samme pasientgruppe Mistanke koronar anomali Preoperativ utredning før ikke koronar hjertekirurgi Nyoppstått hjertesvikt Oppfølgning etter hjertetransplantasjon Ikke indisert ved: Calsium score > 500 Uregelmessig hjerterytme, takykardi Ikke kompensert hjertesvikt GFR < 30 (nyresvikt – kontrast) Pasienten kan ikke samarbeide Ekstrem overvekt Screening av asymptomatiske personer (ikke dokumentert)

14 Kontrastundersøkelse av kransårene: Koronar angiografi:

15 Akutte koronarsyndromer: –ST-elevasjons hjerteinfarkt ( akutt - luftambulanse) –Non-ST elevasjons hjerteinfarkt og ustabil angina (guidelines: Høy risiko-pasienter innen 48 timer) Stabil angina når CCS klasse 3 God service på Haukeland Universitetssjukehus – bruk Helse Vest! Indikasjon invasiv utredning:

16

17 Koronar angiografi: Haukeland og Feiringklinikken

18 PCI: blokking og stenting

19

20 Stabil lettgradig angina - kan håndteres med medisiner. Pasienter med gjennomgått blokking/stenting eller bypass-operasjon: –Følges av fastlegen, direkte eller etter en kontroll hos kardiolog –Hjerterehabilitering! –ingen rutinekontroller videre i sykehus-poliklinikkene –Henvises til kardiolog for vurdering ved endringer, residiv av symptomer. Hvem skal ikke til angio/ blokkes?

21 Takk for oppmerksomheten så langt! Spørsmål?


Laste ned ppt "Koronarsykdom – hva gjelder i 2015 Nordfjordeid februar 2015 Trine Vingsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google