Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerterehabilitering Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerterehabilitering Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerterehabilitering Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes

2  Etter 40 - års alderen er hjerte- og karsykdommer den viktigste dødsårsaken hos menn. Kvinnene ligger ca 10 år etter mennene.  46 % av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer.  Etter 40 - års alderen er hjerte- og karsykdommer den viktigste dødsårsaken hos menn. Kvinnene ligger ca 10 år etter mennene.  46 % av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdommer.

3  Dersom vi følger 1000 friske menn i alderen 35 -50 år i 10 år fremover, viser statistikken at 20 av disse vil dø av hjerteinfarkt, 40 vil få hjerteinfarkt, men overlever, 5 -10 vil få angina pectoris og 12 vil få hjerneslag.  Hjerte- og karsykdommer er den mest vanlige dødsårsaken i verden - ca 30 % av dødsfallene i 1999.  Dersom vi følger 1000 friske menn i alderen 35 -50 år i 10 år fremover, viser statistikken at 20 av disse vil dø av hjerteinfarkt, 40 vil få hjerteinfarkt, men overlever, 5 -10 vil få angina pectoris og 12 vil få hjerneslag.  Hjerte- og karsykdommer er den mest vanlige dødsårsaken i verden - ca 30 % av dødsfallene i 1999.

4  Hvis vi setter forventet levealder til 75 år, fører hjerte- og karsykdommene i Norge årlig til 68000 tapte leveår. Til sammenligning gir ulykker 44000, kreft 36000 og infeksjoner 18000 tapte leveår  I industrilandene er dødsfall pga hjerte- karsykdommer mest utbredt, i utviklingsland utgjør disse sykdommene en økende del av dødsfallene.  Hvis vi setter forventet levealder til 75 år, fører hjerte- og karsykdommene i Norge årlig til 68000 tapte leveår. Til sammenligning gir ulykker 44000, kreft 36000 og infeksjoner 18000 tapte leveår  I industrilandene er dødsfall pga hjerte- karsykdommer mest utbredt, i utviklingsland utgjør disse sykdommene en økende del av dødsfallene.

5  Hjerte- og karsykdommer kan i stor grad forebygges med mosjon, kolestrolvennlig kost og røykeslutt.

6

7 Rehabiliteringens mål At den hjertesyke oppnår best mulig Fysisk-, Psykisk Og sosial funksjonsevne, ut fra de gitte forutsetninger At den hjertesyke oppnår best mulig Fysisk-, Psykisk Og sosial funksjonsevne, ut fra de gitte forutsetninger

8 Rehabilitering av hjertepasienter  På sykehus  Hjemme / ”Kom i gang”  Aktiv rehabilitering / trening  Frisktrening  På sykehus  Hjemme / ”Kom i gang”  Aktiv rehabilitering / trening  Frisktrening

9 Hva oppnår vi med trening ?  Kondisjon  Bedre arbeidskapasitet  Bedre hjertefunksjon  Blodtrykksreduksjon  Vektreduksjon  Kondisjon  Bedre arbeidskapasitet  Bedre hjertefunksjon  Blodtrykksreduksjon  Vektreduksjon

10 Hjertepasienter aktuelle for rehabilitering  Ukomplisert infarkt  Stabil angina pectoris  Bypass (ACB) opererte / PCI  Ventilopererte  Hyperkinetisk syndrom  Hjertenevroser  Ukomplisert infarkt  Stabil angina pectoris  Bypass (ACB) opererte / PCI  Ventilopererte  Hyperkinetisk syndrom  Hjertenevroser

11 Trening av pasienter med spesielle problemer  Hjertesvikt  Hjertestans  Diabetes mellitus  Høyt blodtrykk  Betablokker  Hjertesvikt  Hjertestans  Diabetes mellitus  Høyt blodtrykk  Betablokker

12 Trening av pasienter med spesielle problemer forts. Stum ischemi Pacemakerpasienter Perifer vaskulær sykdom Inoperable koronare forsnevringer Stum ischemi Pacemakerpasienter Perifer vaskulær sykdom Inoperable koronare forsnevringer

13 Kontraindikasjoner :  Alvorlig hjertesvikt (NYHA IV)  Residiverende ustabil angina pectoris  Alvorlige arytmier  Alvorlig hjertesvikt (NYHA IV)  Residiverende ustabil angina pectoris  Alvorlige arytmier

14 Hva er livskvalitet : Leve lenge Leve godt Ha en jobb Bestemme selv Ha familie God økonomi God helse

15

16 Psykososiale risikofaktorer  Lav sosial klasse  Uheldig arbeidsforhold  Ensomhet  ” Life events”- tapsopplevelse  Stress  Psykiske konflikter  Lav sosial klasse  Uheldig arbeidsforhold  Ensomhet  ” Life events”- tapsopplevelse  Stress  Psykiske konflikter

17

18 BORGS SKALA 6 7Svært lett 8 9Meget lett 10 11Ganske lett 12 13Litt anstrengende 14 15Anstrengende 16 17Meget anstrengende 18 19Svært anstrengende 20 6 7Svært lett 8 9Meget lett 10 11Ganske lett 12 13Litt anstrengende 14 15Anstrengende 16 17Meget anstrengende 18 19Svært anstrengende 20

19 M Å LSETTING FOR TIDLIG TRENING : 1Psykisk og fysisk velvære 2Øket selvtillit 3Informasjon 4Treningsråd 5Øket arbeidskapasitet 6Tilbakeføring til arbeid 1Psykisk og fysisk velvære 2Øket selvtillit 3Informasjon 4Treningsråd 5Øket arbeidskapasitet 6Tilbakeføring til arbeid

20 Modell  Fysisk trening  Informasjon  Fysisk trening  Informasjon

21 Tanke MENTALT PSYKISK Følelse FYSI SK Kropp Sosialt Åndelig

22 Elementer i behandlingen Beskyttelsen av å snakke med noen Passive mestrings- Strategier Usikkerhet og årsak / behandling Beskyttelsen av å snakke med noen Passive mestrings- Strategier Usikkerhet og årsak / behandling Gruppebaserte behandlingsformer Nytt nettverk Aktivt innhold : -trening - øvelser - koord. - bev. -Nye opplevelser (kultur-natur) Aktiv mestring Samtale om: -symptom mestring -Sosial mestring Fys. med. U.U.S.

23 AKTIV REHABILITERING  3 ggr / UKE  45 min.  18 ggr ( til sammen )  3 ggr / UKE  45 min.  18 ggr ( til sammen )

24 Ullevålsmodellen

25 Dose/respons

26  Ingen prestasjoner  Ingen korreksjoner  Ta eget ansvar  Stopp uten nederlag  Ingen individuell konkuranse  ” Arbeidskontrakt ”  Ingen prestasjoner  Ingen korreksjoner  Ta eget ansvar  Stopp uten nederlag  Ingen individuell konkuranse  ” Arbeidskontrakt ”

27  LYSTBETONT  SOSIALT  ” BEVEGELSESGLEDE”  LYSTBETONT  SOSIALT  ” BEVEGELSESGLEDE”

28 SIKKERHETSTILTAK  Defibrilator  Telefon  Kollega i nærheten  Defibrilator  Telefon  Kollega i nærheten

29 OBS !  Ansiktsfarge  Dyspnoe  Smerter  Belastningskader  Ansiktsfarge  Dyspnoe  Smerter  Belastningskader

30 KONKLUSJON Den beste treningsmodell gir :  Få drop – outs  Få skader  God treningseffekt  Bedre livskvalitet  Få drop – outs  Få skader  God treningseffekt  Bedre livskvalitet


Laste ned ppt "Hjerterehabilitering Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes Fysioterapeut/spesialist Brit Hellesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google