Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammen om å gjøre norske bedrifter verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi 19. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammen om å gjøre norske bedrifter verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi 19. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammen om å gjøre norske bedrifter verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi 19. januar 2015

2 Norge kan og bør spille en nøkkelrolle i utvikling av miljøteknologi Både klimautfordringen og andre miljøutfordringer gjør det nødvendig med teknologiske kvantesprang Vi har både næringsmessig, kompetansemessig og finansielt en mulighet til å yte et stort bidrag til å utvikle fremtidens miljøteknologi Vi er et lite land, men vi har tunge posisjoner i globale næringer med stor betydning for miljøet, ikke minst maritim næring, prosessindustri og energiproduksjon. Utvikling av gode løsninger i Norge gjør derfor en global forskjell Utvikling av miljøteknologi utgjør en viktig mulighet for norske bedrifter til å opprettholde sin konkurranseposisjon og nå nye markeder

3 FFMs rolle Forum for Miljøteknologi er en medlemsorganisasjon som arbeider for å virkeliggjøre medlemsbedriftenes satsinger på miljøteknologiprosjekter til beste for miljøet, bedriftene og samfunnet. FFM skal følge medlemmene gjennom deres behov for virkemidler, fra ide og utvikling til kommersialisering. FFMs bedriftsmedlemmer er store bedrifter med egen teknologiutvikling. FFM supplerer arbeidet til de etablerte næringsorganisasjonene, arbeider på tvers av næringssektorene og inkluderer fagbevegelsen. Samarbeidet bygger på tre forutsetninger: o Et felles næringspolitisk program som tar utgangspunkt i klart definerte fellesinteresser o Det legges vekt på at alle må ha en gevinst av samarbeidet – det må skapes en vinn-vinn situasjon o Alle må arbeide for hverandres interesser – det skaper en oppgradering av fellesinteressene fremfor et minste felles multiplum

4 FFMs ambisjon og politiske målsettinger FFMs ambisjon er at norske bedrifter skal være verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi Realiseringen av ambisjonen må skje i partnerskap med det offentlige. For å realisere FFMs ambisjon, er det nødvendig med: o Virkemidler som dekker alle faser fra forskning og utvikling, via pilot- og demonstrasjonsanlegg til kommersialisering Flaskehalsen er i dag i særlig grad pilot- og demonstrasjonsfasen. Det er behov for en kraftig opptrapping av bevilgningene via Miljøteknologiordningen (pilot- og demonstrasjonsanlegg) til MNOK 500 i 2016 og til MNOK 1.000 innen 2019 o Virkemidler som dekker klima- så vel som annen miljøteknologi Det mangler i dag virkemidler for annet enn klimateknologi i kommersialiseringsfasen o Støtte/risikoavlastning av prosjektkostnadene innenfor rammene som gjelder i EØS-området Dagens ordninger gir lavere støtte enn de rammer som gjelder i EU o Effektive virkemidler og en forenklet og mer effektiv søknads- og tildelingsprosess FFM ønsker å bidra med innspill til hvordan virkemidlene og søknads- og tildelingsprosessene kan bli enda mer effektive både for bedriftene og det offentlige o Et integrert og sømløst «one-stop-shop» virkemiddelapparat FFM mener et mer integrert virkemiddelapparat styrker kompetansen i virkemiddelapparatet og bidrar til økt effektivitet o Kontraktsmodeller og gjennomføring av offentlige innkjøp som stimulerer til utvikling av miljøteknologi Det offentlige bør i mye større grad bruke egne offentlige innkjøp til å utløse innovasjon hos leverandørene

5 Behov for risikoavlastning gjennom hele utviklingsløpet Bedriftene mangler virkemidler der risiko og kapitalbehov er størst Ide- og konseptutvikling Pilot og demonstrasjon Fullskalaanlegg Kommersialisering Risiko/kapitalbehov Virkemidler Miljøteknologiordningen Enova/ Energifondet

6 Medlemmene og deres prosjekter Medlemmer per januar 2015 Yara International ASA Selvaag Gruppen AS Wilh Wilhelmsen ASA Green Business Norway Fellesforbundet Elkem AS Wärtsilä Norway AS Alcoa Norway ANS Norsk Hydro ASA DNV GL Borregaard ASA Maritime Cleantech West Statkraft AS Clencore Noen av medlemmenes prosjekter Alcoa Utvikling av en helt ny prosess innen aluminiumsproduksjon som vil redusere energibruken betydelig Norsk Hydro Utvikling av metoder for produksjon av aluminium som reduserer energibruken betydelig Borregaard Pilotanlegg for produksjon av annengenerasjon biodrivstoff Elkem Utvikling av neste generasjons teknologi for bærekraftig produksjon av solcellesilisium, med mål om et kraftforbruk som er 85 prosent lavere enn konvensjonell teknologi. Yara Pilotanlegg både innen katalysatorteknologi for fjerning av klimagasser og prosessteknologi for miljøvennlig produksjon av gjødselprodukter.


Laste ned ppt "Sammen om å gjøre norske bedrifter verdensledende i utvikling og bruk av miljøteknologi 19. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google