Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning 02.12.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning 02.12.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning 02.12.14

2 Bosatte i Drammen pr 31.12.2013 Nasjonalitet 2013 Afghanistan10 Colombia 2 Eritrea 20 Etiopia 7 Irak 17 Iran 5 Kina 3 Kongo 1 Nigeria 5 Russland 5 Somalia 25 Sudan 3 Syria 13 Uganda 1 Yemen 1 Sum bosatt 118 2013 Introduksjonssenteret/Safia

3 Bosatte fordelt i sivil status/kjønn/alder 01.feb01.mar01.apr01.mai01.jun01.jul01.aug.01.sep01.okt01.nov01.des2013 Barn791081312547(40%) Voksne i familier 2537722322540 (34%) Enslige voksne kvinner 21213110112 (10%) Enslige voksne menn 22310118019(16%) Sum 21662119133851211118 2013Introduksjonssenteret/Safia

4 Introduksjonsprogram 2013 Antall : 180 fra Drammen og Røyken Resultat 2013: 51 personer fra Drammen avsluttet program.61% ut i arbeid eller utdanning Ut i arbeid: 12 Utdanning: 19 GSU: 6 Stans 2013: 5 NAV: 8

5 Resultater norskprøver mai/juni 2014, ny ordning Prosentandel Nivå B1 Prosentandel Nivå A2 Prosentandel Nivå A1 Prosentandel Under nivå A1 DrmNorDrmNorDrmNorDrmNor Muntlig173567529900 Lytte595635366800 Lese6562212412 22 Skrive2820455523 31 Resultat norskpr ø ver sommer 2014

6 Resultat norskprøver 2013 og vinter 2014 Nivå A1 Drammen ligger på landsgjennomsnittet. Nivå A2 Drammen ligger over landsgjennomsnitt muntlig og under på de andre delprøvene. Nivå B1 Drammen ligger under landsgjennomsnitt muntlig og over på de andre delprøvene.

7 Arbeidsnorsk (ANO) Språkpraksis er en viktig del av norskundervisningen og en viktig innfallsport til arbeidslivet. Mange av deltakerne går over i en eller annen form for arbeid etter avsluttet kurs.

8 ....utfordringer Varierte språkpraksisplasser – intensjonsavtaler med virksomheter og bedrifter, mange aktører i markedet Arbeidsplasser for ufaglærte Place and train – plasser Arbeidsplasser for de med høy utdanning Hvilket norsknivå krever de ulike arbeidsplassene?

9 Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår Faget og mål i VP: opplæring i norsk og samfunnskunnskap (550+50) etter Introduksjonsloven. tilbud på alle språk – gjennomsnittlig 30 språk i året avsluttende obligatoriske prøver fom september 2013 første gang organiseres i desember 2014 mål: 80% bestått landsgjennomsnittet per september: 74%bestått av totalt 1175. Utfordringer: kvalifiserte lærere og/eller lærere med potensial for kvalifisering fokus på prøver i stedet for forståelse digital kompetanse tidsaspektet ift innhold/læreplan kostnader ifm muntlige prøver Hva har vi lykkes med: dekke alle representerte språk kvalifiseringstilbud for hele landet

10 Temakurs - fulltidsprogram Forskjellige jobbsøker kurs – nivåbasert Bruk av data tidlig i programmet ”På talefot” spesialsydd kurs for høytutdannede ”Introduksjonsbedrift” – innovasjon ”Klart jeg kan” – empowerment - se egne ressurser Film og filmanalyse: språktrening, lytte – snakke Uttalepraksis i leksehjelp

11 Hva har vi lykkes med i introduksjonsprogrammet? Tettere samarbeid med NAV Bedre overgangsrutiner til NAV Flere i program deltar på NAV tiltak - kvalifiserende Kartlegging med Jobpics for å finne riktig arbeid for den enkelte Jobbsøkerkurs Tettere på noen av deltakere – bedre oppfølging Flere ut i arbeid eller utdanning

12 Hva har vi lykkes med i introduksjonsprogrammet? forts Hensiktsmessig organisering av avdelingen Flere ut av kommunale boliger Bedre oppfølging av bofellesskap – mindre uro Flere bosettes i private boliger Boligsosial handlingsplan har gjort at Drammen igjen har et boligkontor. Dette sikrer boliger til flyktninger ved ankomst

13 Utfordringer introduksjonsprogram Tilgang til språkpraksisplasser Økende antall personer med lav utdanning Utfordrende å skaffe arbeid for personer uten utdanning Godkjenning av utdanning fra utlandet og arbeid der de med høy utdanning får brukt sine kvalifikasjoner Samarbeid med næringslivet Videregående skole for voksne minoritetsspråklige Helsemessige utfordringer hos flyktningene


Laste ned ppt "Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning 02.12.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google