Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning 02.12.14

2 Introduksjonssenteret/Safia
Bosatte i Drammen pr Nasjonalitet 2013 Afghanistan 10 Colombia 2 Eritrea 20 Etiopia 7 Irak 17 Iran 5 Kina 3 Kongo 1 Nigeria Russland Somalia 25 Sudan Syria 13 Uganda Yemen Sum bosatt 118           2013 Introduksjonssenteret/Safia

3 Bosatte fordelt i sivil status/kjønn/alder
01.feb 01.mar 01.apr 01.mai 01.jun 01.jul 01.aug. 01.sep 01.okt 01.nov 01.des 2013 Barn 7 9 10 8 1 3 2 5 47(40%) Voksne i familier 40 (34%) Enslige voksne kvinner 12 (10%) Enslige voksne menn 19(16%) Sum 16 6 21 19 13 12 11 118 2013 Introduksjonssenteret/Safia

4 Introduksjonsprogram 2013
Antall : 180 fra Drammen og Røyken Resultat 2013: 51 personer fra Drammen avsluttet program.61% ut i arbeid eller utdanning Ut i arbeid: 12 Utdanning: 19 GSU: 6 Stans 2013: 5 NAV: 8 Røyken:

5 Resultater norskprøver mai/juni 2014, ny ordning
Resultat norskprøver sommer 2014 Resultater norskprøver mai/juni 2014, ny ordning Prosentandel Nivå B1 Nivå A2 Nivå A1 Under nivå A1 Drm Nor Muntlig 17 35 67 52 9 Lytte 59 56 36 6 8 Lese 65 62 21 24 12 2 Skrive 28 20 45 55 23 3 1

6 Resultat norskprøver 2013 og vinter 2014
Nivå A1 Drammen ligger på landsgjennomsnittet. Nivå A2 Drammen ligger over landsgjennomsnitt muntlig og under på de andre delprøvene. Nivå B1 Drammen ligger under landsgjennomsnitt muntlig og over på de andre delprøvene.

7 Arbeidsnorsk (ANO) Språkpraksis er en viktig del av norskundervisningen og en viktig innfallsport til arbeidslivet. Mange av deltakerne går over i en eller annen form for arbeid etter avsluttet kurs.

8 ....utfordringer Varierte språkpraksisplasser – intensjonsavtaler med virksomheter og bedrifter, mange aktører i markedet Arbeidsplasser for ufaglærte Place and train – plasser Arbeidsplasser for de med høy utdanning Hvilket norsknivå krever de ulike arbeidsplassene?

9 Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår
Faget og mål i VP: opplæring i norsk og samfunnskunnskap (550+50) etter Introduksjonsloven. tilbud på alle språk – gjennomsnittlig 30 språk i året avsluttende obligatoriske prøver fom september 2013 første gang organiseres i desember 2014 mål: 80% bestått landsgjennomsnittet per september: 74%bestått av totalt 1175. Utfordringer: kvalifiserte lærere og/eller lærere med potensial for kvalifisering fokus på prøver i stedet for forståelse digital kompetanse tidsaspektet ift innhold/læreplan kostnader ifm muntlige prøver Hva har vi lykkes med: dekke alle representerte språk kvalifiseringstilbud for hele landet

10 Temakurs - fulltidsprogram
Forskjellige jobbsøker kurs – nivåbasert Bruk av data tidlig i programmet ”På talefot” spesialsydd kurs for høytutdannede ”Introduksjonsbedrift” – innovasjon ”Klart jeg kan” – empowerment - se egne ressurser Film og filmanalyse: språktrening, lytte – snakke Uttalepraksis i leksehjelp

11 Hva har vi lykkes med i introduksjonsprogrammet?
Tettere samarbeid med NAV Bedre overgangsrutiner til NAV Flere i program deltar på NAV tiltak - kvalifiserende Kartlegging med Jobpics for å finne riktig arbeid for den enkelte Jobbsøkerkurs Tettere på noen av deltakere – bedre oppfølging Flere ut i arbeid eller utdanning

12 Hva har vi lykkes med i introduksjonsprogrammet? forts
Hensiktsmessig organisering av avdelingen Flere ut av kommunale boliger Bedre oppfølging av bofellesskap – mindre uro Flere bosettes i private boliger Boligsosial handlingsplan har gjort at Drammen igjen har et boligkontor. Dette sikrer boliger til flyktninger ved ankomst

13 Utfordringer introduksjonsprogram
Tilgang til språkpraksisplasser Økende antall personer med lav utdanning Utfordrende å skaffe arbeid for personer uten utdanning Godkjenning av utdanning fra utlandet og arbeid der de med høy utdanning får brukt sine kvalifikasjoner Samarbeid med næringslivet Videregående skole for voksne minoritetsspråklige Helsemessige utfordringer hos flyktningene Anbefalt fra staten 20 deltakere.


Laste ned ppt "Introduksjonssenteret - en vei til arbeid og utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google