Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiseksempel fra Lørenskog DAGFINN COCK OG TOVE K. HØGHEIM HELHET OG SAMMENHENG – SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiseksempel fra Lørenskog DAGFINN COCK OG TOVE K. HØGHEIM HELHET OG SAMMENHENG – SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiseksempel fra Lørenskog DAGFINN COCK OG TOVE K. HØGHEIM HELHET OG SAMMENHENG – SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15

2 Bakgrunn og tiltak VFL Lørenskog kommune  Status høsten 2012: Ulik vurderingspraksis og ulik kjennskap til og forståelse av vurderingsforskriften (jf. endring i forskrift til opplæringslova 2009)  Januar 2013 – juni 2014: Deltakelse i 4. pulje i den nasjonale satsingen på vurdering for læring Kompetansegivende kurs fra Gyldendal Kompetanse  August 2014 – juni 2015: Videreføring av satsingen Kompetanseutvikling – samarbeid, veiledning og kurs fra Høgskolen i Lillehammer PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15

3 Mål for satsingen i Lørenskog Jf. Plan for Vurdering for læring. Lørenskog kommune 2014 – 2015. Bedre systematisk vurderingspraksis. Felles forståelse og felles språk for hva god vurderingspraksis er. PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 Mer enhetlig vurderingspraksis ØKT LÆRINGSUTBYTTE

4 Prinsipper for god underveisvurdering Satsingen har tatt utgangspunkt i fire prinsipper for god underveisvurdering:  Elevene/lærlingen skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1)  Elevene/lærlingen skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11)  Elevene/lærlingen skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3-11)  Elevene/lærlingen skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3-12) De fire prinsippene har forankring i forskrift til opplæringslova. PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15

5 Organisering og styring av VFL i Lørenskog PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 Skoleeier Prosjektledere Prosjektgruppe Ressursgruppe 4 – 6 lærere + leder Partnerskole- møter Skole 2Skole 1 Skole 4 Skole 3 Lærende nettverk (bestående av 13 ressursgrupper) Ressursgruppe 4 – 6 lærere + leder Styrings- gruppe Alle lærere 13 skoler (Barne- og ungdomsskoler og voksenopplæringen) FRONTERFRONTER

6 Lærende nettverk – metodisk tilnærming Inspirert av «Dialogkonferansen» – Torbjørn Lund, Tromsø De fire rommene for læring: PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 Praksis innlegg Teori – faglig påfyll Oppgave – tolkning (gjennomføres neste periode) Erfarings- deling og refleksjon Felles for alle rommene er LÆRING

7 Intensjoner og gevinster – Lærende nettverk  Intensjoner  læring, samarbeid og deling  Gevinster  kultur for refleksjon  kultur for deling  kompetanseheving  kontakt på tvers av skoler  spredning  (varig) endring av praksis PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15

8 Suksess – og hindringsfaktorer  Vilje til endring  Ledernes deltakelse (jf. skolens ressursgruppe og lærende nettverk)  Sammenheng mellom satsinger  Implementeringskompetanse  VFL – Satsing på lesing (SOL – Systematisk observasjon av lesing)  VFL – Gnist/Ungdomstrinn i utvikling  VFL – Læringsmiljø  Arenaer for utvikling  Prioritert tid  Fleksibilitet i prosjektet for å foreta justeringer underveis  Utvidelse av satsingen (antall deltakerskoler)  Utvidelse av stillingene til prosjektlederne  Kompetanseutvikling – Gyldendal, Høgskolen i Lillehammer  «Ny» dreining – læreplanarbeid PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15

9 Sammenheng mellom VFL og andre satsingsområder i kommunen  Ikke alltid lett å se helheten…  Viktige satsingsområder:  «Ord som gror – les og skriv» – m/blant annet innføring av SOL – underveisvurdering sentralt for god progresjon i leseferdigheter  «Ungdomstrinn i utvikling» – m/blant annet klasseledelse, skriving og lærende nettverk  «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» – vurdering for læring en nøkkelfaktor for å lykkes med tilpasset opplæring – sette inn riktig tiltak til rett tid  «Godt læringsmiljø» – fokus på klasseledelse  «Den gode skoleeier» – helhetstenking og god dialog  Strategisk plan (under utvikling) – danning og læring, ledelse, inkludering og samarbeid PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE - SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15


Laste ned ppt "Praksiseksempel fra Lørenskog DAGFINN COCK OG TOVE K. HØGHEIM HELHET OG SAMMENHENG – SKOLEEIERKONFERANSE 23.1.15 PRAKSISEKSEMPEL VFL LØRENSKOG KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google