Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv En flerkulturell skole – hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv En flerkulturell skole – hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv En flerkulturell skole – hva er det?

2 2 Elevers inntrykk av skole- hjemsamarbeid Mamma har ikke tid og så syns ho ikke det er så viktig Mamma snakker ikke så godt norsk og pappa gidder bare ikke Kanskje de hadde kommet hvis det var tolk Jeg sa at han måtte gå og da gikk han Mamma blir veldig sur hvis jeg glemmer å levere en lapp – ho MÅ gå

3 3 Flere elevutsagn Lærer’n maser med hvorfor de ikke kom, og jeg vet ikke hva jeg skal svare Jeg tror ikke lærerne bryr seg om hva foreldrene mine syns Jeg spurte lærer’n hva som var mest viktig - foreldremøte eller konferansetime, og han sa konferansetime

4 4 Ulike samarbeidsformer Mangelteori Kontekstteori Samspillteori Berlinger 1992 Asymmetrisk Symmetrisk Hauge 2004

5 5 St meld nr 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen Stortingsmeldingen slår fast (på bakgrunn av internasjonal forskning) at det er viktig med samarbeid mellom hjem og skole. Hvorfor er det viktig? Resultat for eleven: mer positive holdninger til skolen bedre resultater i lesing bedre hjemmearbeid

6 6 St meld nr 14 (1997-98) fort. For foreldrene: får ideer fra skolen om hvorledes de skal hjelpe barnet lærer mer om hva barna lærer, og om hvordan skolen fungerer støtter barna bedre blir mer sikre på hvordan de skal hjelpe barna med å lære får et mer positivt syn på lærerne

7 7 St meld nr 14 (1997-98) fort. For lærerne og skolen: lærerne får moralsk støtte til undervisninga foreldrene ser mer positivt på lærerne lærerne ser på foreldrene som mer hjelpsomme resultatet blir bedre for elevene foreldrene støtter skolene

8 8 FUG-prosjektet – erfaringer Mange tiltak som er blitt prøvd ut er blitt rutiner ved virksomhetene  Velkomstsamtale  Egne møter for nye elever med foreldre  Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre  Mer tid på konferansetimene  Bruk av tolk  Egne tiltak for ”å nå” foreldrene  Bedre samarbeid med tospråklige lærere  Fokus på flerkulturell pedagogikk i personalet

9 9 Erfaringer …  Bedre overganger fra barnehage til videregående skole  Samarbeidstiltak mellom virksomhetene Ressursgruppe Leseprosjekt Undersøkelse  Enklere samarbeid mellom flyktningavdelingen og barnehage/skole  Filmprosjekt

10 10 E-post fra Mohamad i 5. klasse Sendt: 10. juni 2005 18:56 Til: Spernes Kari HEI KARI jeg er så sur fordig han narim har slot my idag og jeg fortalt anne og perjokop å dom har ikke snoket me han, jeg fortalt meg faran min og moren min å dem er vildig sint om det, fardig at pappa sier at vi klaget på narim hele tiden,og pappa har klaget før til læreren, men nå tror jeg det kan vare stor krig fordig pappa skal kommer på skolen på mandag

11 Internasjonalt og flerkulturelt perspektiv i skolen

12 12 Synliggjøring av mangfoldet Bevisstgjøring  Det vi blir bevisst kan vi gjøre noe med  Det vi ikke blir bevisst gjør noe med oss Ansvaret ligger hos lærerne og ikke hos barna

13 13 En flerkulturell skole? Er det dette vi forbinder med en flerkulturell skole? Mange av barna har annen hjemmekultur, annet morsmål og annen hudfarge enn det som er ”normalt” i skolen!  ”Hverdagsbrukeren” – ulike kulturer er ”det normale”  ”Festbrukeren” – feirer ulike kulturelle merkedager (gjerne litt eksotisk) Skoug, Tove (1989)

14 14 En flerkulturell skole En flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser på et mangfold blant barna, foreldrene og lærerne som normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling De voksne ivaretar barnets rett til å være annerledes – deres forskjellighet – i fellesskapet Kunnskapsdepartementet

15 15 Den flerkulturelle skolen Barna må få bekreftelse og aksept for sin kulturelle tilhørighet Barnet må oppleve seg som betydningsfullt i skolen

16 16 ”Hverdagsbrukeren”  Barna kjenner igjen noe av sitt i inne- og utemiljø  Barna ser seg selv som en del av et større fellesskap  Voksne kjenner barnas bakgrunn – foreldrene blir sentrale fordi de kjenner barnet best  Religiøse høytidsdager blir tatt hensyn til  Merkedager markeres  Det tas praktiske hensyn

17 17 Innemiljøet  Hvordan ser det ut på i klasserommet?  Hva viser bildene /plakatene? pyntegjenstandene? flaggene? gruppearbeidene?  Er det kart / globus?

18 18 Samlingsstund /undervisningen Hva skjer i timene?  Hvilke temaer?  Hvilken musikk?  Hvilke bøker?  Hvilke leker/spill?  Hva med mat?  Hva med gym?  Hva med sykkelturer?

19 19 ”Hverdagsbrukeren” ”Bamse på tur” Morsmålslæreren Hvilke språk er representert på ”skilt” / plakater? Språkopplæring – norsk / morsmål Kjennskap til ulike land / kulturer

20 20 ”SE” mulighetene! Bruk barnas spontanitet! Spontane fortellinger fra hjemmebakgrunn Bestemor i Pakistan Besteforeldre i Lillesand Ferietur til Hellas Kina-restaurant

21 21 Solidaritetsarbeid Merkedager (FN-dagen, verdensbarnedagen, nasjonaldager …) Fadderbarn ”Basar” – julemarked - loppemarked

22 22 Samarbeidspartnere Redd Barna Kirkens Nødhjelp Norges Røde Kors FN-sambandet Innsamlingsaksjoner (fadderbarngrupper) FORUT (mye gratismateriell hos alle) FN-figuren på skolebesøk


Laste ned ppt "SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv En flerkulturell skole – hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google