Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv
En flerkulturell skole – hva er det?

2 Elevers inntrykk av skole- hjemsamarbeid
Mamma har ikke tid og så syns ho ikke det er så viktig Mamma snakker ikke så godt norsk og pappa gidder bare ikke Kanskje de hadde kommet hvis det var tolk Jeg sa at han måtte gå og da gikk han Mamma blir veldig sur hvis jeg glemmer å levere en lapp – ho MÅ gå Resultater fra en undersøkelse som viser at elevene har tanker om skole- hjem samarbeid og foreldrenes engasjement

3 Flere elevutsagn Lærer’n maser med hvorfor de ikke kom, og jeg vet ikke hva jeg skal svare Jeg tror ikke lærerne bryr seg om hva foreldrene mine syns Jeg spurte lærer’n hva som var mest viktig - foreldremøte eller konferansetime, og han sa konferansetime

4 Ulike samarbeidsformer
Mangelteori Kontekstteori Samspillteori Berlinger 1992 Asymmetrisk Symmetrisk Hauge 2004 Mangelteori Lærerne er frustrerte over alt foreldrene mangler – språk, kunnskap om norsk skole – medfører mye ekstraarbeid Kontekstteori Foreldrene har ressurser som kan brukes for å bidra med noe til majoriteten – eks. lage mat Samspillteori Reelt samarbeid – legger premissene for samarbeid i fellesskap – dialog Asymmetrisk Samme definisjon som mangelteori Symmetrisk Skolen anerkjenner foreldrene som kompetente oppdragere og ressurser for sine barn – skolen trenger å samarbeide med foreldrene til det beste for barna

5 St meld nr 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen
Stortingsmeldingen slår fast (på bakgrunn av internasjonal forskning) at det er viktig med samarbeid mellom hjem og skole. Hvorfor er det viktig? Resultat for eleven: mer positive holdninger til skolen bedre resultater i lesing bedre hjemmearbeid Viser til ulike forskningsresultat om hva hjem- skolesamarbeid fører til:

6 St meld nr 14 (1997-98) fort. For foreldrene:
får ideer fra skolen om hvorledes de skal hjelpe barnet lærer mer om hva barna lærer, og om hvordan skolen fungerer støtter barna bedre blir mer sikre på hvordan de skal hjelpe barna med å lære får et mer positivt syn på lærerne

7 St meld nr 14 (1997-98) fort. For lærerne og skolen:
lærerne får moralsk støtte til undervisninga foreldrene ser mer positivt på lærerne lærerne ser på foreldrene som mer hjelpsomme resultatet blir bedre for elevene foreldrene støtter skolene

8 FUG-prosjektet – erfaringer
Mange tiltak som er blitt prøvd ut er blitt rutiner ved virksomhetene Velkomstsamtale Egne møter for nye elever med foreldre Egne foreldremøter for minoritetsspråklige foreldre Mer tid på konferansetimene Bruk av tolk Egne tiltak for ”å nå” foreldrene Bedre samarbeid med tospråklige lærere Fokus på flerkulturell pedagogikk i personalet

9 Erfaringer … Bedre overganger fra barnehage til videregående skole
Samarbeidstiltak mellom virksomhetene Ressursgruppe Leseprosjekt Undersøkelse Enklere samarbeid mellom flyktningavdelingen og barnehage/skole Filmprosjekt

10 E-post fra Mohamad i 5. klasse
Sendt: 10. juni :56 Til: Spernes Kari HEI KARI jeg er så sur fordig han narim har slot my idag og jeg fortalt anne og perjokop å dom har ikke snoket me han, jeg fortalt meg faran min og moren min å dem er vildig sint om det, fardig at pappa sier at vi klaget på narim hele tiden,og pappa har klaget før til læreren, men nå tror jeg det kan vare stor krig fordig pappa skal kommer på skolen på mandag

11 Internasjonalt og flerkulturelt perspektiv i skolen

12 Synliggjøring av mangfoldet
Bevisstgjøring Det vi blir bevisst kan vi gjøre noe med Det vi ikke blir bevisst gjør noe med oss Ansvaret ligger hos lærerne og ikke hos barna

13 En flerkulturell skole?
Er det dette vi forbinder med en flerkulturell skole? Mange av barna har annen hjemmekultur, annet morsmål og annen hudfarge enn det som er ”normalt” i skolen! ”Hverdagsbrukeren” – ulike kulturer er ”det normale” ”Festbrukeren” – feirer ulike kulturelle merkedager (gjerne litt eksotisk) Skoug, Tove (1989)

14 En flerkulturell skole
En flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser på et mangfold blant barna, foreldrene og lærerne som normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling De voksne ivaretar barnets rett til å være annerledes – deres forskjellighet – i fellesskapet Kunnskapsdepartementet

15 Den flerkulturelle skolen
Barna må få bekreftelse og aksept for sin kulturelle tilhørighet Barnet må oppleve seg som betydningsfullt i skolen

16 ”Hverdagsbrukeren” Barna kjenner igjen noe av sitt i inne- og utemiljø
Barna ser seg selv som en del av et større fellesskap Voksne kjenner barnas bakgrunn – foreldrene blir sentrale fordi de kjenner barnet best Religiøse høytidsdager blir tatt hensyn til Merkedager markeres Det tas praktiske hensyn

17 Innemiljøet Hvordan ser det ut på i klasserommet? Hva viser
bildene /plakatene? pyntegjenstandene? flaggene? gruppearbeidene? Er det kart / globus?

18 Samlingsstund /undervisningen
Hva skjer i timene? Hvilke temaer? Hvilken musikk? Hvilke bøker? Hvilke leker/spill? Hva med mat? Hva med gym? Hva med sykkelturer?

19 ”Hverdagsbrukeren” ”Bamse på tur” Morsmålslæreren
Hvilke språk er representert på ”skilt” / plakater? Språkopplæring – norsk / morsmål Kjennskap til ulike land / kulturer

20 ”SE” mulighetene! Bruk barnas spontanitet! Spontane fortellinger fra
hjemmebakgrunn Bestemor i Pakistan Besteforeldre i Lillesand Ferietur til Hellas Kina-restaurant

21 Solidaritetsarbeid Merkedager (FN-dagen, verdensbarnedagen, nasjonaldager …) Fadderbarn ”Basar” – julemarked - loppemarked

22 Samarbeidspartnere Redd Barna Kirkens Nødhjelp Norges Røde Kors
FN-sambandet Innsamlingsaksjoner (fadderbarngrupper) FORUT (mye gratismateriell hos alle) FN-figuren på skolebesøk


Laste ned ppt "SKOLEEKSEMPLER Foreldresamarbeid i et minoritetsperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google