Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MBS OmsorgsSkolen - Vennesla

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MBS OmsorgsSkolen - Vennesla"— Utskrift av presentasjonen:

1 MBS OmsorgsSkolen - Vennesla
Fokus på indre legedom

2 Vi gir undervisning i hvordan vi gjennom Guds Ord kan oppleve et liv i frihet Skolen er 1.årig Formålet med studiet er en sterk vektlegging av omsorg og gjenopprettelse

3 Timeplan Mandag t.o.m. fredag kl. 09.00 til 14.00
Kl Bønn og lovsang Kl Undervisning Kl Undervisning Kl Lunch Kl Undervisning Kl Undervisning/Samtale/forbønn I tillegg kommer praksistimer

4 Samtale og forbønnsteam
Alle elever som har behov, får tilbud om personlig samtale og forbønn.

5 Guds ord sier i Matteus 6:33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

6 Er byrden tung og bære ? Matt.11:28 Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile

7 Sønderknust hjerte Salme 147.3:
”Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.” Salme 34.19: ”Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.”

8 Trett Jesaja 40.29: ”Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.” Jesaja 41.13: ”Men den som venter på Herren, får ny kraft ……..”

9 Motløs 2. Timoteus 1, 5-7 Jeg glemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro bodde i din mormor Lois, og i din mor Eunike, og jeg er viss på at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse! For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.

10 Masken Salme : ”Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.”

11 Mislykket Jeremia : ”…. Stå opp ! Gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.”

12 Nytt kar 2.Kor. 5.17: ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.”

13 Beskjæring Joh. 15,2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer frukt. Joh. 15,5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.

14 Disippelgjøring 2.Tim Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Mat Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende !

15 Bønn Ef Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

16

17 Filadelfia Vennesla Skolestart 17. August 2011


Laste ned ppt "MBS OmsorgsSkolen - Vennesla"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google