Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram:
Mobilitet og samarbeidsavtaler på ph.d.-nivået FFF, 22. oktober 2014

2 Ph.d.-mobilitet på UiO 69% har vært i utlandet – men 2/3 har bare vært på kortere konferanser Av 1093 ph.d.-reiser (minst én overnatting) i 2013, var 25 på 3 mnd. eller mer. 456 reiser varte i opptil 5 dager. Årsaker til å bli hjemme først og fremst familie, tidspress og manglende finansiering, men også: Manglende internasjonalt nettverk (30%) Manglende tilrettelegging (26%) Manglende støtte fra veileder/forskningsgruppe (18%) «Ikke nødvendig for min forskning» (34%) «De beste og mest relevante forskningsmiljøene er i Norge» (16%) Kan fellesgrader og ”cotuteller” få flere til å søke seg ut?

3 «Joint degrees and cotutelle»
Hva er et doktorgradsprogram? Og hvilke regler må vi forholde oss til? Felles program og felles grad? MSCAs krav til EJD: “leading to the delivery of joint, double or multiple doctoral degrees […] joint governance structure with joint admission, selection, supervision, monitoring and assessment procedures”…

4 Strukturelle utfordringer
Ph.d.-utdanningen er mindre harmonisert i Europa enn BA og MA Finansieringsmuligheter har ofte politiske mål Uavklarte nasjonale føringer Lite/sen involvering av administrasjon Konsekvens av opplevd (reell?) over-byråkratisering? Mange og ofte uklare henvendelser Begrepsforvirring

5 Begrepsvarianter Joint Degree/Diploma Double Programme Dual
Supervision Multiple Placement Cotutelle…?

6 «Cotutelle» er en slags samveiledningsavtale som kan ha…
Felles opptak Felles krav til gjennomføring Felles krav til avhandling Felles regler om bedømmelseskomité Felles regler for doktorgradsprøve Felles diplom Om noe av dette skal inngå, må institusjonell avtale på plass.

7 Sentrale elementer i ph.d.-utdanningen
Vilkår for opptak (forskriftsfestet) Forskning (5/6) Veiledning og annen opplæring Opplæringsdel (1/6) Forskriftsfestede krav til opplæringsdel Annen organisert opplæring Avhandling Forskriftsfestede krav, også til bedømmelseskomité Forskriftsfestede krav til offentliggjøring Doktorgradsprøve (forskriftsfestet) Prøveforelesning Åpen disputas Tildeling av grad

8 Inkluderer avhandling, bedømmelse, doktorgradsprøver og kreering
Program: Inkluderer opptakskrav, avtale, midtveisevaluering, kvalitetssikring Utdanning: Forskning/ veiledning og kurs

9 Praktiske utfordringer ved utdannings- og gradssamarbeid
Status (ansatt eller student) kan ha påvirkning på rettigheter Finansiering av utdanningen (lønn, stipend og/eller skolepenger) Dette er viktige elementer å ha med seg inn i planleggingen, men ikke nødvendigvis avgjørende for program og grad.

10 Sjekkliste for gradssamarbeid
Er dette bryet verd? Faglig merverdi? Hvor mange kandidater vil få glede av innsatsen? Hva kreves av ressurser? Har vi administrativ kompetanse? Har vi lov?

11 Juridiske begrensninger
Fra UHRs veiledende forskrift: § 24.3 Krav ved fellesgrader og cotutelle Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes. Må noe av dette diskuteres på nytt? (Og hva vil NOKUT si?)

12 Til diskusjon Bør fellesgrad være enklere enn i dag, eller bør vi heller forsøke å fremme andre samarbeidsformer? Kan vi gi fellesgrad med «primary institution rules» dersom det er med en institusjon vi med glede ansetter postdoc’er fra? Hvem skal bestemme hvilke institusjoner som er bra nok? Hva vil fagmiljøene egentlig ha? Hvordan kan vi sikre registreringer og oversikter? Og hvordan skal vi få på plass raskere saksbehandling?

13 Lenker Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Lovdata) Forskrift om studentsamskipnader (Lovdata) UiOs retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (under revidering) UiOs prinsipper for arbeid med fellesgrader Marie Skłodowska-Curie Actions - ITN UHRs veiledende ph.d.-forskrift


Laste ned ppt "Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google