Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011

2 Lånekassen Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge •En ordning for elever i vanlig videregående utdanning med rett (støtte etter annen del ) •En ordning for andre elever /studenter (støtte etter tredje del) •lanekassen.no/forskrifterlanekassen.no/forskrifter

3 Lånekassen Støtte etter tredje del i forskriften om tildeling Elever/studenter som tar •Videregående opplæring uten ungdomsrett •Folkehøgskoleutdanning •Fagskoleutdanning •Høyere utdanning •Grunnskoleopplæring for voksne •Videregående opplæring for voksne med rett etter opplæringsloven § 4A-3

4 Lånekassen Antall år med støtte etter tredje del og støtte ved forsinkelse •Maksimalt støtte i åtte år. •Eleven/studenten kan være opp til ett år forsinket uten å miste rett til støtte.

5 Lånekassen Støtte etter tredje del (2011-2012) •Lån –basisstøtte 9 080 kroner per måned –40 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend for borteboere ved bestått eksamen •Reisestipend •Forsørgerstipend •Lån til skolepenger inntil 55 680 kroner per undervisningsår

6 Lånekassen Støtten blir behandlet i tre omganger Tildeling av støtte under utdanning - Basisstøtten gis som lån Omgjøring av lån til stipend ved bestått eksamen Eventuell omgjøring til lån igjen når likningen er klar

7 Lånekassen Reisestipend (2011-2012) •Søkere født i 1986 eller senere kan få tilskudd til to tur-retur reiser per skoleår •Maks 7 250 kroner per skoleår • Egenandel: 2 080 kroner

8 Lånekassen Forsørgerstipend •Søkeren kan få forsørgerstipend for egne eller ektefelles barn født i 1996 og senere, som søkeren bor sammen med. • Stipendet blir behovsprøvd mot søkerens og ev. ektefelles personinntekt og formue. •Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skjer i etterkant mot likningsopplysninger. •1 460 kroner per måned for ett barn.

9 Lånekassen Foreldrestipend •Studenter som får barn under utdanningen, kan få foreldrestipend. •Foreldrestipend kan bli gitt i opptil 44 uker. •Stipendet regnes ut fra den maksimale summen som søkeren har rett til i støtte.

10 Lånekassen Sykestipend •Omgjøring av lån til stipend ved sykdom i mer enn 14 dager. • Maksimalt 4,5 måned i løpet av et undervisningsår.

11 Lånekassen Nytt fra og med 2011-2012: Søker med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan få mer i støtte a)Ekstra stipend Ekstra månedlig stipend på 3 200 kroner til de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 46-1). b)12 måneder støtte Tolv måneders støtteperiode for de som ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av studiene (§ 8-7). c)Støtte ved forsinkelse Fullstipendiering ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng for studenter med nedsatt funksjonsevne (§ 46-2). •www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevnewww.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne

12 Lånekassen Utenlandsk statsborger: Retten til støtte er bl a avhengig av: • ekteskap med norsk statsborger • arbeid • utdanning • familieforhold • politisk flyktning • humanitært grunnlag • arbeidstaker fra EØS/EFTA land

13 Lånekassen Utdanning i utlandet To muligheter: •Delstudium, del av påbegynt høyere utdanning ved lærested i Norge. Det norske lærestedet må forhåndsgodkjenne programmet som del av utdanningen i Norge. •Gradsutdanning, hele utdanningen i utlandet. Utdanningen må være godkjent av NOKUT eller norsk lærested. Hva kan søker få? •”Norsk støtte” + støtte til skolepenger, reisestøtte og språkstipend.

14 Lånekassen Tilbakebetaling •Rett til betalingsutsettelse •Kan ha rett til rentefritak ved bortfall av inntekt •Se mer her: lanekassen.no/tilbakebetalinglanekassen.no/tilbakebetaling

15 Lånekassen Dine sider

16 Lånekassen Vi gjør utdanning mulig Lanekassen.no


Laste ned ppt "Lånekassen Informasjon fra Lånekassen v/ seniorrådgiver Torleif Einarsen, Bergenskontoret Rådgiverseminar 15.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google